Maatregelen coronavirus

Vandaag kondigde de overheid aanvullende maatregelen aan m.b.t. het coronavirus tot en met 31 maart. U vindt ze op de website van de Rijksoverheid.

De scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland blijven gewoon open. Dit heeft vooralsnog dus ook geen gevolgen voor de doorgang van de toetsen en examens komende week op onze school. Voor excursies, ouderavonden en andere incidentele activiteiten wordt afzonderlijk besloten of we ze afgelasten. Betrokkenen ontvangen hierover rechtstreeks bericht.

We willen u met klem verzoeken om berichten van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD landelijk zelf frequent te volgen en de adviezen op te volgen. Als deze adviezen gevolgen hebben voor de organisatie van het onderwijs op onze school, ontvangt u van ons bericht.