Communicatie binnen het Raayland College

Wie wat waar hoe?

Als jij weet welke informatie je waar ontvangt, weten wij zeker dat we je kunnen bereiken. En omgekeerd: jij weet hoe je ons bereikt. Voor kanalen die we hier niet noemen, hoef je dus niet te kiezen. Als je met je klas of mentorgroep besluit te Whatsappen, kun je meedoen. Doe je dat niet, dan beloven we dat je niets mist.

Mail voor de post
@leerling.raayland.nl
Als je op Raayland komt, krijg je een schoolmailadres van onze school (net zoals bij je vervolgopleiding of je werk later). Daardoor behoud je de mogelijkheid om je schoolmail te scheiden van je privémail. Als je alles op één punt wilt ontvangen, kijk dan HIER!
Hierop ontvang je ook informatie die voor je hele jaarlaag, afdeling of school bestemd is. Ook wat je vroeger thuis in de brievenbus vond dus. Deze mail hoef je niet elke dag te checken, maar om de één of twee dagen moet je lukken. Jij kunt je docenten, mentor, decaan en teamleider ook bereiken via de mail.
Trouwens: je krijgt niet alleen een mailadres van ons. Je krijgt het volledige Microsoft Office-pakket van ons cadeau. En dat mag je dan thuis ook nog eens op vijf computers installeren.

Mail ouders
Je ouders ontvangen ook informatie van school via het emailadres dat bij ons bekend is. Via dit mailadres ontvangen je ouders brieven over activiteiten, ouderavonden, ouderbijdrage en andere belangrijke informatie.
Het kan ook zijn dat vakdocenten via dit mailadres contact opnemen met je ouders, mocht dit nodig zijn.

Som Today/ It’s Learning voor je dagelijkse studie

Som Today
• Je agenda
• Huiswerk/toetsen
(onderbouw hv en vmbo)
• Je presentieoverzichten
• Je cijfers
• Korte berichten van je docenten en mentor.
• Inschrijving voor keuze-uren

It’s Learning
• Studiewijzers en digitaal lesmateriaal

Website voor soms

De website gebruiken we om ouders, leerlingen én geïnteresseerden van buiten de school een inkijkje te geven. Daarnaast plaatsen we er voor leerlingen en ouders
informatie die lange tijd onveranderd blijft, bijvoorbeeld schoolregels, verzuimbeleid en examenreglementen. En de toetsroosters.
Onze social media zijn ook gelinkt aan de website: ook als je geen Facebook of Insta volgt, kun je op de site dus die posts zien. Kortom: je hoeft de site niet zelf bij te houden, je raadpleegt die enkel voor vragen rond beleid, regels én toetsroosters. En je komt er vanzelf terecht als je via mail wordt verzocht om je ergens voor op te geven.

Social media voor de leuk

Voor de leuk! Als je het leven op het Raayland graag op de voet volgt, vind je op Facebook en Insta updates: hoe vergaat het vwo 5 in Rome? Welke Raaylanders wonnen bij de Vlakwatercross? Wat viel op tijdens de open dag? Waarom zien onze oudleerlingen jou graag op de oudleerlingenavond?
Kortom: voor sociale dieren, maar zeker geen must.

Deze tekst is ook beschikbaar in de vorm van een flyer (pdf)