Informatiebijeenkomst Maatschappelijk Stage Lourdes

Dit jaar mogen er weer 2 leerlingen in het kader van hun maatschappelijke stage mee naar Lourdes.

Wanneer je interesse hebt in deze reis en hierover meer informatie wilt hebben, kom dan naar de bijeenkomst op woensdag 29 augustus om 12:50 uur in de mediatheek.

2 Leerlingen die deze reis al gemaakt hebben komen over hun ervaringen vertellen.

 

Stagemarkt 24 Augustus

In het nieuwe schooljaar ga je als derdejaars leerling vmbo en vierdejaars leerling havo en vwo een maatschappelijke stage doen.
Tijdens de maatschappelijke stage doe je vrijwilligerswerk  bij een vereniging/organisatie. Er zijn heel veel leuke stageplekken waaruit je kunt kiezen.
Het is belangrijk dat je een leuke en zinvolle stageplek kiest. Maar hoe weet jij wat je kan kiezen?

Een aantal stagebieders komt op vrijdagmiddag 24 augustus naar het Raayland College om te vertellen over de stages die zij aanbieden.

Ben je derdejaars leerling vmbo dan ga je vrijdagmiddag deze stagemarkt met je klas bezoeken. Hiervoor is een planning gemaakt.
Als je vierdejaars leerling havo en vwo bent, dan kom je tijdens de middag pauze om 12.50 uur of om 16.00 uur naar de kleine aula A en laat je informeren over de stagemogelijkheden.

Wij wensen jullie allemaal een hele boeiende stagemarkt toe!

 

Geen borg meer voor kluissleutel

Nieuwe leerlingen van het Raayland College betalen geen borg meer voor de kluissleutel. De kluissleutel wordt kosteloos beschikbaar gesteld door de school. Bij verlies, diefstal of het niet inleveren van de kluissleutel worden de kosten van € 13,- in rekening gebracht.

Bestaande leerlingen, welke al borg betaald hebben, ontvangen de borg aan het einde van de schoolloopbaan retour bij het inleveren van de kluissleutel.