Inloggen op Somtoday

Dit schooljaar start onze school met Somtoday als softwaresysteem voor de leerlingen-administratie. Ouders maken gebruik van een ouderportaal en leerlingen loggen in op het leerlingportaal.

Somtoday voor ouders
Het Raayland Ouderportaal is de plek binnen Somtoday waar u als ouder/verzorger het studieverloop van uw kind volgt. Hierbij kunt u denken aan de behaalde resultaten, afwezigheidsregistratie, agenda, huiswerk en algemene gegevens. Dit kan online via de website, maar ook via een app. Ook komt er op de website een handleiding. Als u meer kinderen op het Raayland College heeft, heeft u maar één account nodig.

Om toegang te krijgen tot de gegevens heeft u een loginnaam en een wachtwoord nodig. De inloggegevens worden eenmalig verstrekt en blijven de gehele schoolloopbaan van uw kind(eren) geldig. Apart van de vakantiepost ontvangen alle ouders de inlogcode Somtoday aan het begin van het schooljaar.
Omdat wij als school gebruik maken van communicatie via e-mail is het noodzakelijk dat wij beschikken over een actueel e-mailadres. We vragen u in het Ouderportaal het e-mailadres waarop u berichten wilt ontvangen, in te vullen en te actualiseren indien nodig.

Wachtwoorden Somtoday en Raaylandnetwerk voor leerlingen
Het inloggen in Somtoday gebeurt met je huidige school-mailadres en wachtwoord. Lees hier meer.

Nieuwe leerlingen
Het begin van het nieuwe schooljaar wordt gestart met een mentorles. Tijdens deze mentorles ontvangen de leerlingen de inlogcode voor Somtoday en een inlogcode voor het school netwerk. Het rooster van de eerste schoolweek wordt op papier afgedrukt en ook tijdens de mentorles overhandigd