Meer informatie volgt

We gaan snel aan de slag met de nieuwe informatie uit de persconferentie. Morgenochtend krijg je alle aanvullende informatie.

Nieuwe rooster schoolexamens vmbo-4, havo-5 en vwo-6 – Wijzigingen

De schoolexamens worden afgenomen van 6 april t/m 17 april en 11 t/m 18 mei.

Hierbij het aangepaste toetsrooster voor vmbo4, ha5 en wvo6 van 9 april 2020 18:00 uur

Klik hier voor het rooster

Update 1-4-2020

 1. De toets v6.te op vrijdag 10 april is komen te vervallen
 2. De toets v6.fatl 40 min. van maandag 18-5 is verplaatst naar vrijdag 10 april lesuur 5

Schoolexamens: het vervolg

Geachte ouders, beste examenleerlingen,

Jullie ervaarden de laatste weken ongetwijfeld als een achtbaan. De berichtgeving vanuit het kabinet vloog alle kanten op. Van niet naar school tot alsnog wel naar school voor de schoolexamens. Van niet in groepen van meer dan 100 personen samenkomen tot groepen van maximaal 3 personen. Ondertussen werd van jullie leerlingen verwacht dat jullie je geconcentreerd voorbereiden op de laatste schoolexamens.

Besluiten van het kabinet

Die stress-test doorstonden jullie. Vol bewondering volgden we jullie vorderingen in de voorbereiding. Maar er werd eigenlijk te veel van jullie gevraagd. Nu is er gelukkig ook voor de lange termijn duidelijkheid:

 • De centrale eindexamens van schooljaar 2019/2020 gaan niet door.
 • De schoolexamens van de examenleerlingen die volgens het PTA nog moeten worden afgenomen in het schoolgebouw, mogen we spreiden tot 1 juni.
 • Digitale schoolexamens op afstand van de examenleerlingen kunnen ondertussen wel doorgaan volgens planning.
 • Het eindcijfer wordt bepaald op basis van die schoolexamens. Daar komt een uniforme zak- en slaagregeling voor (vanuit het ministerie).
 • Leerlingen die zakken op basis van de SE-lijst, houden daarna ook het recht op een herkansing.

Wat betekent dit voor jullie vervolg?

Als school gaan we meteen aan de slag met een goed vervolg voor jullie. Je kunt daarbij het volgende verwachten:

 • De schoolexamenweek zoals we die voor morgen planden, vervalt. De eerdere deadline van de minister was leidend voor die week; nu hebben we meer tijd.
 • Over individuele afspraken over nog in te halen schoolexamens vmbo krijgen leerlingen rechtstreeks bericht.
 • Schoolexamens die we op afstand (digitaal) afnemen, worden door je vakdocent uitgevoerd volgens planning. Als docenten vanwege de omstandigheden opnieuw moeten plannen, berichten ze erover.
 • Geplande schoolexamens die we vanwege de toetsvorm in het schoolgebouw planden (schriftelijke examens en praktijkexamens), verwerken we in een nieuw toetsrooster. We hebben tijd nodig om op basis van beschikbaar personeel en zo klein mogelijke groepen te roosteren en de toetsen te spreiden. De afname ervan vindt plaats tussen 5 en 18 april en tussen 10 en 30 mei. Dit allemaal onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen en mededelingen van de overheid. Het nieuwe rooster ontvang je voor 1 april.
 • We kijken voor de geplande schoolexamens in het schoolgebouw ook naar alternatieve toetsvormen. Als vakdocenten inschatten dat de toets toch volwaardig op afstand kan worden afgenomen, berichten we daarover.

Dit geeft jullie hopelijk voor nu de structuur, zekerheid en het overzicht dat je nodig hebt om te blijven leren. Op 1 april heb je ook aanvullend duidelijkheid over de nieuwe toetsdata. Het onderwijs op afstand gaat door, je ontwikkeling gaat door en stapsgewijs doorloop je nu je schoolexamens. In juni moeten de scholen de schoolexaminering hebben afgesloten.

Je hebt straks alle PTA-examendomeinen doorlopen zoals gepland. Je hebt vanuit je eigen kracht en regie je ontwikkeling doorgezet. Het diploma waar je als examenleerling 2020 op koerst is in dat opzicht zo veel meer waard. Je hebt vaardigheden aangewend en ontwikkeld die anderen pas later ontdekken. Daar mag je trots op zijn en dat mag je uitdragen. Wij doen dat met je.

Ga in volharding door op je ingeslagen weg. Veel succes!

 

Met vriendelijke groet,

Namens alle examinatoren en teamleiders,

T. Voermans

Adjunct-directeur (tijdelijk)

Schoolexamens uitgesteld, informatie volgt

Geachte ouders, beste examenleerlingen en medewerkers,

De persconferentie van minister Slob zojuist gaf enerzijds duidelijkheid over de examens, maar riep ook veel nieuwe vragen op. We werken op school nu aan een plan en brief waarin we alles voor jullie uiteen zetten.

Voor nu berichten we alvast dat we de schoolexamens uitstellen die we tot en met 27 maart in ons schoolgebouw roosterden. Dat geeft jullie voor nu duidelijkheid en ons de ruimte om een goed plan te maken voor spreiding van alle schoolexamens over de verdere tijd.

LET OP: de geplande digitale examens op afstand gaan wel door zoals gepland.

We komen snel bij jullie terug voor uitgebreidere informatie.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

Bericht voor eindexamenleerlingen

De scholen kregen vandaag de opdracht om de schoolexamens van examenjaarleerlingen (vmbo 4, havo 5 en vwo 6) alsnog af te nemen. Voor de start van de centrale examens moeten de schoolexamens dan zijn afgenomen, beoordeeld en opgestuurd naar DUO.

Uiteraard gaan we daarom nu aan de slag om dit te organiseren. Op basis van de collega’s die inzetbaar zijn (volgens RIVM-richtlijnen), gaan we werken aan een schoolexamenrooster. Dat wordt even puzzelen, omdat we waarschijnlijk met minder surveillanten moeten werken en met kleinere groepen in lokalen. We verwachten er daarom wel de hele dag voor nodig te hebben. Uiterlijk donderdagochtend volgt dan een schoolexamenrooster.

Dit betekent ook heel wat voor jou als examenleerling. Je mist vooralsnog maar een aantal dagen les, maar je zult ongetwijfeld je vooruitzichten moeten bijstellen nu. Wat betekent het concreet?

 • Hou er rekening mee dat we de schoolexamens afnemen op data tussen 23 maart en 4 april. De exacte startdatum bepalen we morgen.
 • Bereid de stof voor zoals je periode 3 inging en zoals het PTA het voorschrijft. Eigenlijk krijg je dus gewoon toetsweek 3 alsnog. Neem dus ook deze week maximaal de ruimte om te leren en benut de digitale interactie met je vakdocent als je daarbij vragen hebt.
 • De herkans- en inhaaldata van 9 en 10 april zullen waarschijnlijk gehandhaafd blijven, alles onder voorbehoud van de planning.
 • Leerlingen die niet klachtenvrij zijn (zie richtlijnen RIVM) kunnen niet deelnemen aan schoolexamens op school.

We durven ook het volgende te zeggen: tot afgelopen vrijdag zat je op koers en ging alles zoals gepland. Bovendien geeft dit besluit duidelijkheid. Je hebt vrijwel alle stof in klassenverband behandeld en je zat al heel dicht op de afsluitende schoolexamens. Heb vertrouwen, geloof in jezelf en hou het hoofd koel. Je bent tot veel in staat en dat ga je de komende weken laten zien. Zet ‘m op!

Met vriendelijke groet,

T. Voermans

Adjunct-locatiedirecteur (tijdelijk)

Afstandsleren en kluisjes leeghalen

Beste ouders en leerlingen,

We staan samen voor een bijzondere klus. Leerlingen gaan de komende weken thuis aan de slag met hun eigen onderwijsontwikkeling. Dat vraagt aanpassingsvermogen, discipline en meer zelfstandigheid. Voor ouders betekent dat ook een verandering: de rol om daar thuis enerzijds op toe te zien, maar anderzijds ook vanuit vertrouwen de ruimte te geven.

Voor ons als school is het ook een uitdaging, mede vanwege de korte termijn. Wij gaan onderwijs nu voortzetten op een manier die we niet eerder inzetten. Het vraagt flexibiliteit en extra inspanning om afstandsleren nu goed vorm te geven. Het onderwijs, maar ook de schoolorganisatie eromheen zal er heel anders uitzien. Maar toch ook niet: in essentie doen we gewoon wat we deden. We bieden aan wat we voor ogen hadden en vormen we het onderwijs zo goed mogelijk rond de leerling.

Om daarbij te ondersteunen hebben we alle keuzes die we tot dusver maakten voor ieder op een rijtje gezet. Deze zijn in onderstaande brief te vinden. We wensen iedereen thuis veel succes bij deze stap. We hopen dat ieder in goede gezondheid, met zelfvertrouwen en goede moed de draad oppakt. We danken iedereen nogmaals voor alle begrip en steun: dat geeft ons ook vertrouwen.

Voor vragen over het vak kunnen leerlingen zoals gewoonlijk rechtstreeks de docent berichten, voor vragen over de begeleiding blijft de mentor bereikbaar. Voor algemene schoolvragen kunt u via mail terecht bij de teamleider.

Download hier de brief over afstandsleren

Kluisjes leeghalen

Leerlingen die nog boeken of andere spullen in hun kluisje hebben liggen, kunnen deze op dinsdag 17 maart ophalen volgens onderstaand schema.

Afhaalschema kluisjes 17 maart

Zit je in klas VT2E? Onze excuses, jullie klas is er tussendoor geglipt. Je kan op dezelfde tijd als de leerlingen uit klas VT2A of VT2B komen.

Bestanden op het netwerk

Heb je nog bestanden op het schoolnetwerk staan die je de komende weken nodig hebt?

OLC A is op 17 maart geopend om even je bestanden over te zetten. Dat kan bv via de email, een usb stick of via de cloud van het raayland OneDrive.
Ivo Bos is die dag in OLC A om hierin te ondersteunen.

Update na persconferentie

Dit weekend werd duidelijk dat de zorgen rond het Coronavirus toenemen en dat ingrijpendere maatregelen nodig zijn. Het kabinet maakte zojuist bekend dat de scholen wel open blijven voor kinderen van ouders met vitale beroepen.

Raayland College anticipeerde al op dat scenario: de gezondheid van onze collega’s en leerlingen komt op de eerste plaats en het advies om geheel open te blijven baarde ons steeds meer zorgen. Bij ouders en leerlingen hoorden en voelden we dezelfde zorgen.

Wat betekent dit besluit voor het onderwijs maandag?

Maandag vervallen de lessen op school voor alle leerlingen. Onze docenten zullen vanaf morgen verder aan de slag gaan om het onderwijs op afstand vorm te geven.

Ongetwijfeld zullen er morgen nog veel onduidelijkheden en vragen zijn, ook bij ons. We werken met man en macht nu verder aan een goede uitvoering van het kabinetsbesluit. We hopen op begrip als we daardoor individuele vragen iets later moeten beantwoorden. De kans bestaat ook dat we in korte tijd vaker berichten sturen. We lopen het risico het als veel wordt ervaren, maar we willen iedereen graag op de hoogte houden.

Het wordt een onwerkelijke week, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we samen het juiste kunnen doen voor elkaar en de leerlingen.

We hopen dat ieder van jullie gezond blijft en de balans tussen het dagelijkse leven en de zorg voor thuis en naasten kan houden. Zoals de minister zegt: kijk goed naar elkaar om.

Overige vragen

Hieronder vindt u de brief die naar alle ouders en leerlingen is verzonden op zondagavond. Hierin wordt alvast enkele vragen beantwoord.

Brief aan ouders Corona 200315 (2) Raayland College

Nieuwe maatregelen rondom corona (voorlopig)

Afgelopen donderdag werd door minister-president Rutte bekend gemaakt dat basisscholen en middelbare scholen open blijven. Hier zijn door diverse onderwijspartijen kritische vragen over gesteld. Er is daarom vanmiddag een crisisberaad waarin wordt besloten of de scholen wel of niet dicht gaan.

Wij volgen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet. Wij zullen u na afloop van dit beraad zo snel mogelijk informeren wat eventuele besluiten betekenen voor onze school.

Informatie voor ouders en leerlingen

In onderstaande brief vindt u alle informatie met aangescherpte maatregelen. De kans is aanwezig dat later deze dag besluiten volgen die de inhoud van deze brief achterhaald maken. De inhoud van deze brief is nog gebaseerd op de gesprekken van het ministerie van Onderwijs afgelopen vrijdag met onderwijspartijen over het wel of niet open houden van de scholen.

Download de brief van 15 maart rondom maatregelen corona

Maatregelen coronavirus

Vandaag kondigde de overheid aanvullende maatregelen aan m.b.t. het coronavirus tot en met 31 maart. U vindt ze op de website van de Rijksoverheid.

De scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland blijven gewoon open. Dit heeft vooralsnog dus ook geen gevolgen voor de doorgang van de toetsen en examens komende week op onze school. Voor excursies, ouderavonden en andere incidentele activiteiten wordt afzonderlijk besloten of we ze afgelasten. Betrokkenen ontvangen hierover rechtstreeks bericht.

We willen u met klem verzoeken om berichten van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD landelijk zelf frequent te volgen en de adviezen op te volgen. Als deze adviezen gevolgen hebben voor de organisatie van het onderwijs op onze school, ontvangt u van ons bericht.

Bedrijvendag Kies Techniek 14 maart gaat niet door

Het bestuur van Kies Techniek heeft gisteren moeten besluiten dat de bedrijvendag op zaterdag 14 maart a.s. niet door kan gaan i.v.m. het Corona virus. Diverse betrokken bedrijven hebben de organisatie laten weten, dat ze het risico niet wilden nemen en dat zij hun deelname hebben ingetrokken.
Het bestuur van Kies Techniek bekijkt de mogelijkheden om de bedrijvendag naar een later tijdstip te verplaatsen.