Voorronde Model European Parliament (MEP)

Het Raayland College hecht grote waarde aan het ontwikkelen van Europees burgerschap. Om de betrokkenheid van de leerlingen met Europa te vergroten neemt de school deel aan de Limburgse Conferentie van het Model European Parliament (MEP). Leerlingen worden voorbereid op deelname aan deze conferentie in de vorm van een mini-MEP. Het programma is uitdagend en leerzaam. Gedurende de hele dag houden leerlingen zich intensief bezig met het ontwikkelen van waardevolle vaardigheden zoals problemen analyseren, debatteren en netwerken.

Dit schooljaar heeft zich een groep van ruim dertig enthousiaste leerlingen uit de vierde klas van HAVO en VWO aangemeld voor de schoolvoorronde op 14 februari 2019. Deze groep werd verdeeld over vijf lidstaten van de EU, de zogenaamde landendelegaties. Bovendien werden de leerlingen ingedeeld in vijf commissies, zodat in elke commissie alle landen vertegenwoordigd waren. Elke commissie kreeg een pittig Europees vraagstuk voorgelegd.
Na een korte introductie startten de delegatievergaderingen, waarin elk land zijn algemene economische, sociale en politieke positie doornam. Daarna volgden commissievergaderingen. De leerlingen die in 2017 en 2018 op het Limburgse MEP onze school vertegenwoordigden, zaten de vergaderingen voor. Er werd vergaderd volgens vaste regels, zoals spreken via de voorzitter, bordje ophouden als er om een spreker werd gevraagd en niet eerder. Dit, in combinatie met het vormen van ideeën over de kern van de problematiek en het bedenken van de mogelijke oplossingen vergden een flinke inspanning van de hersenen.

Plenair debat.

Vanaf 12.00 uur werden er resoluties opgesteld volgens vaste formules. Dit proces werd begeleid door de ervaren voorzitters die de nieuwe leerlingen vertrouwd maakten met de procedures. Hierna volgde een delegatievergadering over de resoluties en een lobbysessie die doorging tijdens de pauze en zelfs tijdens de fietstocht naar het gemeentehuis.

De leerlingen mochten in de raadszaal de plenaire debatten houden. Dat was een bijzondere ervaring. Zij werden er goed ontvangen en tijdelijk raadslid Bart Jilesen hield nog een korte toespraak. Hij sprak enthousiast over het MEP waaraan hij zelf zeer actief en succesvol voor het Raayland College had deelgenomen!
Er was ook de nodige belangstelling van raadsleden en anderen die werkzaam zijn voor de gemeente Venray.

In de debatronde werden er gelukkig enkele resoluties aangenomen en alleen dan mocht er worden geapplaudiseerd.

Om 16.15 werd er vol spanning uitgekeken naar de uitslag. De bijdragen in de commissies en in de debatten waren doorslaggevend bij de keuze van de winnaars. De nieuwe delegatie bestaat uit: Laura van Beek, Aukje Steijns, Jens van Oers, Tom Schueler, Stan Hermans en Maarten van de Pasch. Zij zullen Roemenië vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP-conferentie in mei.

Onze nieuwe delegatie met de commissievoorzitters. (Delegaties 2018 en 2017)

Voorschools plusprogramma creatief met kleur

Op 14 februari sloten 55 leerlingen uit groep 8 het voorschoolse V+ programma af op het Raayland College. De leerlingen kwamen van verschillende basisscholen in en rondom Venray en zij kregen 6 donderdagmiddagen uitdagende lessen op het Raayland. Het plusprogramma sloten ze af met de presentatie van een eindopdracht.

Tijdens de lessen kwamen er natuurkundige, scheikundige en biologische kanten aan bod en werd er aandacht besteed aan de wederzijdse beïnvloeding van emotie en kleuren. Dit jaar konden de leerlingen al wennen aan het maatwerkprogramma van het Raayland College waarbij leerlingen zelf invulling mogen geven aan een deel van hun uren. Ze konden zelf voor een belangrijk deel bepalen in welke thema’s ze zich wilden verdiepen. Bijvoorbeeld het kleuren zien bij mensen en dieren, kleurenblindheid, ontdekken of lievelingskleuren iets over je persoonlijkheid zeggen, kleuren in de reclame en hoe het licht opgebouwd is uit verschillende kleuren met ieder hun eigen golflengte.

Bij de presentatie van de eindopdracht zagen zo’n 80 trotse (groot)ouders tot welke knappe prestaties hun kinderen gekomen waren. Iedere leerling ontving na afloop het felbegeerde pluscertificaat.

V+ programma
Ieder jaar organiseert het Raayland College voor groep 8 leerlingen die meer uitdaging nodig hebben het V+ programma. Leerlingen van verschillende basisscholen komen een aantal middagen bij elkaar om in groepjes te werken aan verschillende thema’s. Denken en doen staan daarbij centraal.

Het doel van dit uitdagende programma is om de cognitief sterke leerlingen een indruk te geven van de projecten die in het VWO+ programma worden aangeboden. Ook kunnen ze al in een vroeg stadium nieuwe klasgenoten leren kennen.


afsluiting Plusprogramma

Leerlingen stimuleren om fouten te maken

Venray – “Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar bij het vak O&O is het juist goed als leerlingen fouten maken”, legt docent ir. Flip Lutteken van het Raayland College uit. Flip geeft al bijna 10 jaar les in het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O), een vak dat hoort bij het technasium. Hierbij draait alles om het stimuleren van vaardigheden, zoals samenwerken, plannen en het ontwikkelen van creatief denken. Dit zijn vaardigheden waar leerlingen de rest van hun leven baat bij hebben.

Bij O&O gaan leerlingen van havo en vwo aan de slag met een écht probleem van bijvoorbeeld een bedrijf of de gemeente. Zo is er onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in de wijken van Venray en werd onderzocht of er een toekomstbestendige fietsenstalling kan komen op de TU in Eindhoven.

Leerhoeken op de basisschool

Onlangs werd een project afgerond voor basisschool de Meent (Leunen). Leerlingen kregen de opdracht om speciale leerhoeken in te richten voor leerlingen uit groep 6,7 en 8. Docente drs. Claudia Cordero Puebla ging met de brugklas aan de slag. Zij ontwierp het project en gaf hier uitvoering aan. “De leerlingen zijn echt heel enthousiast bij dit vak”, vertelt Cordero Puebla, “Ze willen meteen aan de slag om iets te maken. We moeten ze vaak even inhouden, omdat ze het probleem eerst moeten onderzoeken. Op de Meent was de opdracht om zeven leerhoeken in te richten die aansluiten bij de verschillende manieren van leren van de leerlingen. Het gedachtegoed van de basisschool is  ‘iedereen heeft talent, maar iedereen leert op zijn eigen manier’. De leerlingen moesten eerst onderzoeken wat het onderwijsconcept van de school inhoudt. Daarvoor moeten ze bronnen onderzoeken, interviews houden en natuurlijk de school zelf bezoeken. Omdat de brugklasleerlingen net zelf van de basisschool komen, is het een erg aansprekende opdracht”

Droom van de opdrachtgever

“Het tweede deel van de opdracht bestaat uit het ontwerpen. Leerlingen moeten dus met een oplossing komen voor het probleem. Hiervoor gaan ze in groepjes creatief aan de slag. We willen dat ze vooral creatief aan de slag gaan met als achterliggende vraag “Wat is de droom van de opdrachtgever?”. Voor basisschool de Meent hebben ze 7 maquettes gemaakt en deze aan de opdrachtgever gepresenteerd. De presentaties werden enthousiast ontvangen en de maquettes zijn tentoongesteld op De Meent. De Meent kan de tips van de brugklasleerlingen meenemen in het verder uitwerken van de hoeken. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten.

Flip sluit het verhaal af: “Het is enorm leuk om dit vak te geven. Je bent als docent niet bezig met goed of fout, maar je beoordeelt het proces; de ontwikkeling die de leerlingen maken met de vaardigheden. Je bent eigenlijk meer een coach waarbij je leerlingen begeleidt in het leren van vaardigheden waar ze de rest van hun leven baat bij hebben.”

Foto: Helga Cornelissen van basisschool de Meent met de leerlingen die de winnende maquette ontworpen hebben