Kwaliteitszorg in orde

De afdelingen vmbo-basis, vmbo-kader en havo van het Raayland College in Venray werden vorig jaar bezocht door de Onderwijsinspectie. Het onderzoek richtte zich op de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s), Kwaliteitszorg en –borging en een aantal andere belangrijke onderdelen van de onderwijskwaliteit. Naar aanleiding van het meest recente bezoek in juni j.l., oordeelde de Inspectie positief en gaf onze school een voldoende.

Bij het bezoek in 2018 werd het Raayland College op veel onderdelen voldoende beoordeeld. Er werden enkele herstelopdrachten rondom de PTA’s en kwaliteitszorg geformuleerd. In juni van dit jaar bracht de Onderwijsinspectie daarom opnieuw een bezoek aan de school om dit te beoordelen. Tijdens dat bezoek werden documenten ingezien en gesprekken gevoerd met leerlingen, docenten en de schoolleiding.

Aan de hand hiervan constateerde de Onderwijsinspectie dat door het Raayland College aan de opdracht was voldaan. De toetsing en afsluiting is zorgvuldig en voldoende geborgd in het stelsel van kwaliteitszorg. Het Raayland Collega is nu op alle onderzochte punten als ‘Voldoende’ beoordeeld. Ook voldoet de school voor de afdelingen havo en vwo aan de wettelijke eisen op het gebied van het melden van ongeoorloofd verzuim. De school kijkt terug op een aangenaam belangstellend inspectiebezoek en is tevreden met de wijze waarop de beoordeling in het rapport is geformuleerd.

Het college van bestuur van stichting LVO onderschrijft de conclusies en vindt het nadrukkelijk zijn verantwoordelijkheid om samen met de school, in het belang van de leerlingen, doelgericht aan de kwaliteit van het onderwijs te blijven werken en eventuele risico’s die de kwaliteit van het onderwijs in gevaar zouden kunnen brengen daadkrachtig, effectief en duurzaam op te lossen.

Onlangs, op 4 december, heeft de Onderwijsinspectie de rapporten dit bezoek op haar eigen website geplaatst. Deze zijn hier te lezen onder het kopje ‘toezichthistorie’.