Update betreffende het coronavirus (COVID-19)

Omdat landelijk aanvullende berichten kwamen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan, informeren we u hierbij over de actuele omstandigheden op school. Naast het goed wassen van handen, het gebruik van papieren zakdoekjes en het niezen in de binnenkant van je elleboog, volgen wij ook het advies om geen handen te schudden op.

Klachten
Wij vragen u als ouder alert te zijn bij klachten die kunnen wijzen op het Corona-virus. Bij klachten van hoesten, verkoudheid of koorts wordt gevraagd sociale contacten te beperken en thuis te blijven. Bij vragen hierover kunt u bij de GGD of uw eigen huisarts terecht. Ook leerlingen en collega’s die in besmette gebieden zijn geweest of in contact zijn geweest, vragen wij extra alert te zijn. Op de website van RIVM kunt hierover meer informatie vinden en ook de richtlijnen teruglezen die wij opvolgen. Leerlingen en collega’s die ziek thuis zijn, vragen wij om goed uit te zieken en pas terug te keren als zij 24 uur klachtenvrij zijn.

Toetsweek en (praktijk)examens
Voor de toetsweek worden geen bijzondere maatregelen getroffen, tenzij er zich andere ontwikkelingen voordoen dan nu bekend. Ik vraag u, zeker voor de leerlingen die PTA-toetsen maken, een ziekmelding aan de receptie door te geven, voordat de toets plaatsvindt. Hetzelfde geldt voor de praktijkexamens en voor de schriftelijke examens die afgenomen gaan worden de komende maanden.

Excursies
Per excursie kijken we of het verantwoord is om deze doorgang te laten vinden, afhankelijk van de bestemming, opzet en richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. Als een excursie vervalt, krijgt u daarover bericht en volgen leerlingen hun reguliere lesrooster.

Buitenlandse reizen
De geplande reis (uitwisseling) naar China wordt in overleg met de partnerschool en met onze leerlingen en ouders uitgesteld tot na de zomervakantie. De reis (uitwisseling) naar Bilbao en de Erasmus-meeting in Portugal komen te vervallen.

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding