Opvolging locatiedirecteur

Per 1 maart start onze huidige locatiedirecteur Cisca Zweers als rector op het Theresia Lyceum in Tilburg. We zijn als school dankbaar voor de stappen die we onder haar leiding de laatste vijf jaar hebben gezet. We wensen haar een goede start in Tilburg.

Momenteel loopt er een procedure om een nieuwe rector voor het Raayland College te benoemen. Tot die tijd nemen Tom Voermans (teamleider Raayland College) en Jeffreye Vossen (regiodirecteur LVO Noord- en Midden-Limburg) het locatiedirecteurschap waar.

Tom zal daarbij vanuit de rol van adjunct-locatiedirecteur het eerste aanspreekpunt zijn in de school en daarbuiten. Jeffreye treedt in formele zin op als waarnemend locatiedirecteur. Hij zal zoveel mogelijk op de dinsdag aanwezig zijn op het Raayland College.

We zijn er trots op dat we door goede afstemming in de school, met de medezeggenschapsraad en het college van bestuur hiermee de leiding van de school voor deze tussentijd kunnen waarborgen.

De procedure voor een nieuwe rector is inmiddels opgestart door het college van bestuur van LVO, in  samenwerking met de schoolleiding en medezeggenschapsraad. De verwachting is om uiterlijk 1 augustus een rector te benoemen.