Informatie onderwijs 4 tm 17 januari 2021

Datum 17 december 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Naar aanleiding van de afgekondigde lockdown informeerden wij jullie eerder deze week over de invulling van ons onderwijsprogramma tot aan de kerstvakantie. Nu informeren we jullie over het vervolg in de twee weken na de kerstvakantie (4 jan t/m 17 jan 2021).

Online onderwijs
Na de kerstvakantie vervolgen we voor de meeste leerlingen het online onderwijs. Uitzondering hierop zijn de eindexamenleerlingen, pro-leerlingen (deze twee groepen volgen alle lessen fysiek op school) en de leerlingen die praktijklessen techniek volgen inchet vmbo (zij volgen deze praktijklessen techniek op school, de overige lessen online).

Rooster tijdens de lockdown
We gaan tijdens de periode t/m 17 januari over op een 30-minuten rooster. Met dit rooster proberen we langdurige schermtijd voor onze leerlingen te voorkomen en bieden we in de middag voldoende ruimte om zelfstandig te werken/studeren. Net zoals nu, is de basis voor het online werken MS Teams/ITS learning.
Roostertijden tijdens lockdown:
1 08:30 – 09:00
2 09:00 – 09:30
3 09:30 – 10:00
Pauze 10:00 – 10:10
4 10:10 – 10:40
5 10:40 – 11:10
6 11:10 – 11:40
Pauze 11:40 – 12:00
7 12:00 – 12:30
8 12:30 – 13:00
9 13:00 – 13:30
Studie 13:30 – 16:00

Ongeoorloofd/geoorloofd aanwezig
We verwachten van alle leerlingen dat ze (digitaal) aanwezig zijn bij alle lessen. Mocht een leerling niet aanwezig kunnen zijn, in verband met bijvoorbeeld ziekte, dokter of tandarts, geef dit dan zoals gebruikelijk telefonisch door aan de receptie (tel. 0478-551155). Gebeurt dit niet, dan wordt zijn/haar afwezigheid bij ons geregistreerd als zijnde ongeoorloofd.

Onderwijs aan eindexamenleerlingen en pro-leerlingen
Zoals aangegeven in de eerdere persconferentie en berichtgeving van de overheid, wordt een uitzondering gemaakt voor eindexamenleerlingen en pro-leerlingen. Zij gaan naar school voor fysiek onderwijs. Alle leerlingen van praktijkonderwijs fase 1 t/m 6, vmbo 4, havo 5 en vwo 6 zijn daarom welkom op school vanaf maandag 4 januari. Alle lessen worden aan deze leerlingen fysiek gegeven, conform het bovenstaande 30 minuten rooster. Voor eindexamenleerlingen zullen de lessen bewegingsonderwijs (gym) op een andere manier worden vorm gegeven. Tijdens deze lessen zal er tijd zijn voor de leerlingen om zich voor te bereiden op de komende SE-week en krijgen ze begeleiding bij het plannen en het leren. In de middag (van 13.30 uur tot 16.00 uur) is er tevens de mogelijkheid voor extra lessen en begeleiding vanuit school volgens maatwerk. De klassen, groepen en leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zullen hierover via de teamleider, mentor en/of docent tijdig worden geïnformeerd.

Praktijklessen techniek (vmbo)
De overheid heeft verder nog een uitzondering gemaakt voor leerlingen die praktijklessen techniek volgen in het vmbo. Deze technieklessen zullen de leerlingen op school volgen, de overige lessen volgen ze thuis online. De leerlingen die dit betreft zullen via de vmboafdeling een bericht krijgen waar en wanneer ze precies verwacht worden.

Catering, pauzes, omgang
De catering(kantine) is deze periode gesloten. Leerlingen zullen zelf voor eten en drinken moeten zorgen wanneer zij op school aanwezig zijn. Er is voldoende ruimte in de aula’s om op afstand van elkaar te pauzeren. Wij willen leerlingen nadrukkelijk vragen om groepsvorming te voorkomen. In het gebouw blijft uiteraard de mondkapjesplicht gelden.

Noodopvang
Leerlingen voor wie het echt onmogelijk is om thuis te werken en/of extra zorg nodig hebben, mogen na overleg met ons ondersteuningsteam naar school komen (mits klachtenvrij). Hiervoor kan contact opgenomen worden met de mentor van uw zoon/dochter. Vanuit OLC B volgen zij dan de online lessen en krijgen ze begeleiding. Deze ruimte is beschikbaar van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Thuisblijven bij klachten
Natuurlijk is het belangrijk dat ook na de kerstvakantie de corona-maatregelen strikt in acht worden genomen. Heeft uw zoon/dochter last van klachten (verkoudheids-klachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak), dan moet hij/zij thuisblijven en zich laten testen.

Melding coronabesmetting tijdens de kerstvakantie
Aangezien alle leerlingen al vanaf maandag 14 december thuis onderwijs volgen en dus niet meer op school zijn geweest, zullen wij tot 2 januari geen communicatie meer uitsturen n.a.v. een besmetting bij een leerling en/of docent. Mocht er echter bij uw zoon/dochter tijdens de kerstvakantie Covid-19 worden vastgesteld, dan zouden we het fijn vinden indien u dit via de mail aan ons doorgeeft. Dit kan via post@raayland.nl. Op deze manier kunnen we zicht houden op het aantal besmetting bij leerlingen van onze school.

Onderwijs na de lockdown
Natuurlijk hopen we dat na 17 januari het onderwijs weer zijn normale gang krijgt. Toch weten we nu al dat we door alle veranderingen aanpassing zullen moeten doen aan het jaarrooster en de jaarplanning. Tevens zijn er door de overheid al aanpassingen bekend gemaakt over het verloop van het eindexamen dit schooljaar. Zodra we daar verdere besluiten over hebben genomen, brengen we u direct op de hoogte.

Tot slot
Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen, waar mogelijk samen met je dierbaren, binnen de geldende richtlijnen. Laten we er met oud en nieuw op proosten dat 2021 een jaar wordt waarin we stap voor stap de “anderhalvemetersamenleving” achter ons gaan laten en kunnen genieten van alles wat dan weer kan en mag!
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector

Jongeren Service Point (JSP) Venray | Corona | Tips voor als jij je eenzaam of down voelt

Ik voel mij eenzaam of down: Veel jongeren en jongvolwassenen voelen zich op dit moment eenzamer dan normaal, doordat ze minder sociaal contact hebben. Of je zit minder goed in je vel en voelt je met momenten neerslachtig of down. Door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus en de donkere wintermaanden voel je je misschien vaker zo. Wat kun je dan doen? En waar kun je dan terecht?

Lees verder (handout JSP Venray)

Brief Online lessen tot 18 januari (15-12-2020)

Datum 15 december 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Gisterenavond om 19.00 uur heeft minister-president Rutte een vergaande lock down aangekondigd. Dit betekent onder andere dat vanaf aanstaande woensdag de scholen in Nederland overstappen naar online onderwijs voor de periode t/m 17 januari. Dit met de reden om het aantal contacten en verplaatsingen te beperken en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alhoewel wij als school al eerder hadden besloten voor online lessen deze week, heeft dit besluit uiteraard ook gevolgen voor onze school.
Dit betekent het volgende voor de rest van schoolweek:

Woensdag 16 december
Online lessen volgens rooster.

Donderdag 17 en vrijdag 18 december
Op donderdag 17 december en vrijdag 18 december schrappen we alle onderwijsactiviteiten. De leerlingen zijn dan vrij. De tijd die hiermee ontstaat gebruiken we om de onderwijsactiviteiten voor te bereiden voor de weken na de kerstvakantie en de rest van het schooljaar. Het docententeam heeft deze tijd nodig om dit in overleg met elkaar te kunnen doen.

Inhaaltoetsen
Deze week staan voor een aantal examenleerlingen de inhaaltoetsen gepland. Deze zullen wel doorgaan volgens planning.

Noodopvang
Leerlingen voor wie het echt niet mogelijk is om thuis te werken, mogen na overleg met ons ondersteuningsteam naar school komen (mits klachtenvrij). Hiervoor kan contact opgenomen worden met de mentor van uw zoon/dochter. Vanuit een lokaal volgen zij dan de online lessen.

Specifieke groepen die wel les op school blijven krijgen na de kerstvakantie
Er geldt een uitzondering voor leerlingen in een kwetsbare positie, examenleerlingen, het afnemen van schoolexamens in voorexamenjaar, en praktijkgerichte vakken in vmbo, pro en vso. Deze leerlingen mogen wel naar school. Deze week volgen deze klassen, net als de andere leerlingen, op woensdag nog online lessen. We onderzoeken de opties om na de kerstvakantie deze leerlingen waar mogelijk fysiek onderwijs op school te kunnen laten volgen.

In de loop van deze week zullen we u verder informeren over de periode na de kerstvakantie t/m 17 januari.

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter
Met vriendelijke groet,
mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

Brief Volledig online les tot de kerstvakantie (13-12-2020)

Datum 13 december 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Sinds afgelopen woensdag is het aantal besmetting met Covid-19 onder leerlingen van het Raayland College sterk toegenomen. Voor het eerst zien we dat de besmettingen zich bevinden in alle jaarlagen en niveaus van onze school. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om vanaf maandag 14 december t/m vrijdag 18 december alle lessen en activiteiten online te laten plaatsvinden.

Het is een beslissing die we niet graag nemen, maar overleg met de GGD dit weekend gaf aan dat we de komende dagen mogen verwachten dat het aantal besmettingen in de gemeente Venray en dus ook op onze school verder zal toenemen. Met deze maatregel nemen we als school onze verantwoordelijkheid om risico’s voor verdere verspreiding van het virus te minimaliseren.

De lessen zullen vanaf maandag 14 december m.i.v. het 3e uur online via MS Teams volgens het normale lesrooster worden aangeboden. De eerste twee uur komen te vervallen. Tijdens deze twee lesuren kunnen leerlingen hun boeken die eventueel nog op school liggen ophalen en kunnen docenten de voorbereiding treffen voor het volledig online lesgeven.

Online lessen
Onderaan deze brief vinden jullie een uitgebreide instructie voor de online lessen. Wij raden u als ouder(s)/verzorger(s) aan deze samen met uw kind goed door te nemen. Wij adviseren verder om strikt volgens het rooster te werken aan alle vakken, zodat het leerritme zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Mentoren en docenten zullen voor jullie klaarstaan om je te begeleiden.

Wij vragen jullie wederom om extra waakzaam te zijn met betrekking tot jullie gezondheid. Neem bij klachten contact op met de GGD Noord-Limburg (088-1191200) en laat je bij klachten testen. Hiervoor kun je online of via 0800-1202 een afspraak maken. Zie ook Informatie voor (overige) contacten van positief geteste COVID-19 patiënt. Voor vragen over school kunnen jullie terecht bij de teamleider of mentor.

We hopen dat de verstoring van het leerproces tot een minimum beperkt zal blijven. Voor ons als school staat de gezondheid van onze leerlingen en collega’s echter altijd voorop. Ik hoop dat u dan ook begrip heeft voor deze maatregel. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op. We staan voor u klaar!

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen

Instructie online lessen
Hoe ziet een online les er uit?
Er zijn verschillende manieren waarop de docent een online les kan verzorgen:

 • De docent streamt (een gedeelte van) een les waarbij de docent zelf in beeld is vanaf de laptop en/of camera in de klas.
 • De docent streamt (een gedeelte van) een les waarbij de docent niet zelf maar enkel het bord met eventuele uitleg in beeld is vanaf de laptop in de klas.
 • De docent kan hierbij kiezen om de gehele les te streamen, of enkel het gedeelte waarbij uitleg wordt gegeven om vervolgens (digitaal) beschikbaar te zijn voor vragen van de leerlingen thuis.
 • De docent kiest een andere manier voor het aanbieden van online onderwijs die voor het betreffende vak beter is dan het streamen van een les. Dit gebeurd enkel in overleg met de teamleider en moet passend zijn voor de betreffende groep leerlingen.

Hoe krijg ik toegang tot een hybride of online les?
Docenten gebruiken de Planners (studiewijzers) in Itslearning voor het aanbieden van leerstof. Deze Planners zijn voor de komende periode gevuld en zichtbaar voor alle leerlingen. De docent geeft in ItsLearning per vak aan wat de leerlingen per week doen. Daarbij omschrijft de docent in het onderdeel ‘Planner’:

 • De te bestuderen stof, met verwijzingen naar de bronnen
 • De te oefenen stof, met verwijzingen naar de opdrachten
 • Hoe de leerlingen hun opdrachten kunnen nakijken met nakijkmodellen
 • De link om toegang te krijgen tot een hybride of online les.

Ook de vakken LO, kunstvakken en de praktijkvakken proberen zo goed als mogelijk hier vorm aan te geven.

Hoe wordt er contact onderhouden tussen docenten en leerlingen?
De docent houdt via Itslearning contact met de leerlingen die thuis zitten over:

 • Vragen die leerlingen hebben over de leerstof, opdrachten en nakijkmodellen (via het onderdeel ‘berichten’)
 • Het inleveren van opdrachten voor een check/feedback van de docent (via een door de docent aangemaakte ‘opdracht’ in het onderdeel ‘planner’)
 • De docent maakt zelf afspraken met de leerlingen over de reactiemomenten en–termijnen.
 • Gezamenlijke interactiemomenten: sls de docent een gezamenlijk interactiemoment met de lesgroep wil plannen, houdt die zich aan het bestaande lesrooster (dat blijft zichtbaar in SOMtoday). Op die manier voorkomen we dat er dubbele afspraken ontstaan.

Wat zijn de richtlijnen voor leerlingen voor het volgen van een online les?
Docenten krijgen verschillende richtlijnen mee om de kwaliteit van het hybride onderwijs zowel fysiek op school als voor de leerlingen thuis te kunnen waarborgen. Ook van leerlingen verwachten wij het een en ander.

 • Een leerling dient uiterlijk 5 minuten na aanvang van de les via de link in de Planner van Itslearning aanwezig te zijn in de les. Is de leerling ‘te laat’ dan zal dit door de docent worden geregistreerd in Somtoday;
 • Een leerling is verplicht een les vanuit thuis op het roostermoment te volgen en de leerling is verplicht om de camera aan te zetten.

Extra faciliteiten bij beperkte ICT thuis
Om onderwijs op afstand te kunnen volgen heeft de leerling een geschikt device nodig. Mocht de leerling thuis niet beschikken over een geschikt device kan er een device van school worden geleend. De uitleenperiode loopt af zodra de leerling weer fysiek op school onderwijs komt volgen. U kunt als ouder(s)/verzorger(s) hiervoor contact opnemen met de mentor.
Voor het volgen van een hybride of online les heeft de leerling een device met een camera nodig. Hiervoor kan de leerling gebruik maken van de camera op zijn/haar telefoon. Zowel Teams als ItsLearning zijn beschikbaar.

Wanneer en hoe meld ik mijn kind af voor onderwijs op school?
Is uw kind ziek en daarom niet in staat om vanuit thuis onderwijs te volgen dan moet er een ziekmelding gedaan. Zoals gebruikelijk meldt u dit bij de receptie van school.

Hoe kan ik als ouder meekijken en/of mijn kind begeleiden?
Probeer uw kind zo veel mogelijk te stimuleren om ook écht deel te nemen aan de online lessen en overig onderwijs op afstand. Als uw kind het lastig vindt om vanuit thuis goed te plannen en gestructureerd te werken kunt u helpen:

 • Kijk of uw kind hulp kan gebruiken bij het maken van de planning. U kunt samen in ItsLearning zien welke stof, opdrachten en toetsen er staan gepland.
 • Ter voorbereiding op een mentorgesprek (of coach-uur) kunt u samen met uw kind kijken wat uw kind daar wil bespreken om verder te kunnen.
 • Help uw kind bij het maken van keuzes voor de vaklessen. Bij welke vakken is begeleiding nodig vanwege de ontwikkeling, naar welke vakken kijkt uw kind uit, bij welke vakken vindt uw kind afstemming in de klas echt belangrijk.
 • Als u thuis inschat dat een advies van vakdocent of mentor nodig is, neem contact
  met hen op.

Brief directie 30-11-2020

Aan alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van het Raayland College
Datum 30 november 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Nog drie weken en dan is het Kerstvakantie. Aan alles is te merken dat we daar aan toe zijn. Bij zowel onze medewerkers (die lessen hybride aanbieden, leerlingen extra begeleiden en eventuele leerachterstanden wegwerken) als bij onze leerlingen, merken we dat men echt last heeft van de situatie rondom Corona. Heel veel zaken die voor jongeren belangrijk zijn mogen niet meer of zijn beperkt. Ook thuis zal het soms niet makkelijk zijn. Veel ouders werken thuis en er is misschien onzekerheid over de toekomst. De meest constante factor is school, want die is ‘gewoon’ open. Maar juist op school moeten er allerlei dingen, zoals huiswerk, toetsen en het verplicht dragen van een mondkapje. Wij als school zullen rekening blijven houden met deze bijzondere omstandigheden waarin onze leerlingen én medewerkers zich bevinden.
Middels deze brief willen we jullie over verschillende zaken informeren, zodat we samen het schooljaar op een goede manier kunnen vervolgen en straks afsluiten.

Onderwijs & begeleiding
Op dit moment lopen de lessen op school over het algemeen goed. De lesuitval is gemiddeld 3,5%, wat aan de relatief lage kant is. In totaal is er bij 29 leerling en 7 docenten Covid-19 vastgesteld, wat ook in vergelijking met andere scholen laag is. Gelukkig ging het bij de meeste gevallen om milde klachten en keerde iedereen na de verplichte quarantaine weer op school terug.
Echter door de lockdown van vorig schooljaar alsmede het relatief hoge aantal dagen dat leerlingen ook dit schooljaar niet op school zijn (preventief of in quarantaine) maken ons wel zorgen over de voortgang van (sommige) leerlingen. Zowel leerlingen als collega’s (van onze school en VKPS) hebben zich buiten de reguliere lessen om ingezet om eventuele leerachterstanden weg te werken. Toch heeft een analyse van de 1e periode ons doen besluiten om de komende weken met de verschillende onderwijsteams de volgende mogelijkheden te gaan onderzoeken m.b.t. het onderwijs:

 • Versterken en/of verdubbelen van de mentorbegeleiding.
 • Omzetten verdiepingsprogramma’s naar versterkingsprogramma’s.
 • Verplichte deelname, in overleg met ouders, aan versterkingsprogramma’s.
 • Programma’s voor leren-leren en leren-plannen.
 • Extra examentrainingen.
 • Ruimte geven op school voor sociaal-emotionele ontspanning en extra

sport/bewegen.
Ons doel is om onze leerlingen de kans te geven om straks een wederom bijzonder schooljaar toch goed af te kunnen sluiten. Wij zullen jullie hier na de kerstvakantie verder over informeren.

Wettelijke mondkapjesplicht per 1 december
Per 1 december geldt een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes. Ook op scholen wordt het dragen van een mondkapje daarmee wettelijk verplicht. Dit is opgenomen in een ministeriële regeling waarbij enkele aanvullende mondkapjesverplichtingen zijn verwerkt in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19’ (covid-19 wet). Als school hadden we deze verplichting, na toestemming van de medezeggenschapsraad, al ingevoerd. Praktisch verandert er voor ons niet veel, maar in de handhaving wel.
Het handhaven van deze wettelijke plicht om een mondkapje te dragen zal bij ons op school, overeenkomstig met het advies van de VO-raad en ons schoolbestuur, als volgt plaatsvinden:

 • Toegang tot de schoolgebouwen is niet toegestaan zonder mondkapje. Indien een leerling deze niet bij zich heeft kan hij eenmalig een mondkapje bij de receptie op school krijgen. Daar registeren we de naam en brengen we ouders op de hoogte dat de leerlingen geen mondkapje bij zich had. Bij herhaling zal de leerling eerst terug naar huis moeten om een mondkapje te halen. Hierdoor gemiste lessen dienen te worden ingehaald.
 • We spreken de leerlingen en elkaar binnen het schoolgebouw aan op het correct dragen van mondkapjes. Het mondkapje dient de mond en de neus te bedekken.
 • Leerlingen die binnen het schoolgebouw geen mondkapje op hebben worden eerst aangesproken en naar de receptie gestuurd om zich te melden.
 • Weigert een leerling meerdere malen een mondkapje te dragen, dan wordt het gesprek met de ouders aangegaan en volgt een waarschuwing.
 • Biedt dit geen oplossing? Dan zijn we genoodzaakt de leerling naar huis te sturen (schorsing) voor ten hoogste vijf dagen en online de lessen te laten volgen. Dit kan leiden tot een melding bij de inspectie.
 • Personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van de plicht. Een medische reden om geen mondkapje te hoeven dragen moet aantoonbaar zijn en kan geregeld worden via de teamleider.

De mondkapplicht geldt in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode kan het kabinet de periode verlengen. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt de mondkapjesplicht weer ingetrokken. We houden jullie op de hoogte.

In gesprek
We kunnen ons voorstellen dat er zowel bij leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) vragen zijn over de gang van zaken. We gaan hierover graag in gesprek. Mochten er vragen zijn aarzel
dan niet om contact met ons op te nemen via de mentor en/of de teamleider.

Met vriendelijke groet,
mede namens de gehele schoolleiding,
B. van Rooijen
Rector