Uitnodiging PRO Expo

Woensdag 20 en donderdag 21 juni 2018
van 16:00 – 20.00 uur

 

In “De kas”
Raaylandcollege
Leunseweg 6, 5802 CH Venray

Wij verheugen ons erop, u een van deze dagen te verwelkomen!

Verkiezingen oudergeleding medezeggenschapsraad

Hieronder vindt u een profielschets van de ouders die zich kandidaat hebben gesteld voor de medezeggenschapsraad van onze school.  Zo snel mogelijk ontvangt u een mail waarin staat hoe u online uw stem uit kunt brengen op maximaal drie van deze kandidaten. Er zijn namelijk drie zetels te vergeven.

Vorige bericht betreffende de MR verkiezingen via deze link.

 

Marlida Giesen

Marlida Giesen, moeder van 3 zonen, waarvan de jongste het komend jaar naar 5vwo gaat. Ik zit sinds 3 jaar in de MR, en wil mijn werk daar graag voortzetten. Twee van de vier ouders in de MR gaan stoppen, en als oudergeleding van de MR vinden we continuïteit belangrijk.
Er is de afgelopen jaren veel veranderd en verbeterd op het Raayland, maar het is nog niet af! Onze houding als MR hierin is positief kritisch. Ook ben ik contactpersoon vanuit de MR voor de oudercontactgroep. Hierdoor weten we nog beter wat er leeft onder alle ouders.

 

Esther Hoppenreijs

Ik ben Esther Hoppenreijs, moeder van Kas, 13 jaar  (Technasium VWO-2 ) en Senn, 9 jaar (Petrus’ Bandenschool groep 6) en getrouwd met Robert Janssen.
Ik ben werkzaam als kinderarts-reumatoloog in het Radboudumc in Nijmegen en de Sint Maartenskliniek locatie Boxmeer.
Ik stel mij kandidaat voor de MR omdat ik graag als ouder een bijdrage zou willen leveren aan een goed functionerende school voor (mijn) kinderen. Ik vind het belangrijk dat elk kind zich in eigen tempo en naar eigen kunnen kan ontwikkelen en dat een school dat faciliteert. Daarnaast wil ik graag extra aandacht vragen voor kinderen met schoolverzuim.

 

Joost Moolenaar

Mijn naam is Joost Moolenaar, getrouwd en  vader van Max (3 HAVO) en Fleur
(2 Atheneum).  Ik ben officier bij de luchtmacht en werkzaam op het Ministerie van Defensie in Den Haag. Vanuit deze  en vele voorgaande functies heb ik bestuurlijke ervaring en ervaring in diverse overlegfora.
De reden dat ik mij kandidaat stel voor de MR is dat als je vindt dat er zaken beter kunnen,  je dat beter kan doen vanuit een overleg structuur dan van de zijlijn roepen wat er allemaal mis is.
Mijn hoofdpunten zijn veiligheid  en verbeteren  van onderwijs op maat, maar bovenal goed communiceren met de overige ouders.

 

Katinka de Vos

Mijn naam is Katinka de Vos, moeder van Lars (VWO 4) en Tijn Bruins (brugklas 2018/2019).
Ik heb me kandidaat gesteld vanuit betrokkenheid en omdat ik het leuk vind om mee te denken over zaken die de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Mijn werk als docent bij de Huisartsenopleiding komt hierbij denk ik goed van pas.
Afgelopen jaar nam ik deel  aan enkele bijeenkomsten met ouders, docenten en leidinggevenden. Daar voelde ik dat wij hetzelfde doel hebben :  goed onderwijs voor onze kinderen en hen een  plezierige schooltijd geven waar ze later met een warm gevoel aan terugdenken.
Met die intentie wil ik me graag inzetten in de medezeggenschapsraad.

Maatschappelijke Stage in de zomervakantie

Ga je volgend schooljaar naar havo4 of vwo4? Dan ga je een maatschappelijke stage doen. Je mag al in de zomervakantie met deze stage beginnen zodat je bij de start van het nieuwe schooljaar klaar kunt zijn.
Wil je meer weten over de maatschappelijke stage in de zomervakantie?
Kom dan op woensdag 23 of dinsdag 29 mei in de grote pauze (12.50-13.20 uur) naar lokaal A2.29, daar krijg je alle informatie over een zomerstage!