Robots programmeren en chocolade maken

Op school onderzoeken wat de lekkerste chocola is en deze ook daadwerkelijk maken én proeven of je eigen robot maken, dat zal veel leerlingen aanspreken. Op het Raayland College is een aantal enthousiaste vwo-leerlingen hier daadwerkelijk mee aan de slag. Tijdens deze projecturen gaan ze gedurende 10 weken twee uur per week aan de slag met een eigen onderzoek.

Een kleine 30 leerlingen uit de vwo+ klassen van leerjaar 1 t/m 4 zijn zelfstandig in groepen aan de slag. “Dit zijn leerlingen die we extra willen uitdagen”, vertelt Flip Lutteken, docent van dit  verbredersprogramma. “Het zijn cognitief sterke leerlingen die we meer uitdaging willen bieden. In plaats van hun reguliere lessen gaan ze aan de slag met een eigen project. Met zelfstudie halen ze dan de gemiste lessen weer in. In deze lessen zijn ze bezig met het ontwikkelen van vaardigheden, zoals samenwerking, onderzoek doen en presenteren. We stimuleren de leerlingen om in groepen te werken en elkaar te helpen. Niet iedereen is overal even goed in en zo kunnen ze van elkaar leren.”

Een groep leerlingen uit de brugklas en tweede klas, Sten, Bora, Laura en Willem (zie foto), zijn aan de slag met een robot. Zij willen twee robots zo bouwen en programmeren dat ze de weg vinden in een doolhof. De robot die als eerste de uitgang gevonden heeft, wint. Ze vertellen: “We hadden ‘de basis’ van de robot gekregen, maar hebben deze met behulp van lego verder opgebouwd, zodat deze ook kan rollen. Daarbij moeten we ook problemen oplossen die we niet voorzien hadden, zoals de tandwielen die niet goed draaiden. We zijn nu bezig de robots te programmeren, zodat ze op zoek gaan naar de uitgang en draaien als ze een muur opmerken”.

Een andere groep heeft zichzelf als doel gesteld te onderzoeken wat nu de perfecte chocola is. Daarvoor hebben ze een enquête uitgezet onder mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Elke doelgroep bleek een andere voorkeur te hebben. De leerlingen gaan de komende weken aan de slag om chocolade te smelten en hier ‘de perfecte smaak’ aan toe te voegen. Weer een andere groep wil op 12 juni een sportactie organiseren voor leerlingen van de basisschool uit groep 6,7 en 8. De opbrengst daarvan is voor Kika.

Op woensdag 19 juni is er een afsluitende inloopmiddag met marktkramen waarin alle groepen hun projecten presenteren aan ouders, familie en andere geïnteresseerden.

Terugblik Limburgse MEP-conferentie

Afgelopen week waren leerlingen van 4 havo en 4 vwo in Maastricht voor de voor de jaarlijkse, provinciale conferentie van het Model European Parliament (MEP). Tijdens deze conferentie gingen scholieren van diverse scholen samen op zoek naar oplossingen voor actuele problemen binnen Europa. Onze leerlingen hebben heel goed gepresteerd.

Elk lid van de delegatie vergaderde in een commissie waar zij zich bogen over een lastig Europees vraagstuk. Het was de bedoeling dat elke commissie met oplossingen komt, die vervolgens in plenaire debatten worden verdedigd. Er werden ook interessante workshops georganiseerd om het lobbyen te leren, het spreken met de pers en het schrijven van resoluties. Tussendoor was er ook  tijd voor ontspanning, maar de gedrevenheid van de deelnemers om tot in de kleine uurtjes aan de resoluties te schaven is fantastisch.

De commissievergaderingen vonden plaats in congrescentrum Rolduc en de plenaire debatten waren in Maastricht in de statenzaal van het gouvernement en in de raadszaal van het gemeentehuis. Het Statenlid E. Geurts sloot de MEP af met een inspirerende speech.

Uiteindelijk wordt er per school één leerling gekozen die naar de nationale MEP-conferentie mag. Voor het Raayland College is dat Jens van Oers. Van harte gefeliciteerd Jens. Ook de andere Raaylanddeelnemers kregen lof van de organisatie voor hun inbreng tijdens deze intensieve week. Complimenten hiervoor!

Centrale eindexamens

De centrale, schriftelijke eindexamens voor vmbo-t, havo en vwo zijn vandaag van start gegaan. Een spannende tijd voor onze examenkandidaten. Wij wensen de leerlingen, maar ook hun ouders, vrienden en familie, heel veel succes!

De leerlingen van vmbo-b en vmbo-k zijn al eerder van start gegaan met de praktijkexamens. Wij zien jullie graag terug bij de diplomering!

Op de website van het ministerie is het examenrooster te vinden:
https://www.examenblad.nl/examenrooster/2019?p=2&t=1;2.

Het eerste tijdvak gaat over de examens die vandaag beginnen en lopen tot en met 22 mei. Op 12 juni horen de leerlingen hiervan de uitslag (proclamatie). Het tweede tijdvak behelst de herexamens voor leerlingen die (nog) niet alles gehaald hebben.

De diploma-uitreiking is op:

  • 2 juli: praktijkonderwijs
  • 3 juli: vmbo
  • 4 juli: havo en vwo