Convenant gemeente Venray en onze (technasium)school

Het Raayland College en de gemeente Venray spreken de intentie uit de komende jaren structureel samen te werken aan een doorlopende leerweg van Technasium naar vervolg onderwijs.

Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat dit voor zowel leerlingen/docenten als medewerkers/inwoners van de gemeente Venray voordelen oplevert.

Raayland College

Binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Raayland werken leerlingen in groepen aan creatieve oplossingen voor actuele problemen van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties in de regio. Daarbij leven ze zich in de rol van de deskundige die normaal gesproken soortgelijke problemen oplost. Zij bezoeken de gemeente, krijgen uitleg over het probleem en spreken met een deskundige over hoe je zo’n probleem aanpakt en gaan dan zelf aan de slag.

Het Raayland kan zich met deze samenwerking profileren als school die maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen stimuleert en faciliteert. Werken aan projecten binnen het vak O&O geeft bovendien een goed beeld van HBO/WO-beroepen binnen een bedrijfstak of organisatie. Het is een uitstekende manier om ook het bedrijfsleven de school binnen te halen, en een prima voorbereiding op een vervolgopleiding.

Gemeente Venray

De gemeente Venray werkt aan een toekomstbestendig Venray waar het goed wonen, werken en leven is. De vraagstukken waar de lokale overheid aan werkt zijn steeds complexer en vaak gemeente-overstijgend. Samenwerking met inwoners, wijk-en dorpsraden, bedrijven en andere stakeholders is belangrijk om tot gedragen oplossingen te komen. Daar horen nadrukkelijk ook jongeren bij.

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat Venray een samenleving wil waarbinnen alle inwoners op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen: inwoners met en zonder beperkingen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, ongeacht geaardheid. Dit geldt voor thema’s als arbeid, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan, maar ook voor een thema als duurzaamheid.

Beleid maken gebeurt in toenemende mate ‘van buiten naar binnen’. De leefwereld van onze ‘klanten’ is leidend. Samenwerking met het Raayland biedt een mooie kans om jongeren bij beleidsvorming te betrekken en sámen te werken aan een leefbaar Venray. De gemeente wil graag een bijdrage leveren aan een doorlopende leerweg naar vervolg onderwijs door praktijkcases aan te bieden.

Succes plus-en verbredersprogramma

Afgelopen woensdag was er een geslaagde inloopmiddag voor o.a. ouders, collega’s en leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen, over de plus projecten uit de klassen 1, 2 en 3 en de projecten van het verbredersprogramma.
De aula C was ingericht als markt waarbij leerlingen in 25 kramen konden laten zien welke projecten er dit jaar zoal uitgevoerd zijn. Er waren o.a. projecten over het programmeren van lego mindstorms, het heelal, het maken van gezonde chocolade, het rechtssysteem in Nederland maar ook resultaten van onderzoeken naar gameverslaving en het omzetten van hersenactiviteiten in beweging. Verder ook uitgebreid aandacht voor muziek en dans. Aanwezigen konden ook kennis maken met onze huisrobot.
Op het eind van de middag ontvingen alle leerlingen uit GY3B als afsluiting van het plusprogramma onder het toeziend oog van hun ouders het felbegeerde certificaat.
Een bijeenkomst waar de talenten van onze leerlingen uitgebreid aan bod kwamen!

Uitnodiging bekrachtiging samenwerking tussen gemeente Venray en onze (Technasium)school

De gemeente Venray en het Raayland College gaan intensief samenwerken om de expertise van jongeren te gebruiken bij maatschappelijke uitdagingen waarvoor de gemeente Venray staat. Zo profiteert de gemeente van de creativiteit en verbeeldingskracht van Venrayse jongeren en doen leerlingen praktijkervaring op en kunnen ze zich zo beter voorbereiden op het vervolgonderwijs. Bij deze uitdagingen kun je denken aan duurzaamheid, schone energie, technologie, maar ook veranderingen in economie, zorg en onderwijs.

 

Presentatie resultaten en ondertekening samenwerking

Vooruitlopend op deze samenwerking hebben leerlingen van het Raayland College een onderzoek gedaan naar leegstand in het centrum en wat daaraan te doen. Omdat dit onderzoek binnen het Technasium van het Raayland College de aftrap is van de intensieve samenwerking tussen gemeente en school, willen we dit moment gebruiken om de samenwerking te bekrachtigen. Dit gebeurt door wethouder Martijn van der Putten namens de gemeente Venray en Flip Lutteken van het Raayland College. Dit gebeurt op donderdag 20 juni in A017 in het Raayland College, Leunseweg 6 in Venray.

 

Programma

13:15              Inloop met koffie

13:30              Presentatie leerlingen

14:00              Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

14:30              Einde bijeenkomst

Indrukwekkende Maatschappelijke Stage in Lourdes

Onze ervaringen in Lourdes:

Een korte inleiding; afgelopen mei zijn wij (twee leerlingen van het Raayland College) als vrijwilliger meegegaan met de NLZ naar het bedevaartsoord Lourdes. Dit was een verschrikkelijk bijzondere ervaring en zouden het iedereen toewensen om een ervaring als deze mee te mogen maken.

Onze ervaringen:
Wij hebben allereerst een handige bijeenkomst gehad op voorhand, hierbij hebben wij veel handige info en praktische tips gekregen voor ons bezoek met de pelgrims aan Lourdes. Daarna een week later, het vertrek! Wauw wat was het mooi om zo’n grote groep mensen zonder ook maar enige weet van het bestaan van elkaar bijeen te zien komen en dan ook nog allemaal met hetzelfde fantastische doel: een pelgrimstocht begaan! Alleen dit was voor ons al een bijzonder samenkomen.
De week: in de week hebben we veel gezien, gehoord, gedaan en gevoeld. Het is op emotioneel vlak een zeer intensieve week, dit doet niets af aan het feit dat het super leerzaam is en een persoon zeker sterker in de schoenen kan laten staan. Je leeft echt mee met de verhalen van de pelgrims en hoort vooral ook veel van hoe het leven van deze mensen beïnvloed is door ziekte of andere zaken, dit maakt echt dat je heel nieuw, fris en vooral waarderend ook naar je eigen leven kan kijken. Verder zie je in deze week super imposante kerken, gebouwen, processies en een heel indrukwekkend stadje. Dit is dan ook waarom wij het eenieder aan zouden raken en we zeker nog een keertje vaker mee zouden gaan.

Noa Weijs en Jens van Oers,
Raayland College VWO 4

Geslaagd!

Het was een spannende dag voor de eindexamenleerlingen. Onze 461 leerlingen kregen woensdag te horen of ze geslaagd waren voor hun diploma.

Alle leerlingen die geslaagd zijn, werden gistermiddag onder luid applaus ontvangen. Zij werden op school in het zonnetje gezet en sluiten binnenkort met de diplomering hun schoolperiode af op het Raayland College. Leerlingen die (nu) niet geslaagd zijn, kregen gistermiddag een telefoontje. Zij hebben vervolgens op school advies gekregen over het vervolgtraject rondom de herexamens en hoe ze zich daar het beste op kunnen voorbereiden. De herexamens vinden plaats tussen 17 en 20 juni. De uitslag hiervan volgt op vrijdag 28 juni.

Op woensdag 3 juli vindt de diplomering plaats voor het vmbo. Op 4 juli mogen geslaagde leerlingen van havo en vwo hun diploma in ontvangst nemen.
Via deze weg willen we alle geslaagde leerlingen nogmaals feliciteren. Op Facebook zijn een aantal foto’s van de proclamatie te vinden.

Inloopmiddag plusklassen 19 juni

Al enige jaren verzorgt onze school een programma voor leerlingen die cognitief meer aan kunnen. Zo bieden we een plusprogramma aan in de klassen 1 t/m 3 en heeft een aantal leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan het verbredersprogramma.

Om iedereen de mogelijkheid te geven kennis te nemen van dit programma, willen wij de ouders van de plusleerlingen, leerlingen die volgend jaar op onze school komen en jullie uitnodigen. Tijdens de inloopmiddag zullen de plusleerlingen en verbreders hun projecten van dit jaar presenteren.

De inloopmiddag vindt plaats op woensdag 19 juni aanstaande tussen 14.00 uur en 16.00 uur in de aula C.
Jullie zijn van harte welkom!

Met vriendelijke groeten,
De mentoren van de plusklassen
Carine Verschuren, Sylvia Goes, Wim Palmen en Flip Lutteken