Informatie onderwijs 4 tm 17 januari 2021

Datum 17 december 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Naar aanleiding van de afgekondigde lockdown informeerden wij jullie eerder deze week over de invulling van ons onderwijsprogramma tot aan de kerstvakantie. Nu informeren we jullie over het vervolg in de twee weken na de kerstvakantie (4 jan t/m 17 jan 2021).

Online onderwijs
Na de kerstvakantie vervolgen we voor de meeste leerlingen het online onderwijs. Uitzondering hierop zijn de eindexamenleerlingen, pro-leerlingen (deze twee groepen volgen alle lessen fysiek op school) en de leerlingen die praktijklessen techniek volgen inchet vmbo (zij volgen deze praktijklessen techniek op school, de overige lessen online).

Rooster tijdens de lockdown
We gaan tijdens de periode t/m 17 januari over op een 30-minuten rooster. Met dit rooster proberen we langdurige schermtijd voor onze leerlingen te voorkomen en bieden we in de middag voldoende ruimte om zelfstandig te werken/studeren. Net zoals nu, is de basis voor het online werken MS Teams/ITS learning.
Roostertijden tijdens lockdown:
1 08:30 – 09:00
2 09:00 – 09:30
3 09:30 – 10:00
Pauze 10:00 – 10:10
4 10:10 – 10:40
5 10:40 – 11:10
6 11:10 – 11:40
Pauze 11:40 – 12:00
7 12:00 – 12:30
8 12:30 – 13:00
9 13:00 – 13:30
Studie 13:30 – 16:00

Ongeoorloofd/geoorloofd aanwezig
We verwachten van alle leerlingen dat ze (digitaal) aanwezig zijn bij alle lessen. Mocht een leerling niet aanwezig kunnen zijn, in verband met bijvoorbeeld ziekte, dokter of tandarts, geef dit dan zoals gebruikelijk telefonisch door aan de receptie (tel. 0478-551155). Gebeurt dit niet, dan wordt zijn/haar afwezigheid bij ons geregistreerd als zijnde ongeoorloofd.

Onderwijs aan eindexamenleerlingen en pro-leerlingen
Zoals aangegeven in de eerdere persconferentie en berichtgeving van de overheid, wordt een uitzondering gemaakt voor eindexamenleerlingen en pro-leerlingen. Zij gaan naar school voor fysiek onderwijs. Alle leerlingen van praktijkonderwijs fase 1 t/m 6, vmbo 4, havo 5 en vwo 6 zijn daarom welkom op school vanaf maandag 4 januari. Alle lessen worden aan deze leerlingen fysiek gegeven, conform het bovenstaande 30 minuten rooster. Voor eindexamenleerlingen zullen de lessen bewegingsonderwijs (gym) op een andere manier worden vorm gegeven. Tijdens deze lessen zal er tijd zijn voor de leerlingen om zich voor te bereiden op de komende SE-week en krijgen ze begeleiding bij het plannen en het leren. In de middag (van 13.30 uur tot 16.00 uur) is er tevens de mogelijkheid voor extra lessen en begeleiding vanuit school volgens maatwerk. De klassen, groepen en leerlingen die hiervoor in aanmerking komen zullen hierover via de teamleider, mentor en/of docent tijdig worden geïnformeerd.

Praktijklessen techniek (vmbo)
De overheid heeft verder nog een uitzondering gemaakt voor leerlingen die praktijklessen techniek volgen in het vmbo. Deze technieklessen zullen de leerlingen op school volgen, de overige lessen volgen ze thuis online. De leerlingen die dit betreft zullen via de vmboafdeling een bericht krijgen waar en wanneer ze precies verwacht worden.

Catering, pauzes, omgang
De catering(kantine) is deze periode gesloten. Leerlingen zullen zelf voor eten en drinken moeten zorgen wanneer zij op school aanwezig zijn. Er is voldoende ruimte in de aula’s om op afstand van elkaar te pauzeren. Wij willen leerlingen nadrukkelijk vragen om groepsvorming te voorkomen. In het gebouw blijft uiteraard de mondkapjesplicht gelden.

Noodopvang
Leerlingen voor wie het echt onmogelijk is om thuis te werken en/of extra zorg nodig hebben, mogen na overleg met ons ondersteuningsteam naar school komen (mits klachtenvrij). Hiervoor kan contact opgenomen worden met de mentor van uw zoon/dochter. Vanuit OLC B volgen zij dan de online lessen en krijgen ze begeleiding. Deze ruimte is beschikbaar van 08.30 uur tot 16.00 uur.

Thuisblijven bij klachten
Natuurlijk is het belangrijk dat ook na de kerstvakantie de corona-maatregelen strikt in acht worden genomen. Heeft uw zoon/dochter last van klachten (verkoudheids-klachten, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak), dan moet hij/zij thuisblijven en zich laten testen.

Melding coronabesmetting tijdens de kerstvakantie
Aangezien alle leerlingen al vanaf maandag 14 december thuis onderwijs volgen en dus niet meer op school zijn geweest, zullen wij tot 2 januari geen communicatie meer uitsturen n.a.v. een besmetting bij een leerling en/of docent. Mocht er echter bij uw zoon/dochter tijdens de kerstvakantie Covid-19 worden vastgesteld, dan zouden we het fijn vinden indien u dit via de mail aan ons doorgeeft. Dit kan via post@raayland.nl. Op deze manier kunnen we zicht houden op het aantal besmetting bij leerlingen van onze school.

Onderwijs na de lockdown
Natuurlijk hopen we dat na 17 januari het onderwijs weer zijn normale gang krijgt. Toch weten we nu al dat we door alle veranderingen aanpassing zullen moeten doen aan het jaarrooster en de jaarplanning. Tevens zijn er door de overheid al aanpassingen bekend gemaakt over het verloop van het eindexamen dit schooljaar. Zodra we daar verdere besluiten over hebben genomen, brengen we u direct op de hoogte.

Tot slot
Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen, waar mogelijk samen met je dierbaren, binnen de geldende richtlijnen. Laten we er met oud en nieuw op proosten dat 2021 een jaar wordt waarin we stap voor stap de “anderhalvemetersamenleving” achter ons gaan laten en kunnen genieten van alles wat dan weer kan en mag!
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector