Inhalen toetsen omslagweek

Regeling voor inhalen van gemiste proefwerken Brugklassen

Gemiste proefwerken kunnen worden ingehaald op dinsdag 5-11 en donderdag 7-11 het 10e lesuur. Je moet je op beide dagen melden in c235. Docenten worden verzocht tijdig de inhaaltoets in te leveren bij Geloed Suker in c234.

Regeling voor inhalen van gemiste proefwerken Havo en Vwo

Proefwerken gemist op maandag, dinsdag of woensdag 28-10 t/m 30-10), worden ingehaald op dinsdag 5-11 het 8e lesuur. Proefwerken gemist op donderdag, vrijdag, maandag of dinsdag (31-10, 1-11 of 4-11) worden ingehaald op donderdag 7-11 het 8e lesuur.Heb je meer dan één toets gemist of duurt de gemiste toets meer dan 1 lesuur, dan mag je op het 7e lesuur beginnen.Je moet je op beide dagen melden in de collegezaal A301. Docenten worden verzocht tijdig de inhaaltoets in te leveren in het studiehuis bij Dhr. Bos.

Leerlingen die meer dan twee toetsen hebben gemist melden zicht bij hun teamleider voor een aangepaste regeling.

Heb je een computertoets gemist of maak je gebruik van auditieve ondersteuning dan kun je je toetsen inhalen op donderdag het 7e t/m 10e lesuur in computerlokaal C233.