Brief Online lessen tot 18 januari (15-12-2020)

Datum 15 december 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Gisterenavond om 19.00 uur heeft minister-president Rutte een vergaande lock down aangekondigd. Dit betekent onder andere dat vanaf aanstaande woensdag de scholen in Nederland overstappen naar online onderwijs voor de periode t/m 17 januari. Dit met de reden om het aantal contacten en verplaatsingen te beperken en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alhoewel wij als school al eerder hadden besloten voor online lessen deze week, heeft dit besluit uiteraard ook gevolgen voor onze school.
Dit betekent het volgende voor de rest van schoolweek:

Woensdag 16 december
Online lessen volgens rooster.

Donderdag 17 en vrijdag 18 december
Op donderdag 17 december en vrijdag 18 december schrappen we alle onderwijsactiviteiten. De leerlingen zijn dan vrij. De tijd die hiermee ontstaat gebruiken we om de onderwijsactiviteiten voor te bereiden voor de weken na de kerstvakantie en de rest van het schooljaar. Het docententeam heeft deze tijd nodig om dit in overleg met elkaar te kunnen doen.

Inhaaltoetsen
Deze week staan voor een aantal examenleerlingen de inhaaltoetsen gepland. Deze zullen wel doorgaan volgens planning.

Noodopvang
Leerlingen voor wie het echt niet mogelijk is om thuis te werken, mogen na overleg met ons ondersteuningsteam naar school komen (mits klachtenvrij). Hiervoor kan contact opgenomen worden met de mentor van uw zoon/dochter. Vanuit een lokaal volgen zij dan de online lessen.

Specifieke groepen die wel les op school blijven krijgen na de kerstvakantie
Er geldt een uitzondering voor leerlingen in een kwetsbare positie, examenleerlingen, het afnemen van schoolexamens in voorexamenjaar, en praktijkgerichte vakken in vmbo, pro en vso. Deze leerlingen mogen wel naar school. Deze week volgen deze klassen, net als de andere leerlingen, op woensdag nog online lessen. We onderzoeken de opties om na de kerstvakantie deze leerlingen waar mogelijk fysiek onderwijs op school te kunnen laten volgen.

In de loop van deze week zullen we u verder informeren over de periode na de kerstvakantie t/m 17 januari.

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter
Met vriendelijke groet,
mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector