Schoolexamens: het vervolg

Geachte ouders, beste examenleerlingen,

Jullie ervaarden de laatste weken ongetwijfeld als een achtbaan. De berichtgeving vanuit het kabinet vloog alle kanten op. Van niet naar school tot alsnog wel naar school voor de schoolexamens. Van niet in groepen van meer dan 100 personen samenkomen tot groepen van maximaal 3 personen. Ondertussen werd van jullie leerlingen verwacht dat jullie je geconcentreerd voorbereiden op de laatste schoolexamens.

Besluiten van het kabinet

Die stress-test doorstonden jullie. Vol bewondering volgden we jullie vorderingen in de voorbereiding. Maar er werd eigenlijk te veel van jullie gevraagd. Nu is er gelukkig ook voor de lange termijn duidelijkheid:

  • De centrale eindexamens van schooljaar 2019/2020 gaan niet door.
  • De schoolexamens van de examenleerlingen die volgens het PTA nog moeten worden afgenomen in het schoolgebouw, mogen we spreiden tot 1 juni.
  • Digitale schoolexamens op afstand van de examenleerlingen kunnen ondertussen wel doorgaan volgens planning.
  • Het eindcijfer wordt bepaald op basis van die schoolexamens. Daar komt een uniforme zak- en slaagregeling voor (vanuit het ministerie).
  • Leerlingen die zakken op basis van de SE-lijst, houden daarna ook het recht op een herkansing.

Wat betekent dit voor jullie vervolg?

Als school gaan we meteen aan de slag met een goed vervolg voor jullie. Je kunt daarbij het volgende verwachten:

  • De schoolexamenweek zoals we die voor morgen planden, vervalt. De eerdere deadline van de minister was leidend voor die week; nu hebben we meer tijd.
  • Over individuele afspraken over nog in te halen schoolexamens vmbo krijgen leerlingen rechtstreeks bericht.
  • Schoolexamens die we op afstand (digitaal) afnemen, worden door je vakdocent uitgevoerd volgens planning. Als docenten vanwege de omstandigheden opnieuw moeten plannen, berichten ze erover.
  • Geplande schoolexamens die we vanwege de toetsvorm in het schoolgebouw planden (schriftelijke examens en praktijkexamens), verwerken we in een nieuw toetsrooster. We hebben tijd nodig om op basis van beschikbaar personeel en zo klein mogelijke groepen te roosteren en de toetsen te spreiden. De afname ervan vindt plaats tussen 5 en 18 april en tussen 10 en 30 mei. Dit allemaal onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen en mededelingen van de overheid. Het nieuwe rooster ontvang je voor 1 april.
  • We kijken voor de geplande schoolexamens in het schoolgebouw ook naar alternatieve toetsvormen. Als vakdocenten inschatten dat de toets toch volwaardig op afstand kan worden afgenomen, berichten we daarover.

Dit geeft jullie hopelijk voor nu de structuur, zekerheid en het overzicht dat je nodig hebt om te blijven leren. Op 1 april heb je ook aanvullend duidelijkheid over de nieuwe toetsdata. Het onderwijs op afstand gaat door, je ontwikkeling gaat door en stapsgewijs doorloop je nu je schoolexamens. In juni moeten de scholen de schoolexaminering hebben afgesloten.

Je hebt straks alle PTA-examendomeinen doorlopen zoals gepland. Je hebt vanuit je eigen kracht en regie je ontwikkeling doorgezet. Het diploma waar je als examenleerling 2020 op koerst is in dat opzicht zo veel meer waard. Je hebt vaardigheden aangewend en ontwikkeld die anderen pas later ontdekken. Daar mag je trots op zijn en dat mag je uitdragen. Wij doen dat met je.

Ga in volharding door op je ingeslagen weg. Veel succes!

 

Met vriendelijke groet,

Namens alle examinatoren en teamleiders,

T. Voermans

Adjunct-directeur (tijdelijk)