Raayland College tevreden over aantal nieuwe leerlingen

Venray – Op 19 en 20 maart vonden op het Raayland College de aanmeldingen plaats voor het nieuwe schooljaar. Een spannend moment waar de school elk jaar weer naar uitkijkt. De aanmeldingen zijn inmiddels geteld en het Raayland is er trots op volgend schooljaar maar liefst 272 brugklassers te mogen verwelkomen.

Cisca Zweers, locatiedirecteur van het Raayland College: “We zijn blij met het aantal nieuwe leerlingen dat zich aangemeld heeft. We staan klaar om hun allen een goede schooltijd te bezorgen.  Dat doen we onder andere door deze leerlingen maatwerk aan te bieden. Hierbij mogen ze aan een deel van de lessen zelf invulling geven. Ook is er op het Raayland College veel ruimte voor talentontwikkeling en ondersteuning. Elke leerling kan bij ons terecht: van gymnasium tot praktijkonderwijs, iedere leerling Wereldwijzer! We heten alle leerlingen en ouders dan ook van harte welkom. We bedanken hen voor hun aanmelding en het daarmee in ons gestelde vertrouwen. We zien onze nieuwe leerlingen graag allemaal op woensdag 20 juni voor de eerste kennismaking met klasgenootjes en mentor.”

Ondanks dat Limburg een zogeheten ‘krimpregio’ is en te maken heeft met een afnemend aantal leerlingen, is het totale aantal aanmeldingen voor de drie scholen van LVO Noord toegenomen. Het Raayland College maakt onderdeel uit van dit cluster. Op het Dendron College in Horst starten 383 nieuwe leerlingen en op het Bouwens in Panningen zijn dit er 293 plus 8 leerlingen in andere leerjaren. Aantallen waar stichting LVO erg trots op is.

Locatiedirecteur Karen Schalkwijk neemt afscheid van het Raayland College

Met ingang van het nieuwe schooljaar neemt locatiedirecteur Karen Schalkwijk na ruim 18 jaar afscheid van het Raayland College. Ze heeft besloten om een andere koers te varen om de bakens te kunnen verzetten naar een andere setting en omgeving.

Karen is ruim 18 jaar werkzaam geweest voor  het Raayland College, waarvan de laatste drie jaar in de functie van locatiedirecteur. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld bij verschillende ontwikkelingen op de school, zoals het maatwerkonderwijs, passend onderwijs, doorlopende leerlijnen vmbo-mbo techniek en de nieuwe inrichting van het vmbo. Daarnaast heeft zij samen met de onderwijscollega’s van o.a. SPOV, het speciaal onderwijs, vervolg onderwijs en andere belangrijke partners zoals de gemeente, het bedrijfsleven en diverse instanties toekomstgerichte mogelijkheden verkend voor het onderwijs in Venray en omgeving. Deze bijdragen vormen belangrijke bouwstenen in de huidige fase van kansrijke ontwikkelingen voor ons onderwijs.

Karen: “Raayland is voor mij meer geweest van dan alleen maar een baan. Ik kijk dan ook met veel plezier terug op de ruim 18 jaar die ik op het Raayland heb mogen werken. Ik heb kansen gekregen en ze gepakt, veel geleerd en mij volop kunnen ontwikkelen. Ik ben het Raayland hiervoor erg dankbaar. Zonder al deze stappen was de stap die ik nu ga zetten niet mogelijk geweest. Ik ben trots op het feit dat ik deel heb mogen uitmaken van de ontwikkelingen binnen de school. Onderwijskundig, maar ook op het gebied van onze identiteit en cultuur is Raayland volop in beweging. Ontwikkelingen waar ik 100% in geloof; waar ik achter sta. Ontwikkelingen waar ik heel graag mijn bijdrage aan heb geleverd. Samen op weg naar een toekomstbestendige school waar voor iedere leerling kansen worden gecreëerd, waar leerlingen in een fijne omgeving kunnen leren en leven.”

De Centrale Directie van LVO Noord en de schoolleiding van het Raayland College bekijken op welke wijze haar functie en taken verdere invulling krijgen.

Geslaagde Kies Techniek Dag op het Raayland College

Afgelopen zaterdag heeft de Kies Techniek Dag op het Raayland College plaatsgevonden. Het was een geslaagde editie voor bezoekers, deelnemers en het Raayland College!

Tussen 11:00 en 16:00 uur hebben ruim 2.000 mensen de Kies Techniek Dag bezocht. Via de loopbrug werden de bezoekers hartelijk ontvangen in de Aula van Gebouw C. De ruim 200 deelnemers van de 35 deelnemende bedrijven stonden opgesteld op de begane grond van alle gebouwen en op het schoolplein.

Rond het middaguur werd de nieuwe naam van het SPOV Techniekplein (C0.52) gepresenteerd. Voortaan gaat deze ruimte door het leven als het XpeditieLab Venray. Basisschoolleerlingen uit Venray maken hier kennis met de mogelijkheden van techniek en, niet te vergeten, het Raayland College.

Op het Techniekplein (A0.20) van het Raayland College was een perfecte samenwerking te zien van het bedrijfsleven en onze eigen secties. Daarnaast was het wervingsteam van het Raayland College aanwezig om de bezoekers voor te lichten over het (techniek-)onderwijsaanbod.

De dag is gezamenlijk afgesloten in de Personeelskamer onder het genot van een hapje en een drankje. Het Raayland College heeft een prachtige collage ontvangen welke te bewonderen is op het Techniekplein.

Raaylanders succesvol bij Biologie Olympiade

Dit jaar hebben er 20.002 leerlingen van 324 scholen meegedaan aan de Biologie-Olympiade en de Biologie Olympiade junior. De toetsen waren dit jaar weer iets lastiger dan vorig jaar. Bij de bovenbouwtoets waren er 9.477 deelnemers.
In totaal kon je 87 punten behalen. De gemiddelde score was 41 punten.

Alle V6 leerlingen Biologie (61) hebben meegedaan aan de 1e ronde van de Biologie Olympiade 2018.
Leerlingen met 53 punten of meer horen bij de top-10% en ontvangen een oorkonde.

Dat zijn voor het Raayland College 3 leerlingen:
Tom Griséz 65 punten, en is hiermee door naar de 2e ronde.
Tijs Peeters 57 punten
Stefan Reintjes 54 punten

Als school eindigde we op een 91e plaats van de 262 deelnemende scholen. Waarbij de scores van de 5 beste leerlingen werden gebruikt.
Een mooi resultaat.
We wensen Tom Griséz heel veel succes met zijn 2e ronde.

Sectie Biologie, bovenbouw HAVO-VWO

Leerlingen van het praktijkonderwijs gaan stage lopen bij het Wijkleerbedrijf Venray

Donderdag 1 maart start de pilot in samenwerking met het Wijkleerbedrijf waarbij 7 leerlingen van het praktijkonderwijs gedurende 4 maanden 2 of 3 dagen stage lopen bij wijkbewoners die informele hulp- en ondersteuningsvragen hebben. Naast het stage lopen bij mensen in de wijk kunnen de leerlingen ook een kijkje nemen bij de theorielessen die gegeven worden aan de leerlingen van de Gilde-opleiding en ook deelnemen aan het Wijkleerbedrijf. Onze leerlingen wordt zo de mogelijkheid geboden kennis te maken met de zorg met als uiteindelijke doel beter te kunnen beoordelen of werken in de zorg past bij hun mogelijkheden. De deelnemende leerlingen willen na dit schooljaar naar de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg van de Gilde Opleidingen.

Bij het Wijkleerbedrijf worden ze begeleid door twee coördinatoren van het project. Zij geven de leerlingen en de stagedocenten van het praktijkonderwijs aan het eind van deze stage periode uiteindelijk ook een advies of doorstroom naar de entree-opleiding haalbaar is of juist niet. Een unieke kans die wij dan ook met beide handen aanpakken.

In de informatiebrochure leest u dat het Wijkleerbedrijf in eerste instantie is bedoeld voor deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt of voor leerlingen die moeilijk een stageplek kunnen vinden in de zorg. Dat laatste is vooral voor onze leerlingen vaak van toepassing. Binnen het praktijkonderwijs hebben we elk jaar een aantal leerlingen die graag in de zorg wil werken maar daar moeilijk een stageplek kan vinden. Dit komt vooral omdat ze nog geen gerichte opleiding in de zorg volgen, waardoor leerlingen van een Mbo-opleiding in de zorg voorrang krijgen. Wij zijn van mening dat er voldoende talent aanwezig is bij onze leerlingen en dat ze de kans moet worden geboden kennis te maken met het werken in de zorg. We hebben daarom contact gezocht met de deelnemende partijen van het Wijkleerbedrijf en samen gekeken naar de mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in deze pilot.
Net als onze leerlingen en de begeleiding vanuit het Wijkleerbedrijf, zijn wij erg benieuwd wat de bevindingen zijn van alle deelnemende partijen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat deze pilot structureel wordt opgenomen in het stage-aanbod voor die leerlingen die in het laatste jaar van het praktijkonderwijs zitten en die door willen stromen naar de entree-opleiding assistent dienstverlening en zorg.
Meer informatie over het Wijkleerbedrijf vindt u op :

http://calibrisadvies.nl/projects/venray/
http://www.wijkteamvenray.nl/shapeCMS/uploads/file/wijkteam-venray/151206_flyervenray-web.pdf
http://venrayboeit.nl/index.php/gezondheid-en-welzijn/item/1765-wijkleerbedrijf-venray-kleinschalige-en-laagdrempelige-hulp-aan-kwetsbare-inwoners