Uitnodiging bekrachtiging samenwerking tussen gemeente Venray en onze (Technasium)school

De gemeente Venray en het Raayland College gaan intensief samenwerken om de expertise van jongeren te gebruiken bij maatschappelijke uitdagingen waarvoor de gemeente Venray staat. Zo profiteert de gemeente van de creativiteit en verbeeldingskracht van Venrayse jongeren en doen leerlingen praktijkervaring op en kunnen ze zich zo beter voorbereiden op het vervolgonderwijs. Bij deze uitdagingen kun je denken aan duurzaamheid, schone energie, technologie, maar ook veranderingen in economie, zorg en onderwijs.

 

Presentatie resultaten en ondertekening samenwerking

Vooruitlopend op deze samenwerking hebben leerlingen van het Raayland College een onderzoek gedaan naar leegstand in het centrum en wat daaraan te doen. Omdat dit onderzoek binnen het Technasium van het Raayland College de aftrap is van de intensieve samenwerking tussen gemeente en school, willen we dit moment gebruiken om de samenwerking te bekrachtigen. Dit gebeurt door wethouder Martijn van der Putten namens de gemeente Venray en Flip Lutteken van het Raayland College. Dit gebeurt op donderdag 20 juni in A017 in het Raayland College, Leunseweg 6 in Venray.

 

Programma

13:15              Inloop met koffie

13:30              Presentatie leerlingen

14:00              Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

14:30              Einde bijeenkomst