Leerlingen van het praktijkonderwijs gaan stage lopen bij het Wijkleerbedrijf Venray

Donderdag 1 maart start de pilot in samenwerking met het Wijkleerbedrijf waarbij 7 leerlingen van het praktijkonderwijs gedurende 4 maanden 2 of 3 dagen stage lopen bij wijkbewoners die informele hulp- en ondersteuningsvragen hebben. Naast het stage lopen bij mensen in de wijk kunnen de leerlingen ook een kijkje nemen bij de theorielessen die gegeven worden aan de leerlingen van de Gilde-opleiding en ook deelnemen aan het Wijkleerbedrijf. Onze leerlingen wordt zo de mogelijkheid geboden kennis te maken met de zorg met als uiteindelijke doel beter te kunnen beoordelen of werken in de zorg past bij hun mogelijkheden. De deelnemende leerlingen willen na dit schooljaar naar de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg van de Gilde Opleidingen.

Bij het Wijkleerbedrijf worden ze begeleid door twee coördinatoren van het project. Zij geven de leerlingen en de stagedocenten van het praktijkonderwijs aan het eind van deze stage periode uiteindelijk ook een advies of doorstroom naar de entree-opleiding haalbaar is of juist niet. Een unieke kans die wij dan ook met beide handen aanpakken.

In de informatiebrochure leest u dat het Wijkleerbedrijf in eerste instantie is bedoeld voor deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt of voor leerlingen die moeilijk een stageplek kunnen vinden in de zorg. Dat laatste is vooral voor onze leerlingen vaak van toepassing. Binnen het praktijkonderwijs hebben we elk jaar een aantal leerlingen die graag in de zorg wil werken maar daar moeilijk een stageplek kan vinden. Dit komt vooral omdat ze nog geen gerichte opleiding in de zorg volgen, waardoor leerlingen van een Mbo-opleiding in de zorg voorrang krijgen. Wij zijn van mening dat er voldoende talent aanwezig is bij onze leerlingen en dat ze de kans moet worden geboden kennis te maken met het werken in de zorg. We hebben daarom contact gezocht met de deelnemende partijen van het Wijkleerbedrijf en samen gekeken naar de mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in deze pilot.
Net als onze leerlingen en de begeleiding vanuit het Wijkleerbedrijf, zijn wij erg benieuwd wat de bevindingen zijn van alle deelnemende partijen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat deze pilot structureel wordt opgenomen in het stage-aanbod voor die leerlingen die in het laatste jaar van het praktijkonderwijs zitten en die door willen stromen naar de entree-opleiding assistent dienstverlening en zorg.
Meer informatie over het Wijkleerbedrijf vindt u op :

http://calibrisadvies.nl/projects/venray/
http://www.wijkteamvenray.nl/shapeCMS/uploads/file/wijkteam-venray/151206_flyervenray-web.pdf
http://venrayboeit.nl/index.php/gezondheid-en-welzijn/item/1765-wijkleerbedrijf-venray-kleinschalige-en-laagdrempelige-hulp-aan-kwetsbare-inwoners