‘Extreme Science’ tijdens het Science Symposium op 2 februari

Op vrijdag 2 februari wordt het 12e Science Symposium georganiseerd op het Raayland College te Venray, in samenwerking met het Dendron College uit Horst. Dit jaar ligt de nadruk op ‘extreme science’. Sprekers, maar ook leerlingen van beide scholen, zullen interessante kennis delen en demonstraties uitvoeren. Nieuwsgierig? Belangstellenden zijn van harte welkom om dit unieke symposium bij te wonen.

Speciale gast dit jaar is Reinier van den Berg, al bijna 30 jaar weerman bij RTL 4. Als meteoroloog ging van den Berg tornado’s achterna, als klimaatdeskundige trok hij over de Groenlandse ijskap en door de Amazone. Hij vertelt over zijn ervaringen en de extremen van het weer, met een voorspelling voor morgen (hopelijk niet al te extreem). Na afloopt van het symposium zal Van den Berg zijn boek ‘Weergenieten’ signeren. Het boek bevat bijzondere foto’s waarbij alle facetten van het weer worden belicht: van hagel tot oogst en van onweer tot wolken.

Vast onderdeel van het symposium zijn de live demonstraties. Dit jaar zullen studenten van de Universiteit Leiden verrassende experimenten tonen bij temperaturen van 200 graden Celsius onder nul. Bij deze extreem lage temperatuur werkt de natuur behoorlijk anders dan in onze dagelijkse leefwereld. Daarbij wordt het publiek uitgedaagd om mee te denken en te voorspellen wat er onder deze speciale omstandigheden gaat gebeuren.

Ook worden er diverse lezingen verzorgd. Natuurkunde is een fascinerend vak, waarbij niet altijd meteen duidelijk is wat je er aan hebt. Toch kan je met de natuurkunde van de middelbare school heel veel aspecten uit het dagelijks leven beter begrijpen. In de lezing van Bert Otten, zie je een aantal voorbeelden: van lichtstralen tot luchtstroming, van valbeweging tot spierkracht, van lopen tot fietsen en van maanlicht tot zonlicht. Met als gevolg dat je de wereld om je heen voortaan anders ervaart en de schoonheid van natuurkunde zult herkennen. Bert Otten is hoogleraar neuromechanica bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen van de RUG/UMCG en een gelauwerd docent.

Einstein voorspelde in 1915 met zijn Relativiteitstheorie het ontstaan van zwaartekrachtgolven. Honderd jaar later is de techniek zo ver ontwikkeld dat deze golven waargenomen kunnen worden. Deze metingen leveren een nieuwe blik op het extreme heelal, waar superzware zwarte gaten en neutronensterren op elkaar botsen. De massa van zo’n zwart gat is te vergelijken met de massa van de hele aarde samengeperst in een blokje ter grootte van een suikerklontje. Gijs Nelemans vertelt over deze extreme objecten en botsingen in de ruimte. Nelemans is hoogleraar sterrenkunde aan de Radboud Universiteit en speelde een sleutelrol in de analyse van de eerste meting van zwaartekrachtsgolven in 2015.

Naast alle professionals zijn er natuurlijk ook leerlingen die interessante kennis overdragen tijdens het symposium. Van het Raayland College zullen Jop van Aken en Tom Damen de legendarische vrije trap van Roberto Carlos analyseren. Hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan het dat de bal tijdens zijn baan richting de goal een plotselinge draai naar links kan maken? Jop en Tom vertellen hoe ze natuurkunde toepassen bij hun grootste passie, hobby en misschien wel liefde: voetbal.

Koeien hebben vlekken, zebra ‘s strepen …. Hier lijkt op het eerste oog geen verband tussen te zitten, maar Alan Turing zag dit wel.  De Britse wiskundige Alan Turing had een fascinatie voor regelmatige wiskundige patronen in de biologie.  Roby Cremers en Ellis van de Laak van het Dendron college zullen uitleggen hoe het Turing model voor patroonvorming kan worden gebruikt om de embryonale ontwikkeling van vingers te verklaren.

Tot slot zijn in de pauze en na afloop van het symposium in de hal van het A-gebouw van het Raayland College verwonderende proeven te aanschouwen die worden gepresenteerd door Eric de Metsenaere. Daarnaast wordt een 3D-printer gedemonstreerd door leerlingen van het Raayland: Boy Alards, Wout Geurts en Stan Ruhe.

Bent U benieuwd naar al deze extremen en wetenschappelijk ontwikkelingen? Kom dan kijken en luisteren op 2 februari vanaf 12.30 uur. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden via post@raayland.nl en in de agenda.

Terugblik op het Onderwijscafé PO – VO Venray

Op woensdagmiddag 17 januari vond het Onderwijscafé Venray plaats in de aula van het Raayland College. Een bijzondere bijeenkomst tussen afgevaardigden van primair en voortgezet onderwijs om te onderzoeken hoe de stap van de basisschool naar de ‘grote school’ verkleind kan worden.

Het thema was dan ook het verbeteren van de doorstroming voor kinderen van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Want helpen we kinderen voldoende in de doorstroming vanuit de basisschool naar het voortgezet onderwijs? In bijna alle andere landen ligt de leeftijdsgrens om naar het voortgezet onderwijs te gaan niet zoals bij ons rond de 12- 13 jaar. Vaak is er daar een basisaanbod tot 16 jaar en komt daarna de doorstroming naar vakonderwijs of verdere studie. In Nederland zijn elders in het land ook al initiatieven voor andere vormen van onderwijs. Zo’n vijftig belangstellenden uit het onderwijs en de gemeente bogen zich over dit thema.

De middag werd begeleid door ervaringsdeskundige Jan Willem Jonkers en procesbegeleider Tom Vaessen. In steeds wisselende groepen en met verschillende werkvormen werd er enthousiast samengewerkt. Conclusie aan het einde van de middag: “We gaan hier in Venray iets mee doen! Er zijn veel kansen om aan te grijpen”. Binnenkort pakt de werkgroep dit met een aantal enthousiaste deelnemers op. Wordt vervolgd dus!

Een mooie quote: ” Geen PO of VO in Venray; maar O !”  Elk kind is anders. Wij willen onderwijs op maat bieden aan elk kind.”