Cloud diensten beschikbaar en inleverdatum PWS

Cloud diensten (Office 365, Somtoday, Itslearning, AFAS, etc.) mogen via een privé laptop, computer of telefoon gebruikt worden.

Het systeem vraagt automatisch om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Inleverdatum PWS schuift op

De inleverdatum voor de PWS schuift op tot na de vakantie. Jullie worden hierover nog bericht.

Update technische storing

Hieronder vindt u een update van de ICT-situatie binnen Stichting LVO. Het herstellen van de werkplekken op de verschillende scholen is nog in volle gang. Leerlingen, ouders en docenten kunnen sinds vanmorgen weer inloggen op Somtoday. De telefonie is weer volledig werkend. Op veel scholen zijn er al werkplekken online, maar nog niet allemaal. 

Het klaarmaken van de werkplekken en het terugzetten van onze back-up duurt helaas langer dan voorzien. Zorgvuldigheid en veiligheid zijn het allerbelangrijkst en onze gehanteerde procedure blijven we ook vrijdag gebruiken. Dit houdt in dat stapsgewijs de back-up wordt gecontroleerd, getest en weer online gebracht.

We gaan morgen (vrijdag) door met het herstellen van de werkplekken, maar hoogstwaarschijnlijk zullen niet alle werkplekken morgen al beschikbaar zijn. In de vakantie wordt dan ook doorgewerkt om alle werkplekken te herstellen. De collega’s van ict blijven zich inzetten om dit zo snel mogelijk af te ronden.

De lessen gaan morgen door volgens rooster. De lesprogramma’s worden door de docenten zo goed als mogelijk aangepast.

Laatste wijziging: 20 februari, 19.15 uur.

Technische storing

Gistermiddag is er in het datacenter waar de ICT-omgeving van LVO draait, een storing ontstaan. Hier is door ICT en de beheerder direct op gereageerd. Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een nieuw ransomwarevirus dat nog niet gedetecteerd werd door de virusscanners. Omdat we er tijdig bij waren, was de impact van het virus klein en gegevensverlies beperkt.

Alle systemen worden momenteel zorgvuldig virusvrij gemaakt en worden in de loop van  de dag stapsgewijs ‘vrijgegeven’. Dan zijn ze weer bereikbaar. Somtoday en AFAS bleken niet geraakt, evenals  onze e-mailomgeving. Toch hebben we uit veiligheidsoverwegingen tijdelijk de toegang tot alle systemen afgesloten.

Onze ICT-collega’s werken er zo hard mogelijk aan om alles zo snel mogelijk gebruiksklaar te maken en de hinder voor de lessen te beperken. We danken ieder voor begrip in deze situatie.

Telefonische bereikbaarheid

Het Raayland College is beperkt telefonisch bereikbaar, omdat er momenteel één lijn beschikbaar is. U kunt ook bellen met 06 – 1875  1137.

Laatste wijziging: 20 februari, 08.44 uur. De update van 19.15 uur is hier te vinden.

Verslag voorronde Model European Parliament (MEP)

Het Raayland College hecht grote waarde aan het ontwikkelen van Europees burgerschap. Om de betrokkenheid van de leerlingen met Europa te vergroten neemt de school deel aan de Limburgse Conferentie van het Model European Parliament (MEP). Leerlingen worden voorbereid op deelname aan deze conferentie in de vorm van een mini-MEP. Het programma is uitdagend en leerzaam. Gedurende de hele dag houden leerlingen zich intensief bezig met het ontwikkelen van waardevolle vaardigheden zoals problemen analyseren, debatteren en netwerken.
Dit schooljaar heeft zich een groep van vijftien enthousiaste leerlingen uit de vierde klas van HAVO en VWO aangemeld voor de schoolvoorronde op 6 februari 2020. Deze groep werd verdeeld over drie lidstaten van de EU, de zogenaamde landendelegaties. Bovendien werden de leerlingen ingedeeld in vier commissies en in elke commissie waren alle landen vertegenwoordigd. Elke commissie kreeg een pittig Europees vraagstuk voorgelegd.


Na een korte introductie startten de delegatievergaderingen, waarin elk land zijn algemene economische, sociale en politieke positie doornam. Daarna volgden commissievergaderingen. De leerlingen die in 2018 en 2019 op het Limburgse MEP onze school vertegenwoordigden, zaten de vergaderingen voor. Er werd vergaderd volgens vaste regels, zoals spreken via de voorzitter, bordje ophouden als er om een spreker werd gevraagd en niet eerder. Dit, in combinatie met het vormen van ideeën over de kern van de problematiek en het bedenken van de mogelijke oplossingen vergden een flinke inspanning van de hersenen.

Tot ruim 13.00 uur werd er gewerkt aan het opstellen van resoluties volgens vaste formules. Dit proces werd begeleid door de ervaren voorzitters die de nieuwe leerlingen vertrouwd maakten met de procedures. Hierna volgde een delegatievergadering over de resoluties en een lobbysessie waarbij werd geprobeerd om anderen voor de resolutie te winnen.

De dag werd afgesloten met het plenaire debat, waarbij over de resoluties gestemd kon worden. Vooraf mocht een van de commissieleden nog een korte speech houden over het belang van de resolutie. Gelukkig werden drie resoluties aangenomen en kon er geapplaudisseerd worden.

Om 16.15 werd er vol spanning uitgekeken naar de uitslag. De bijdragen in de commissies en in de debatten waren doorslaggevend bij de keuze van de winnaars. De nieuwe delegatie bestaat uit: Cato van Haaren, Janne Nielen, Lars Michels, Julia McMaster, Juul Zanders en Joanna Jochijms!
Zij zullen Finland vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP-conferentie in mei.

Opvolging locatiedirecteur

Per 1 maart start onze huidige locatiedirecteur Cisca Zweers als rector op het Theresia Lyceum in Tilburg. We zijn als school dankbaar voor de stappen die we onder haar leiding de laatste vijf jaar hebben gezet. We wensen haar een goede start in Tilburg.

Momenteel loopt er een procedure om een nieuwe rector voor het Raayland College te benoemen. Tot die tijd nemen Tom Voermans (teamleider Raayland College) en Jeffreye Vossen (regiodirecteur LVO Noord- en Midden-Limburg) het locatiedirecteurschap waar.

Tom zal daarbij vanuit de rol van adjunct-locatiedirecteur het eerste aanspreekpunt zijn in de school en daarbuiten. Jeffreye treedt in formele zin op als waarnemend locatiedirecteur. Hij zal zoveel mogelijk op de dinsdag aanwezig zijn op het Raayland College.

We zijn er trots op dat we door goede afstemming in de school, met de medezeggenschapsraad en het college van bestuur hiermee de leiding van de school voor deze tussentijd kunnen waarborgen.

De procedure voor een nieuwe rector is inmiddels opgestart door het college van bestuur van LVO, in  samenwerking met de schoolleiding en medezeggenschapsraad. De verwachting is om uiterlijk 1 augustus een rector te benoemen.

Natuurkunde Olympiade 2020: 14e school van Nederland

Alle natuurkundeleerlingen uit 6-vwo (en enkele 5-vwo leerlingen) hebben meegedaan met de Nationale Natuurkunde Olympiade: een wedstrijd waarin leerlingen uitgedaagd worden met theoretische en praktische vraagstukken rondom natuurkunde. Het Raayland College eindigde hierbij op de 14e plaats.

Uit het hele land deden dit schooljaar 169 scholen mee met 2.666 leerlingen, waarvan de resultaten van de beste vijf leerlingen meetellen voor het scholenklassement. Het Raayland College eindigde als 14e school van Nederland. Vier van onze leerlingen zaten bij de beste 10 % van Nederland en verdienen daarmee een certificaat. Drie van hen, Kosse Elbers, Koen Essers en Thomas van Thiel, gaan door naar de volgende ronde in april, waarvoor 200 leerlingen zijn uitgenodigd. Wij wensen ze alvast veel succes!

De beste 20 leerlingen hiervan zullen in juni in een landelijke eindronde uiteindelijk strijden voor deelname aan de Internationale Natuurkunde Olympiade, waarvoor 5 leerlingen worden afgevaardigd naar Litouwen.

Afronding voorschools V-plusprogramma

Op 13 februari sloten 60 leerlingen uit groep 7 en 8 het voorschoolse V-plusprogramma af op het Raayland College. De leerlingen kwamen van verschillende basisscholen in en rondom Venray en zij kregen zes donderdagmiddagen uitdagende lessen op het Raayland. Het plusprogramma sloten ze af met een interactieve inloopmiddag waarbij genodigden ook zelf konden ervaren wat de leerlingen geleerd hebben.

Dit jaar konden de leerlingen al wennen aan het maatwerkprogramma van het Raayland College waarbij leerlingen zelf invulling mogen geven aan een deel van hun uren. Ze konden zelf voor een belangrijk deel bepalen in welke thema’s ze zich wilden verdiepen. Dit jaar konden deze groep 7 en 8 leerlingen kiezen uit verschillende workshops, bijv.: Chinees leren, een waterraket bouwen, het bestuderen van het cultureel erfgoed in Venray, het ontdekken van het menselijk lichaam, het programmeren met Lego Mindstorms en het maken van een stopmotion filmpje.

Bij de presentatie van de eindopdracht zagen zo’n 125 trotse (groot)ouders tot welke knappe prestaties hun kinderen gekomen waren. Iedere leerling ontving na afloop het felbegeerde pluscertificaat.

V+ programma

Ieder jaar organiseert het Raayland College voor groep 7 en 8 leerlingen die meer uitdaging nodig hebben het V+ programma. Leerlingen van verschillende basisscholen komen een aantal middagen bij elkaar om in groepjes te werken aan verschillende thema’s. Denken en doen staan daarbij centraal. Het doel van dit uitdagende programma is om de cognitief sterke leerlingen een indruk te geven van de projecten die in het VWO+ programma worden aangeboden. Ook kunnen ze al in een vroeg stadium nieuwe klasgenoten leren kennen.

Vakkanjers naar de halve finale

Vmbo’ers ontdekken hun vakmanschap met Vakkanjers Explorer. Dit doen zij met een technische opdracht voor een échte opdrachtgever. Dit schooljaar is dat de Johan Cruyff Foundation en de challenge is ‘CREATING SPACE FOR CHILDREN’. Hiermee daagt de Cruyff Foundation vmbo’ers en mbo’ers uit om innovatieve ideeën en praktijkgerichte oplossingen te bedenken om kinderen te stimuleren meer te bewegen. Ook konden de leerlingen ervoor kiezen een oplossing te bedenken om ouderen te helpen of om iets te bedenken om bijvoorbeeld materialen te recyclen.

De technologieroute leerlingen van leerjaar twee de afgelopen periode hard gewerkt in teams om oplossingen te bedenken. Tijdens de schoolfinale op 14 februari werd hier een winnend team uit gekozen. De jury bestond naast Ilonka van vakkanjers, uit dhr. Vervoort, wethouder van de Gemeente Venray en Mark van den Munckhof van het Raayland College. De projecten werden door de groepjes gepresenteerd aan de jury en de klasgenoten. Uiteindelijk werd het team “de Plastics” bestaande uit Amber, Isa en Nele als winnaar uitgeroepen. Zij hadden een mooie oplossing bedacht om materialen te recyclen. Gefeliciteerd!

Ze mogen hun project nu gaan verdedigen tijdens de halve finale op 25 mei bij Omnisport in Apeldoorn. Voor dan alvast veel succes gewenst.

 

In de brugklas deden er ook teams mee. Lees hier meer.

Kaartverkoop reünie

Ben je oud-leerling van het Raayland College en wil je graag nog eens je oud-klasgenoten ontmoeten, de docenten ‘van vroeger’ spreken en plaats nemen in de schoolbanken ‘van weleer’? Kom dan naar onze reünie! Op vrijdag 18 september nodigen we je van harte uit voor onze reünie.

Wil je meer weten over 25 jaar Raayland en onze jubileumactiviteiten? Lees dan hier verder op onze website.

Graag tot ziens!

Waarom heten we ‘Raayland College’?

Het element ‘raai’, dat voor komt  in “Raayland College”  betekent “stuk land, dat aan de wildernis is ontrukt”, “stuk land, waarop de bomen “gerooid” zijn”. Ten overvloede is er in onze tijd aan “raai” het woord “land” toegevoegd. Raailand is dus ontgonnen land. De plaats in de natuur, waar in deze omgeving de cultuur begon. De wortels van de beschaving liggen in deze contreien in het open akkerland. Door de ontginning van het woeste land voor akkerbouw en veeteelt kregen de bewoners hier de mogelijkheid tot een beter bestaan en uiteindelijk tot een ruimere geestelijke cultuur.

De naam “Raayland” sluit aan bij plaatsnamen in de omgeving als Tienray en Castenray,  maar  vooral natuurlijk bij Venray. De oudste vermelding van de naam  “Venray” dateert uit 1197 en luidt “Venirode”, een rooiing in een veengebied en in de 13e  eeuw wordt over Venray gesproken als “dat eigenheit van Rode”. Venray noemt zichzelf bij tijd en wijle nog steeds Rooy.

Het eerste bericht over het Raayland College was in de Peel en Maas te lezen op 16 maart 1995 en dat ging over de naam van de school.