Vwo6 leerlingen (Economie/M&O) bezoeken Effectenbeurs en DNB.

Op maandag 9 april jl. zijn de leerlingen vwo 6 met economie en/of management en organisatie in het pakket naar Amsterdam geweest.
In de ochtend zijn zij rondgeleid door het Effectengebouw, kregen uitleg over aandelen, opties etc en mochten natuurlijk een kijkje nemen op de beursvloer.
Maandagmiddag hebben ze het bezoekerscentrum van De Nederlandsche Bank bezocht en kregen daar o.a. uitleg over het monetaire beleid van de ECB. Via allerlei interactieve spelen hebben zij kennis gemaakt met de financiële wereld van nu.
Kortom een zeer educatieve dag en hopelijke een goede voorbereiding op het examen in mei.

Technasiumleerlingen van netwerk Zuid Oost Nederland laten hun beste projecten

Al enkele jaren werd er gesproken van het bekijken van elkaars meesterproeven. Maar hoe organiseer je dat? Hoe zorg je dat leerlingen hieraan mee doen? En waar ga je dan op letten? Technasium netwerkcoach Samantha Boon ging ermee aan de slag.

Begin schooljaar 2017-2018 bedachten de schoolleiders en technatoren van technasiumnetwerk Zuid Oost Nederland dat ze zich dit schooljaar op drie punten wilde focussen. Eén daarvan was de kwaliteit van de meesterproef. Hij zou er gaan komen, de meesterproef show off. Na wat schuiven in de jaarplanning en het cancelen van een studiemiddag werd eind januari de datum vastgesteld en de nodige acties uitgevoerd.

Op donderdag 12 april 2018 maakte het College Den Hulster plaats in de technasiumwerkplaats om deze kennisdeling te faciliteren. In totaal presenteerde tien groepjes leerlingen uit 5havo of 6vwo hun eindresultaten aan de technatoren, schoolleiders en medeleerlingen. Ook was er een docent van HAS Hogeschool aanwezig om de aansluiting op het vervolgonderwijs te bekijken. De leerlingen ontvingen allemaal een certificaat van deelname en een presentje.

Meesterproef

Binnen het Technasium volgen leerlingen het vak Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. Daarin werken ze in teamverband voor een opdrachtgever uit de praktijk. Ze doen onderzoek of lossen met hun ontwerp uitdagende vraagstukken op. In het eindexamenjaar wordt dit vak afgesloten met de meesterproef. Leerlingen werken driekwart schooljaar lang aan een  groot project, waarin ze kunnen  laten zien wat ze waard zijn en waarin de brug wordt geslagen naar het Hoger Onderwijs.

Netwerk Zuid Oost Nederland

De meesterproeffinale wordt georganiseerd door de zeven technasia die samenwerken in het netwerk Zuid Oost Nederland. Het zijn het College Den Hulster (Venlo), Het College (Weert), Philips van Horne (Weert), Mondial College (Nijmgen), Lyceum Schondeln (Roermond), Raayland College (Venray) en het Bouwens van der Boijecollege (Panningen/voorbereidend jaar tot predicaat technasium). De begeleiding van de Raayland O&O leerlingen was in handen van Ben Scholten en Flip Lutteken.

De kennisdeling is door de aanwezigen als zeer interessant ervaren en zal komend schooljaar in geëvalueerde en bijgestelde versie opnieuw plaats vinden.

Bron: https://www.technasium.nl/

Trots op onze leerlingen!

Sinds dit schooljaar mogen leerlingen, in het kader van maatwerk, van het eerste leerjaar onder- en bovenbouw en tweede leerjaar vmbo voor een gedeelte hun lessen zelf kiezen. Komend schooljaar wordt het doorgevoerd in de andere leerjaren.
Dit is een grote stap naar eigentijds onderwijs.
Middels dit filmpje bedankt de schoolleiding en docenten onze leerlingen voor hun geduld, begrip, lef en doorzettingsvermogen!

Presentaties beste profielwerkstukken havo 5

Op 5 april gaven enkele havo 5 leerlingen hun profielwerkstuk presentatie aan de leerlingen van havo 4.
Deze groepen havo 5 leerlingen werden door de vakdocenten als beste beoordeeld.

Dewi Li, Maud Keijsers, Floor van den Borst, Jennifer Linders, Silke Deckers, Sharon Nijsen

Geslaagden knipcursus praktijkonderwijs

Dinsdag 3 april hebben 9 leerlingen van het praktijkonderwijs succesvol de knipcursus afgerond. De cursus werd gegeven door een docent van de kappersacademie uit Venlo. De leerlingen kregen gedurende 10 weken de basisvaardigheden van het knippen aangeleerd. De leerlingen hebben de cursus met veel plezier gevolgd en een enkele leerling is zo enthousiast geraakt dat zij graag verder wil in het kappersvak. Op de foto staan vijf van de negen leerlingen die vol trots hun certificaat laten zien.

Team Vakkanjers Pioneer uit VT3E eindigen op de 3e plaats tijdens de regiofinale in Den Haag.

De afgelopen maanden hebben de leerlingen van VT3E (de technologieroute leerjaar 3) hard gewerkt aan een opdracht van de Vakkanjers Pioneer. Dit is een landelijke wedstrijd waar scholen aan mee kunnen doen en waarbij ze werken aan een technische oplossing voor een probleem.

Dit jaar was de opdracht voor de Unie van Waterschappen om een leuke oplossing te vinden voor het overtollige water, bij flinke regenbuien. De leerlingen zijn een frame gaan maken volgens werktekening, verder moest de “Magic Fountain” voorzien zijn van een fontein, met licht en geluidseffecten. Hoe ze dat gingen doen mochten ze zelf bepalen.

Ook werd er van de leerlingen verwacht dat ze bedrijven gingen benaderen voor o.a. sponsering of advies, maakten ze een vlog, en bereiden ze een presentatie voor om hun product te presenteren.

Op 9 Maart zijn we met één team (VK de Beunhazen) om 6.00 uur naar Den Haag afgereisd voor de regiofinale om daar te strijden voor een prijs, en een ticket voor de landelijke finale tijdens de Technishow in Utrecht.

In Den Haag hebben de leerlingen nog gewerkt aan een team opdracht en hebben ze hun “Magic Fountain” gepresenteerd. Uiteindelijk zijn onze leerlingen Lars, Dawid, Mike en Rens geëindigd op een 3e plaats. De eerste twee teams kregen een ticket voor de landelijke finale. Onze leerlingen maken nog wel kans op een Wildcard welke nog wordt verdeeld over een van de drie 3e plaatsen uit alle regiofinales.

Gefeliciteerd met deze mooie prestatie!

 

Voorronde Model European Parliament (MEP) Raayland College 2018

Het Raayland College hecht grote waarde aan het ontwikkelen van Europees burgerschap. Om de betrokkenheid van de leerlingen met Europa te vergroten neemt de school deel aan de Limburgse Conferentie van het Model European Parliament (MEP). Leerlingen worden voorbereid op deelname aan deze conferentie door een mini-MEP te organiseren. Het programma is uitdagend en leerzaam. Gedurende de hele dag houden leerlingen zich intensief bezig met het ontwikkelen van waardevolle vaardigheden zoals problemen analyseren, debatteren en netwerken.

(Commissievergaderingen)

Dit schooljaar heeft zich een groep van vijftig enthousiaste leerlingen uit de vierde klas van havo en vwo aangemeld voor de schoolvoorronde op 21 februari 2018. Deze groep werd verdeeld over zes lidstaten van de EU, de zogenaamde landendelegaties. Bovendien werden de leerlingen ingedeeld in zes commissies, zodat in elke commissie alle landen vertegenwoordigd waren. Elke commissie kreeg een pittig Europees vraagstuk voorgelegd.

Na een korte introductie en een motiverende speech van Sanne van Kessel en Abel Buijnsters startten de delegatievergaderingen, waarin elk land zijn algemene economische, sociale en politieke positie doornam. Daarna volgden commissievergaderingen. De leerlingen die in 2017 en 2016 op het Limburgse MEP onze school vertegenwoordigden, zaten de vergaderingen voor. Er werd vergaderd volgens vaste regels, zoals spreken via de voorzitter, bordje ophouden als er om een spreker werd gevraagd en niet eerder. Dit, in combinatie met het vormen van ideeën over de kern van de problematiek en het bedenken van de mogelijke oplossingen vergden een flinke inspanning van de hersenen.

Vanaf 12.00 uur werden er resoluties opgesteld volgens vaste formules. Dit proces werd begeleid door ervaren voorzitters die de nieuwe leerlingen vertrouwd maakten met de procedures. Hierna volgde een delegatievergadering over de resoluties en een lobbysessie die doorging tijdens de pauze en zelfs tijdens de fietstocht naar het gemeentehuis.

De leerlingen mochten in de raadszaal de plenaire debatten houden. Dat was een bijzondere ervaring. Zij werden er goed ontvangen en wethouder Martijn van der Putten hield nog een korte toespraak. Hij bleek zelf ook ooit met het MEP te hebben meegedaan!

In de debatronde werden er gelukkig enkele resoluties aangenomen en alleen dan mocht er worden geapplaudiseerd.

Om 15.30 werd er vol spanning uitgekeken naar de uitslag. De bijdragen in de commissies en in de debatten waren doorslaggevend bij de keuze van de winnaars. Onze zes kandidaten staan op de foto, te weten Mees Hillenbrink, Romy Litjens, Joke Grisez, Bilal Najja, Bart Hebben, Jan van Soest, samen met de commissievoorzitters. Deze delegatie vertegenwoordigt Oostenrijk tijdens de Limburgse MEP-conferentie in april.

Staand v.l.n.r.:

Mees Hillenbrink, Romy Litjens, Joke Grisez, Bilal Najja, Bart Hebben, Jan van Soest

 

MEP- schoolcoördinatoren

Henny Gooren en Renske van Workum- Maas

Start verbredersprogramma: aandacht voor cognitief sterke leerlingen

Doel van het onlangs gestarte maatwerk programma, is om cognitief sterke leerlingen meer uitdaging te bieden en eventueel onderpresteren zoveel mogelijk tegen te gaan.

Een aantal leerlingen die in de afgelopen jaren als cognitief sterk gescreend zijn via de testen van het centrum van begaafdheids onderzoek(CBO) -de z.g. verbreders- nemen deel aan dit maatwerk programma. Ook zijn leerlingen door hun mentor hiervoor uitgenodigd.

Vwo-leerlingen uit verschillende leerjaren gaan er tegelijkertijd en op dezelfde uren aan deelnemen. Daarnaast krijgen ze ook de beschikking over een verbrederskaart waarmee ze in overleg met de vakdocent evt. meer uren kunnen missen. De stof van de gemiste uren wordt in overleg met de vakdocent ingehaald. Om niet altijd dezelfde uren te moeten missen worden de uren afgewisseld.

In het programma mogen leerlingen in kleine groepjes werken aan een zelf gekozen thema. Leerlingen kunnen ook zelf iets maken (bijv. een prototype) of uitvoeren (een onderzoek).

Het programma wordt afgesloten met een creatieve presentatie aan hun ouders, ouders van leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen en geïnteresseerde Raayland leerlingen en docenten.