Coronamaatregelen, 1 april

Geachte ouders, beste leerlingen,

Gisteravond kondigde het kabinet aan dat de scholen tot en met de meivakantie dicht blijven, behalve voor schoolexamens. Hoewel we natuurlijk graag met jullie weer samen op school zouden starten, kwam het niet echt als een verrassing. De gezondheid staat voorop en het bericht helpt om nu ook voor de komende weken besluiten te nemen.

Omdat het leren op afstand dus nog enkele weken aanhoudt, zullen we ook meer toetsen op afstand. Dat helpt je als leerling om te zien waar je staat in je ontwikkeling. Daarnaast helpt het je docent om te zien of de ontwikkeling nog op koers is.

Voor de examenleerlingen geldt aanvullend het volgende:

  • De verlengde landelijke richtlijn voor beperkt sociaal contact heeft gevolgen voor de afname van schoolexamens.
  • We houden het toetsrooster aan, maar we doen een aanpassing in de locatie. Je zult vrijwel alle schoolexamens thuis maken op de geplande datum en tijd; bij een enkel schoolexamen kan de school besluiten dat het wel op school moet vanwege de aard van de toetsvorm. Uiterlijk vrijdagmiddag hoor je bij welke schoolexamens dat laatste dan het geval is.
  • De schoolexamens van maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 april schuiven wel op naar woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei. Verder blijft het examenrooster onveranderd. We nemen deze dagen nog om de omzetting naar digitale afname goed voor te bereiden.

Daarnaast doen we weer een check bij iedereen. Je mentor neemt contact met jullie op om te vragen hoe het je bij de verschillende vakken vergaat. Zoals in de brief van 16 maart aangegeven mag je bij leren op afstand rekenen op het volgende:

  • In ItsLearning vind je de te bestuderen stof, met verwijzingen naar de bronnen. Je treft er tevens de oefenstof met opdrachten en nakijkmogelijkheden
  • Je docent houdt contact met je over vragen die je hebt over de stof en de (inlever)opdrachten. Daarnaast maakt je docent afspraken over de reactiemomenten en (klassikale) interactie.
  • Loopt het met de lesstof of het contact even niet zo goed? Aarzel niet en neem rechtstreeks contact op met je vakdocent. Rechtstreeks gaat zoveel beter.

We kijken erg uit naar het weerzien op school op een mooie dag verderop richting zomer. Aan de leerlingen: hou je taai, hou balans en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Namens alle medewerkers,

T. Voermans

Adjunct-directeur (tijdelijk)