Brief directie 30-11-2020

Aan alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van het Raayland College
Datum 30 november 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Nog drie weken en dan is het Kerstvakantie. Aan alles is te merken dat we daar aan toe zijn. Bij zowel onze medewerkers (die lessen hybride aanbieden, leerlingen extra begeleiden en eventuele leerachterstanden wegwerken) als bij onze leerlingen, merken we dat men echt last heeft van de situatie rondom Corona. Heel veel zaken die voor jongeren belangrijk zijn mogen niet meer of zijn beperkt. Ook thuis zal het soms niet makkelijk zijn. Veel ouders werken thuis en er is misschien onzekerheid over de toekomst. De meest constante factor is school, want die is ‘gewoon’ open. Maar juist op school moeten er allerlei dingen, zoals huiswerk, toetsen en het verplicht dragen van een mondkapje. Wij als school zullen rekening blijven houden met deze bijzondere omstandigheden waarin onze leerlingen én medewerkers zich bevinden.
Middels deze brief willen we jullie over verschillende zaken informeren, zodat we samen het schooljaar op een goede manier kunnen vervolgen en straks afsluiten.

Onderwijs & begeleiding
Op dit moment lopen de lessen op school over het algemeen goed. De lesuitval is gemiddeld 3,5%, wat aan de relatief lage kant is. In totaal is er bij 29 leerling en 7 docenten Covid-19 vastgesteld, wat ook in vergelijking met andere scholen laag is. Gelukkig ging het bij de meeste gevallen om milde klachten en keerde iedereen na de verplichte quarantaine weer op school terug.
Echter door de lockdown van vorig schooljaar alsmede het relatief hoge aantal dagen dat leerlingen ook dit schooljaar niet op school zijn (preventief of in quarantaine) maken ons wel zorgen over de voortgang van (sommige) leerlingen. Zowel leerlingen als collega’s (van onze school en VKPS) hebben zich buiten de reguliere lessen om ingezet om eventuele leerachterstanden weg te werken. Toch heeft een analyse van de 1e periode ons doen besluiten om de komende weken met de verschillende onderwijsteams de volgende mogelijkheden te gaan onderzoeken m.b.t. het onderwijs:

 • Versterken en/of verdubbelen van de mentorbegeleiding.
 • Omzetten verdiepingsprogramma’s naar versterkingsprogramma’s.
 • Verplichte deelname, in overleg met ouders, aan versterkingsprogramma’s.
 • Programma’s voor leren-leren en leren-plannen.
 • Extra examentrainingen.
 • Ruimte geven op school voor sociaal-emotionele ontspanning en extra

sport/bewegen.
Ons doel is om onze leerlingen de kans te geven om straks een wederom bijzonder schooljaar toch goed af te kunnen sluiten. Wij zullen jullie hier na de kerstvakantie verder over informeren.

Wettelijke mondkapjesplicht per 1 december
Per 1 december geldt een algemene mondkapjesplicht in openbare, publieke ruimtes. Ook op scholen wordt het dragen van een mondkapje daarmee wettelijk verplicht. Dit is opgenomen in een ministeriële regeling waarbij enkele aanvullende mondkapjesverplichtingen zijn verwerkt in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19’ (covid-19 wet). Als school hadden we deze verplichting, na toestemming van de medezeggenschapsraad, al ingevoerd. Praktisch verandert er voor ons niet veel, maar in de handhaving wel.
Het handhaven van deze wettelijke plicht om een mondkapje te dragen zal bij ons op school, overeenkomstig met het advies van de VO-raad en ons schoolbestuur, als volgt plaatsvinden:

 • Toegang tot de schoolgebouwen is niet toegestaan zonder mondkapje. Indien een leerling deze niet bij zich heeft kan hij eenmalig een mondkapje bij de receptie op school krijgen. Daar registeren we de naam en brengen we ouders op de hoogte dat de leerlingen geen mondkapje bij zich had. Bij herhaling zal de leerling eerst terug naar huis moeten om een mondkapje te halen. Hierdoor gemiste lessen dienen te worden ingehaald.
 • We spreken de leerlingen en elkaar binnen het schoolgebouw aan op het correct dragen van mondkapjes. Het mondkapje dient de mond en de neus te bedekken.
 • Leerlingen die binnen het schoolgebouw geen mondkapje op hebben worden eerst aangesproken en naar de receptie gestuurd om zich te melden.
 • Weigert een leerling meerdere malen een mondkapje te dragen, dan wordt het gesprek met de ouders aangegaan en volgt een waarschuwing.
 • Biedt dit geen oplossing? Dan zijn we genoodzaakt de leerling naar huis te sturen (schorsing) voor ten hoogste vijf dagen en online de lessen te laten volgen. Dit kan leiden tot een melding bij de inspectie.
 • Personen die vanwege een beperking of een ziekte geen mondkapje kunnen dragen, zijn uitgezonderd van de plicht. Een medische reden om geen mondkapje te hoeven dragen moet aantoonbaar zijn en kan geregeld worden via de teamleider.

De mondkapplicht geldt in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode kan het kabinet de periode verlengen. Zodra er geen medische noodzaak meer is wordt de mondkapjesplicht weer ingetrokken. We houden jullie op de hoogte.

In gesprek
We kunnen ons voorstellen dat er zowel bij leerlingen als ouder(s)/verzorger(s) vragen zijn over de gang van zaken. We gaan hierover graag in gesprek. Mochten er vragen zijn aarzel
dan niet om contact met ons op te nemen via de mentor en/of de teamleider.

Met vriendelijke groet,
mede namens de gehele schoolleiding,
B. van Rooijen
Rector