Technasiumleerlingen verlichten de ‘Raaylandbrug’

 

Binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Raayland College werken leerlingen in groepen aan creatieve oplossingen voor actuele problemen van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties in de regio. Een van de vragen die al langer leefde binnen de gemeente, was de verlichting van de loopbrug over de Zuidsingel van het Raayland College naar Sportpark de Wieën. Die brug is vanaf nu ’s avonds verlicht.

Leerlingen hebben de opdrachtgever bezocht en samen het probleem besproken. Ze zijn vervolgens aan de slag gegaan om tot een oplossing te komen. Zij hebben gesproken met Joost Albers, beheerder technische installaties van gemeente Venray. Joost: “Al vele jaren hebben wij als gemeente de wens gehad om de Raaylandbrug anders te verlichten. De brug was verlicht met 17 Tl-balken, twee grote spots op de uiteinden en acht grondspots. Helaas gingen al vrij snel de grondspots stuk. Deze zijn meerdere malen gerepareerd, maar dit bleek wel een zeer kostbare zaak te worden. Wij waren dus op zoek naar iets anders.

Samen met twee havo-4 technasiumklassen is er een project opgestart in 2017. Daaruit zijn veel ideeën gekomen. Helaas kon geen enkel idee één op één uitgevoerd worden. Dat had soms te maken met geld en andere keren was het technisch niet uitvoerbaar. Maar we hebben deze ideeën wel gebruikt om een lichtarchitect aan het werk te kunnen zeten en uiteindelijk hebben we een prachtig resultaat gekregen. De mooiste bijkomstigheid is dat we hiermee ook nog eens behoorlijk wat energie besparen. Voorheen gebruikte de verlichting van de brug ongeveer 6800 kWh per jaar, dat is nu teruggebracht naar iets meer dan 3000 kWh.”

Wie ’s avonds over de Zuidsingel rijdt, zal het resultaat meteen kunnen zien. De brug wordt in allerlei kleuren prachtig verlicht. Op dit moment kleurt de brug oranje vanwege de campagne “Orange The World” een campagne tegen geweld tegen vrouwen. Hier is gemeente Venray bij aangesloten.

Technasium
Het Technasium draait om bèta en techniek voor havo/vwo. Niet in de traditionele zin door het aanleren van kennis, maar door leerlingen zelf te laten onderzoeken en ontwerpen. Daarom heet het vak dat bij het Technasium hoort “Onderzoek& Ontwerpen”. Kortom: denken en doen!

Bezoek Jet-Net & TechNet Career Day in Evoluon

Tijdens de Jet-Net TechNet Career Day* Zuid in Eindhoven maakten 26 leerlingen uit havo 4/5 en vwo 5 kennis met de wereld van techniek en technologie. Vele honderden leerlingen van verschillende scholen uit Zuid-Oost Nederland bezochten net als onze leerlingen de Career Day. Het doel van deze excursie is om deze leerlingen meer zicht te geven op de mogelijkheden die opleidingen en bedrijven bieden, voor een toekomst met techniek.

In het Evoluon waren 33 bedrijven, instellingen en opleidingen met hun stands te vinden, waaronder: ASML, Maastricht University, Shell, Avans Hogeschool, DSM, Philips, SABIC, SMC Nederland b.v., Mars Nederland en HAS Hogeschool. Daar werden we ontvangen door Career Guides om met de leerlingen in groepjes van ongeveer 10 leerlingen langs een aantal stands te gaan. De standhouders hadden hun best gedaan om een actieve presentatie te houden waarbij ook van alles te doen was.

De leerlingen waren enthousiast! Enkele reacties na afloop: leuk – leerzaam – je leert verschillende opleidingen en verschillende beroepen kennen – uitdagend, omdat je vragen gesteld krijgt die je niet op de havo krijgt (out of the box denken) – je komt meer te weten wat voor de toekomst – ik vond het wel leuk door het interactieve bij de stands – leuk dat je ook iets mag doen bij de stands – leuke mensen die enthousiast hun best doen.

Het was een geslaagde ochtend om in een kort tijdsbestek diverse kanten van een toekomst in technologie te bekijken. Volgend jaar is het Raayland College zeker van de partij bij deze dag!

Namens de vakgroep exact: Flip Lutteken, Rijcklof Hofman en Ben Scholten.

*Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Doel is havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van werken in de bèta-hoek en technologie en hen te interesseren voor een bèta technische vervolgopleiding. http://www.jet-net.nl/

Aandacht voor verkeersveiligheid in de les

Jaarlijks zijn er relatief veel verkeersslachtoffers onder jongeren uit het voortgezet onderwijs. Het Raayland College heeft daarom ‘verkeersveiligheid’ op haar lesprogramma staan. Als de dagen korter worden, vinden de fietslichtcontroles voor leerlingen uit het eerste en derde jaar plaats. Ook krijgt de school deze week bezoek van de ANWB Verkeersbus.

Marinda Peeters, docent aan het Raayland College, is sinds twee jaar verkeerscoördinator. Zij organiseert verschillende activiteiten rondom verkeersveiligheid. Marinda: “Begin van het schooljaar zijn we met leerlingen naar een toneelvoorstelling geweest waarbij iemand overlijdt in het verkeer. Dat heeft veel indruk op die leerlingen gemaakt. Later dit schooljaar komen er mensen in de klas die betrokken zijn geweest bij een ernstig verkeersongeval om hun verhaal te vertellen. Op die manier willen we leerlingen echt vanuit de praktijk bewust maken van hun gedrag in het verkeer en welke gevolgen het kan hebben.”

Fietslichtcontroles

Deze week werden alle fietsen van eerste- en derdejaars leerlingen gecontroleerd. Dit werd door de leerlingen zelf gedaan, onder begeleiding van vier leerlingen uit praktijkonderwijs en enkele (oud-)docenten. Leerlingen gingen aan de slag met een korte checklist. Zo werd er gekeken of de reflectoren aanwezig waren, of de lampen goed vastzaten en natuurlijk of de fietsverlichting werkt.

ANWB Streetwise Next Level

Op vrijdag 15 november bezoekt de ANWB het Raayland College met een interactief verkeersprogramma voor de leerlingen. Het programma wordt gegeven aan een deel van de leerlingen en bestaat uit drie onderdelen.   

Voor een deel van de eerstejaars leerlingen is er een interactieve en leerzame verkeersworkshop die wordt verzorgd door een ANWB-instructeur. Leerlingen wordt op een prikkelende wijze duidelijk gemaakt door middel van vragen en stellingen hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen. De thema’s die aan bod komen zijn onder andere: boetes van verkeersovertredingen, aantallen fietsslachtoffers en het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.

De ANWB Verkeersbus wordt ingezet om jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer. In de Verkeersbus doorlopen een aantal tweedejaars leerlingen in groepjes een spannend verkeerstraject bestaande uit vijf verschillende workshops. De dode hoek wordt belicht en de jongeren doen mee aan een uitdagende kennisquiz over de verkeersregels en voorrangssituaties. Ook mogen de leerlingen zelf rijden in een virtuele wereld op een scootersimulator. Daarbij ervaren en beleven ze hoe het is om met én zonder licht aan het verkeer deel te nemen waardoor ze zich bewust worden hoe belangrijk het is om goed zichtbaar te zijn in het verkeer.

Het laatste onderdeel is aan de hand van Virtual Reality. Die les begint met een filmpje en discussie over het mobiele telefoongebruik op de fiets. Dan volgen er vijf spannende scenario’s waarin het verkeer wordt ervaren vanuit het perspectief van een fietser, automobilist, scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Het gebruik van fietsverlichting, in groepen fietsen, roekeloos rijgedrag en de dode hoek zijn onderwerpen die aan bod komen.

Veel belangstelling voor kennismakingsdagen

Afgelopen week vonden 718 leerlingen uit groep 7 en 8 de weg naar het Raayland College voor de kennismakingsdagen. Leerlingen van de basisscholen uit Venray en omgeving waren uitgenodigd om kennis te maken. Er werd gesport, ontdekkingen gedaan, muziek gemaakt en natuurlijk konden de scholieren al hun vragen stellen.

Elk jaar organiseert het Raayland College kennismakingsdagen voor scholieren uit groep 7/8. Cisca Zweers, directeur, geeft aan: “We vinden het belangrijk dat leerlingen echt kennis kunnen maken met onze docenten, het gebouw en natuurlijk de vakken. De ene leerling is de ander niet, daarom bieden we verschillende pakketten aan bij de kennismakingsdag.  Scholieren konden zelf kiezen welke vakken ze wilden volgen. De ene leerling heeft muziek gemaakt, terwijl een ander natuurkundeles gevolgd heeft. Maar het meest populair waren de pakketten met sport erin. Zo maken we een kennismaking ook persoonlijk. Deze week zijn de voorlichtingsavonden voor ouders”, vervolgt Cisca. “Op dit moment zijn er al meer dan 250 aanmeldingen. We zijn blij met de grote belangstelling onder scholieren en ouders voor onze school”.

 

Digitale brug geslagen tussen Raayland College en Sportpark de Wieën

Met de loopbrug over de Zuidsingel van het Raayland College naar Sportpark de Wieën is iedereen wel bekend. Nu is er recent ook een digitale brug geslagen waardoor leerlingen en docenten van het Raayland College op het sportveld gebruik kunnen maken van het Wifi-netwerk.

De leerlingen van het Raayland College maken dagelijks gebruik van de uitgebreide sportfaciliteiten van het sportpark. Met de uitbreiding van het netwerk kan er nu optimaal gebruik gemaakt worden van ICT tijdens de sportlessen. Zo kunnen leerlingen zelf, gedeeltelijk, hun lesrooster samenstellen en sporten uitkiezen die het beste bij ze passen. Via aanvullend digitaal lesmateriaal en analyse-apparatuur kunnen docenten en leerlingen het bewegingsonderwijs op een nog betere manier toepassen. Daarnaast kunnen docenten direct gebruik maken van Somtoday om sportresultaten en aanwezigheid te registeren.

Samenwerking tussen Raayland en S.V. Venray

Het aanleggen van de faciliteiten is tot stand gekomen door krachten en expertise te bundelen. S.V. Venray vrijwilliger Arie van den Munckhof en Herm Hoex van het Raayland College hebben zich er hard voor gemaakt om tot een dekkend WiFi-netwerk te komen op het sportpark.

Het Raayland College heeft ICT-apparatuur beschikbaar gesteld voor dit project en Stichting Beheer Sportpark SV Venray heeft voor de opdracht, uitvoering en verdere financiering zorg gedragen. Ook was er samenwerking met diverse lokale partijen, zoals studenten aan de Gilde Opleidingen en Brunotech voor aanvullende technische diensten en materialen.

Het resultaat is dat iedereen nu gebruik kunnen maken van de WiFi verbinding. Arie: “Op termijn staan er nog een aantal optimalisaties op de planning, zoals uitbreiding van capaciteit op bepaalde velden en het vervangen van de trage ADSL internetverbinding door een supersnelle glasvezel-internetverbinding. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om via live-streaming verslag te doen van sportwedstrijden op ons sportpark.“. “Dit project is een schoolvoorbeeld van een van onze kernwaardes ‘De kracht van verbindend leren en leven’ waarbij we ons onderwijs koppelen aan actualiteiten om ons heen.” sluit Herm Hoex af.

Inhalen toetsen omslagweek

Regeling voor inhalen van gemiste proefwerken Brugklassen

Gemiste proefwerken kunnen worden ingehaald op dinsdag 5-11 en donderdag 7-11 het 10e lesuur. Je moet je op beide dagen melden in c235. Docenten worden verzocht tijdig de inhaaltoets in te leveren bij Geloed Suker in c234.

Regeling voor inhalen van gemiste proefwerken Havo en Vwo

Proefwerken gemist op maandag, dinsdag of woensdag 28-10 t/m 30-10), worden ingehaald op dinsdag 5-11 het 8e lesuur. Proefwerken gemist op donderdag, vrijdag, maandag of dinsdag (31-10, 1-11 of 4-11) worden ingehaald op donderdag 7-11 het 8e lesuur.Heb je meer dan één toets gemist of duurt de gemiste toets meer dan 1 lesuur, dan mag je op het 7e lesuur beginnen.Je moet je op beide dagen melden in de collegezaal A301. Docenten worden verzocht tijdig de inhaaltoets in te leveren in het studiehuis bij Dhr. Bos.

Leerlingen die meer dan twee toetsen hebben gemist melden zicht bij hun teamleider voor een aangepaste regeling.

Heb je een computertoets gemist of maak je gebruik van auditieve ondersteuning dan kun je je toetsen inhalen op donderdag het 7e t/m 10e lesuur in computerlokaal C233.