Voorronde Model European Parliament (MEP)

Het Raayland College hecht grote waarde aan het ontwikkelen van Europees burgerschap. Om de betrokkenheid van de leerlingen met Europa te vergroten neemt de school deel aan de Limburgse Conferentie van het Model European Parliament (MEP). Leerlingen worden voorbereid op deelname aan deze conferentie in de vorm van een mini-MEP. Het programma is uitdagend en leerzaam. Gedurende de hele dag houden leerlingen zich intensief bezig met het ontwikkelen van waardevolle vaardigheden zoals problemen analyseren, debatteren en netwerken.

Dit schooljaar heeft zich een groep van ruim dertig enthousiaste leerlingen uit de vierde klas van HAVO en VWO aangemeld voor de schoolvoorronde op 14 februari 2019. Deze groep werd verdeeld over vijf lidstaten van de EU, de zogenaamde landendelegaties. Bovendien werden de leerlingen ingedeeld in vijf commissies, zodat in elke commissie alle landen vertegenwoordigd waren. Elke commissie kreeg een pittig Europees vraagstuk voorgelegd.
Na een korte introductie startten de delegatievergaderingen, waarin elk land zijn algemene economische, sociale en politieke positie doornam. Daarna volgden commissievergaderingen. De leerlingen die in 2017 en 2018 op het Limburgse MEP onze school vertegenwoordigden, zaten de vergaderingen voor. Er werd vergaderd volgens vaste regels, zoals spreken via de voorzitter, bordje ophouden als er om een spreker werd gevraagd en niet eerder. Dit, in combinatie met het vormen van ideeën over de kern van de problematiek en het bedenken van de mogelijke oplossingen vergden een flinke inspanning van de hersenen.

Plenair debat.

Vanaf 12.00 uur werden er resoluties opgesteld volgens vaste formules. Dit proces werd begeleid door de ervaren voorzitters die de nieuwe leerlingen vertrouwd maakten met de procedures. Hierna volgde een delegatievergadering over de resoluties en een lobbysessie die doorging tijdens de pauze en zelfs tijdens de fietstocht naar het gemeentehuis.

De leerlingen mochten in de raadszaal de plenaire debatten houden. Dat was een bijzondere ervaring. Zij werden er goed ontvangen en tijdelijk raadslid Bart Jilesen hield nog een korte toespraak. Hij sprak enthousiast over het MEP waaraan hij zelf zeer actief en succesvol voor het Raayland College had deelgenomen!
Er was ook de nodige belangstelling van raadsleden en anderen die werkzaam zijn voor de gemeente Venray.

In de debatronde werden er gelukkig enkele resoluties aangenomen en alleen dan mocht er worden geapplaudiseerd.

Om 16.15 werd er vol spanning uitgekeken naar de uitslag. De bijdragen in de commissies en in de debatten waren doorslaggevend bij de keuze van de winnaars. De nieuwe delegatie bestaat uit: Laura van Beek, Aukje Steijns, Jens van Oers, Tom Schueler, Stan Hermans en Maarten van de Pasch. Zij zullen Roemenië vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP-conferentie in mei.

Onze nieuwe delegatie met de commissievoorzitters. (Delegaties 2018 en 2017)