Verslag voorronde Model European Parliament (MEP)

Het Raayland College hecht grote waarde aan het ontwikkelen van Europees burgerschap. Om de betrokkenheid van de leerlingen met Europa te vergroten neemt de school deel aan de Limburgse Conferentie van het Model European Parliament (MEP). Leerlingen worden voorbereid op deelname aan deze conferentie in de vorm van een mini-MEP. Het programma is uitdagend en leerzaam. Gedurende de hele dag houden leerlingen zich intensief bezig met het ontwikkelen van waardevolle vaardigheden zoals problemen analyseren, debatteren en netwerken.
Dit schooljaar heeft zich een groep van vijftien enthousiaste leerlingen uit de vierde klas van HAVO en VWO aangemeld voor de schoolvoorronde op 6 februari 2020. Deze groep werd verdeeld over drie lidstaten van de EU, de zogenaamde landendelegaties. Bovendien werden de leerlingen ingedeeld in vier commissies en in elke commissie waren alle landen vertegenwoordigd. Elke commissie kreeg een pittig Europees vraagstuk voorgelegd.


Na een korte introductie startten de delegatievergaderingen, waarin elk land zijn algemene economische, sociale en politieke positie doornam. Daarna volgden commissievergaderingen. De leerlingen die in 2018 en 2019 op het Limburgse MEP onze school vertegenwoordigden, zaten de vergaderingen voor. Er werd vergaderd volgens vaste regels, zoals spreken via de voorzitter, bordje ophouden als er om een spreker werd gevraagd en niet eerder. Dit, in combinatie met het vormen van ideeën over de kern van de problematiek en het bedenken van de mogelijke oplossingen vergden een flinke inspanning van de hersenen.

Tot ruim 13.00 uur werd er gewerkt aan het opstellen van resoluties volgens vaste formules. Dit proces werd begeleid door de ervaren voorzitters die de nieuwe leerlingen vertrouwd maakten met de procedures. Hierna volgde een delegatievergadering over de resoluties en een lobbysessie waarbij werd geprobeerd om anderen voor de resolutie te winnen.

De dag werd afgesloten met het plenaire debat, waarbij over de resoluties gestemd kon worden. Vooraf mocht een van de commissieleden nog een korte speech houden over het belang van de resolutie. Gelukkig werden drie resoluties aangenomen en kon er geapplaudisseerd worden.

Om 16.15 werd er vol spanning uitgekeken naar de uitslag. De bijdragen in de commissies en in de debatten waren doorslaggevend bij de keuze van de winnaars. De nieuwe delegatie bestaat uit: Cato van Haaren, Janne Nielen, Lars Michels, Julia McMaster, Juul Zanders en Joanna Jochijms!
Zij zullen Finland vertegenwoordigen tijdens de Limburgse MEP-conferentie in mei.