Elsevier-onderzoek: Raayland vmbo-gt is superschool

Supertrots zijn ze er zeker op in Venray. Uit de uitslag van de Elsevier ‘Beste scholen 2019’ is gebleken dat de afdeling vmbo-gt van het Raayland College uitgeroepen is tot ‘superschool’. Dit zijn de scholen met de hoogste examencijfers en de minste zittenblijvers.

Door weekblad Elsevier wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de ‘beste scholen’. Hierbij worden scholen beoordeeld op vier onderdelen. Er wordt gekeken naar de onderwijspositie: op welk niveau de leerling in de derde klas is uitgekomen vergeleken met het advies van de basisschool? Het tweede onderdeel is de onderbouwsnelheid, de tijd die een leerling nodig heeft oor de twee klassen. Het derde is het bovenbouwsucces, het aandeel leerlingen dat zonder zittenblijven het examen haalt. En het vierde is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen. In totaal werden 2.459 afdelingen van Nederlandse scholen beoordeeld.

De vmbo-afdeling gemengd-theoretische leerweg van het Raayland College scoort landelijk samen met 20 andere scholen het hoogste. Op het Raayland college zijn ze hier supertrots op. Cisca Zweers, locatiedirecteur: “Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen vanuit hun eigen interesses kunnen leren. Een deel van hun lessen kunnen ze invullen met uren naar keuze. Want wij geloven dat je het beste leert vanuit intrinsieke motivatie, dus dat je meer leert als je aan het werk gaat met onderwerpen waarin je oprecht geïnteresseerd bent. En dat zie je terug in de resultaten.”

Leerlingen van het praktijkonderwijs lopen stage bij het WijkLeerbedrijf in Venray

Binnen het praktijkonderwijs hebben we elk jaar weer, meerdere leerlingen die na het praktijkonderwijs graag in de zorg willen gaan werken. Vanwege de hoge opleidingseisen is het voor onze leerlingen vaak moeilijk om een stageplek binnen de zorg te verwerven of direct door te stromen naar een niveau 2 opleiding Helpende zorg en welzijn. De leerlingen kunnen daarom ook niet ervaren of ze het werk in de zorg leuk vinden en of het bij hen past. Ook kunnen ze zonder stage niet door professionals in de zorg worden beoordeeld en zodoende van hen horen of ze wel of niet geschikt zijn voor het vak. Deze leerlingen beginnen dan meestal zónder of met slechts beperkte stage-ervaring aan de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg.

Nu de personele nood in de zorg steeds nijpender wordt, hebben we de stoute schoenen aangetrokken en de samenwerking opgezocht met het WijkLeerbedrijf (WLB)  in Venray. Mbo-studenten van het ROC Gilde Opleidingen die de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg of de opleiding Helpende zorg en welzijn volgen, zetten zich in voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Het gaat dan om hulp en ondersteuning waarvoor geen indicatie vanuit de Wmo of zorgverzekering is. De opleiding is op maat gemaakt en het theoretische deel van de opleiding wordt zoveel mogelijk verbonden aan de praktijk. WLB Venray is een samenwerking tussen onderwijsaanbieder, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente en versterkt de wijkkracht.

We hebben gevraagd of het mogelijk is dat de leerlingen van het praktijkonderwijs die in de uitstroomfase zitten (fase 3), stage kunnen gaan lopen bij het WLB. Op deze manier ervaren de leerlingen of het werken in de zorg bij hen past en vanuit de begeleiding van het WLB kan worden beoordeeld of de leerling geschikt is voor de zorg.

Welnu, onze leerlingen zijn met open armen ontvangen en we mogen na een jaar ervaring gerust stellen dat het een groot succes is geworden. Vanuit het WLB zijn ze erg te spreken over onze leerlingen. Daar waar de meeste leerlingen in eerste instantie met een meer ervaren leerling van de Gilde Opleidingen mee de wijk in werden gestuurd, gaan er nu al enkele leerlingen geheel zelfstandig op pad. De leerlingen worden vooraf goed geïnstrueerd en de begeleiding vanuit het WLB is altijd stand-by. De leerlingen weten wat ze wel en wat ze niet mogen doen. Ze komen vaak met enthousiaste verhalen vanuit de praktijk terug. Ook komen ze weleens bij wijkbewoners met wie het in eerste instantie minder klikt maar met hulp komen ze hier altijd wel weer uit.

Wanneer er op enig moment geen stageadres is waar de leerlingen naartoe kunnen gaan, dan werken ze op het WLB aan de theorie.

Er is daar op gezette tijden een vaste docent van de Gilde Opleidingen aanwezig die de studenten entree dienstverlening en zorg en de studenten Helpende zorg en welzijn (niveau 2) de theorie bijbrengt. Onze leerlingen kunnen hier dan al aan proeven. Wanneer ze dan na het praktijkonderwijs starten op de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg, hebben ze al een voorsprong op de andere studenten. Bijkomend voordeel is dat de begeleiders van het WLB, van waaruit de opleiding wordt verzorgd, onze leerlingen dan al kennen. Daarnaast starten ze in een voor hen vertrouwde omgeving wat voor de meeste van onze leerlingen belangrijk is.

Vorig schooljaar hebben 8 leerlingen van het praktijkonderwijs stagegelopen bij het WLB. Van deze 8 zijn er 6 leerlingen de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg gaan doen en 2 leerlingen hebben ervoor gekozen om nog een jaar op het praktijkonderwijs te blijven. Zij lopen er samen met twee andere leerlingen dit jaar weer stage en volgen na dit jaar de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg.

Binnen het praktijkonderwijs zelf zijn we gaan kijken hoe we onze leerlingen eerder al kunnen voorbereiden op het werken in de zorg en dan vooral gericht op ondersteunende huishoudelijke werkzaamheden. We zijn daarover met Calibris Advies in gesprek gegaan en zijn ons aan het oriënteren op de brancheopleiding Woonhulp. Deze opleiding willen we binnen het praktijkonderwijs aanbieden: de theorie intern en de praktijk grotendeels extern.

Een woonhulp ondersteunt bij de dagelijkse taken op een afdeling binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg. Een woonhulp voert taken uit als koffie klaarzetten, boodschappen doen, bed verschonen, de was strijken, etc. Daarnaast geven woonhulpen extra aandacht geven aan de bewoners, door een spelletje te doen of samen een kopje koffie te drinken. De leerlingen die niet in staat zijn de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg af te maken, behoren tot de doelgroep voor de opleiding woonhulp. Na het behalen van het diploma kunnen ze aan de slag als woonhulp. De opleiding is erkend door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (zorg en ondersteuning aan ouderen). Wanneer alles goed verloopt, hopen we volgend schooljaar met deze opleiding te starten. Het zou mooi zijn wanneer onze leerlingen met het behaalde certificaat betaald werk vinden bij een van de ketenpartners die bij het WLB zijn aangesloten.

Een ding staat hoe dan ook voorop: binnen praktijkonderwijs hebben we pareltjes in huis waarvan het zonde zou zijn wanneer deze voor de zorg verloren zouden gaan.

Voorschools Vplus programma 2019

Ruim 50 leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen in en rondom Venray gaan de aankomende 6 dondermiddagen het programma “Creatief met kleur” op onze school volgen. Doel van dit uitdagende programma is om de cognitief sterke leerlingen een indruk te geven van de projecten die in het plus programma worden aangeboden. Ook kunnen ze al in een vroeg stadium nieuwe klasgenoten leren kennen.

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren en de nieuw gekozen opzet van maatwerk op onze school, hebben we een aantal aanpassingen gedaan in het programma. Wat houden deze aanpassingen in:
• Leerlingen kunnen uit modules kiezen
• Meer inzet van leerlingen bij de voorlichtingsavond
• Meer aandacht om elkaar beter te leren kennen in de intro-les
• De interesse van leerlingen moet meer ruimte krijgen

In dit project komen niet alleen natuurkundige, scheikundige en biologische kanten aan bod maar wordt ook aandacht besteed aan de wederzijdse beïnvloeding van emotie en kleuren.
8 Januari is de voorlichtingsouderavond voor ouders en leerlingen, op 10 januari start het programma