Aandacht voor verkeersveiligheid in de les

Jaarlijks zijn er relatief veel verkeersslachtoffers onder jongeren uit het voortgezet onderwijs. Het Raayland College heeft daarom ‘verkeersveiligheid’ op haar lesprogramma staan. Als de dagen korter worden, vinden de fietslichtcontroles voor leerlingen uit het eerste en derde jaar plaats. Ook krijgt de school deze week bezoek van de ANWB Verkeersbus.

Marinda Peeters, docent aan het Raayland College, is sinds twee jaar verkeerscoördinator. Zij organiseert verschillende activiteiten rondom verkeersveiligheid. Marinda: “Begin van het schooljaar zijn we met leerlingen naar een toneelvoorstelling geweest waarbij iemand overlijdt in het verkeer. Dat heeft veel indruk op die leerlingen gemaakt. Later dit schooljaar komen er mensen in de klas die betrokken zijn geweest bij een ernstig verkeersongeval om hun verhaal te vertellen. Op die manier willen we leerlingen echt vanuit de praktijk bewust maken van hun gedrag in het verkeer en welke gevolgen het kan hebben.”

Fietslichtcontroles

Deze week werden alle fietsen van eerste- en derdejaars leerlingen gecontroleerd. Dit werd door de leerlingen zelf gedaan, onder begeleiding van vier leerlingen uit praktijkonderwijs en enkele (oud-)docenten. Leerlingen gingen aan de slag met een korte checklist. Zo werd er gekeken of de reflectoren aanwezig waren, of de lampen goed vastzaten en natuurlijk of de fietsverlichting werkt.

ANWB Streetwise Next Level

Op vrijdag 15 november bezoekt de ANWB het Raayland College met een interactief verkeersprogramma voor de leerlingen. Het programma wordt gegeven aan een deel van de leerlingen en bestaat uit drie onderdelen.   

Voor een deel van de eerstejaars leerlingen is er een interactieve en leerzame verkeersworkshop die wordt verzorgd door een ANWB-instructeur. Leerlingen wordt op een prikkelende wijze duidelijk gemaakt door middel van vragen en stellingen hoe zij zelf aan het verkeer deelnemen. De thema’s die aan bod komen zijn onder andere: boetes van verkeersovertredingen, aantallen fietsslachtoffers en het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets.

De ANWB Verkeersbus wordt ingezet om jongeren bewust te maken van de gevaren in het verkeer. In de Verkeersbus doorlopen een aantal tweedejaars leerlingen in groepjes een spannend verkeerstraject bestaande uit vijf verschillende workshops. De dode hoek wordt belicht en de jongeren doen mee aan een uitdagende kennisquiz over de verkeersregels en voorrangssituaties. Ook mogen de leerlingen zelf rijden in een virtuele wereld op een scootersimulator. Daarbij ervaren en beleven ze hoe het is om met én zonder licht aan het verkeer deel te nemen waardoor ze zich bewust worden hoe belangrijk het is om goed zichtbaar te zijn in het verkeer.

Het laatste onderdeel is aan de hand van Virtual Reality. Die les begint met een filmpje en discussie over het mobiele telefoongebruik op de fiets. Dan volgen er vijf spannende scenario’s waarin het verkeer wordt ervaren vanuit het perspectief van een fietser, automobilist, scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Het gebruik van fietsverlichting, in groepen fietsen, roekeloos rijgedrag en de dode hoek zijn onderwerpen die aan bod komen.