Raayland en leerplicht

De leerplicht, ons verantwoordelijkheidsgevoel, de ontwikkeling van leerlingen én een goed verloop van ons onderwijs zijn de pijlers onder ons verzuimbeleid. Die pijlers moeten stevig staan en moeten we goed onderhouden, samen met ouders. De leerling zelf is, samen met ouders, verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op school. Door goede gesprekken hierover thuis bij de start van het schooljaar hebben ouders grote invloed.

Via SomToday houden we ouders en leerlingen op de hoogte over de presentie.

Leerlingen die een les missen waarvoor geen reden bekend was, zullen we persoonlijk vragen om zich te melden bij de receptie. Als er een goede reden was, zullen kinderen ouders vragen om dat diezelfde dag nog telefonisch of schriftelijk te bevestigen. Als ouders die reden niet kunnen bevestigen, of de receptie kan zelf vaststellen dat het ongeoorloofd was, dan zal de leerling de lestijd inhalen tijdens het terugkomuur op maandag of donderdag 16:00.

Leerlingen die te laat komen, melden zich eerst bij de receptie. Als het ongeoorloofd te laat is, moet de leerling zich een dag later 30 minuten voor aanvang van de eerste les melden bij de receptie. Als de leerling dat niet doet, haalt hij de lestijd in tijdens het terugkomuur op maandag of donderdag 16:00. Voor leerlingen die meer dan 25 minuten te laat komen, geldt de werkwijze rond het missen van een les hierboven.

Download

Sheets verzuim (pdf bestand)

Gezondheid en leefstijl van jongeren in beeld!

Van 16 september tot en met 11 oktober houdt de GGD Limburg-Noord een grootschalig onderzoek onder leerlingen van scholen voor het Voortgezet Onderwijs: de Gezondheidsmonitor Jeugd. Bijna alle middelbare scholen in de regio Limburg-Noord doen mee, ook op onze school vindt dit onderzoek plaats. Op het vmbo, havo en vwo doen alleen de leerlingen in leerjaar 2 en 4 mee aan het onderzoek. Op het praktijkonderwijs doen leerlingen uit alle leerjaren mee aan het onderzoek en wordt er gebruik gemaakt van een verkorte vragenlijst. Zowel ouders als leerlingen krijgen via school alle informatie over het onderzoek.

Op de website van de GGD www.ggdlimburgnoord.nl/gezondheidsmonitor-jeugd vindt u meer informatie over het onderzoek. U kunt hier bijvoorbeeld de vragenlijst inzien en u kunt lezen hoe de GGD de privacy waarborgt. Ook vindt u op deze website het antwoord op enkele veel gestelde vragen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de GGD Limburg-Noord via e-mail onderzoek@vrln.nl of telefoon 088-1190228.