Waarom heten we ‘Raayland College’?

Het element ‘raai’, dat voor komt  in “Raayland College”  betekent “stuk land, dat aan de wildernis is ontrukt”, “stuk land, waarop de bomen “gerooid” zijn”. Ten overvloede is er in onze tijd aan “raai” het woord “land” toegevoegd. Raailand is dus ontgonnen land. De plaats in de natuur, waar in deze omgeving de cultuur begon. De wortels van de beschaving liggen in deze contreien in het open akkerland. Door de ontginning van het woeste land voor akkerbouw en veeteelt kregen de bewoners hier de mogelijkheid tot een beter bestaan en uiteindelijk tot een ruimere geestelijke cultuur.

De naam “Raayland” sluit aan bij plaatsnamen in de omgeving als Tienray en Castenray,  maar  vooral natuurlijk bij Venray. De oudste vermelding van de naam  “Venray” dateert uit 1197 en luidt “Venirode”, een rooiing in een veengebied en in de 13e  eeuw wordt over Venray gesproken als “dat eigenheit van Rode”. Venray noemt zichzelf bij tijd en wijle nog steeds Rooy.

Het eerste bericht over het Raayland College was in de Peel en Maas te lezen op 16 maart 1995 en dat ging over de naam van de school.