Leerling gezocht voor de medezeggenschapsraad

Wat is de MR (medezeggenschapsraad) van het Raayland College?

De MR bestaat uit 8 personeelsleden, 4 ouders en 4 leerlingen. Bij elke vergadering zijn de leden van de Centrale Directie alsook de locatiedirectie aanwezig.
De MR wordt over nieuwe en lopende zaken geïnformeerd. Voor veel onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht, soms wordt ook alleen advies gevraagd. Als de MR niet instemt met een voorstel, mag de locatiedirectie het besluit niet uitvoeren.

Wat heeft de MR jou als leerling te bieden?
Door lid te zijn van de MR, zie je en hoor je wat er op school speelt en kun je een beter beeld krijgen van het Raayland College.
Lid zijn van de MR als leerling geeft je de kans actief mee te denken en beslissingen te nemen over het beleid op school. Denk aan lestijden, leerlingenweb, magister, toetsweken enz. Ook kun je zelf onderwerpen inbrengen die je als leerling belangrijk vindt. Er is begeleiding door een lid van de MR.

Wat vraagt de MR van jou als leerling?
De MR vergadert 5-6 x per jaar, afwisselend op een maandag, dinsdag, woensdag, of donderdagavond. Ruim van tevoren ontvang je de agenda met de benodigde stukken. Je hebt dan voldoende tijd om de vergadering voor te bereiden. De ouders spreken soms voor de vergadering de stukken samen door. Ook kan vooroverleg met de leerlingengeleding plaatsvinden.
Bedenk tenslotte dat je niet alleen voor jezelf in de MR zit, maar dat je vertegenwoordiger bent van alle leerlingen. In principe word je voor 3 jaar lid.

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft een leerling te kennen gegeven zich terug te trekken uit de MR. We zijn dus op zoek naar een nieuwe kandidaat.
Mocht je interesse hebben dan kun jij je kandidaat stellen.

Kandidaatstelling kan tot uiterlijk donderdag 14 februari 2019, 12.00 uur.

Een kandidaatlijst is verkrijgbaar bij het secretariaat van het Raayland College. (secretariaat@raayland.nl)
Eventuele verkiezingen worden gehouden op dinsdag 12 en woensdag 13 maart 2019.

Namens de MR,
Cor Sonnemans, secretaris