Aangepast onderwijsprogramma PRO

Datum 15 januari 2021

Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s) van het Praktijkonderwijs,

Naar aanleiding van de persconferentie 12 januari jl. is het landelijk protocol ‘onderwijs tijdens corona’ aangepast, waarbij nu ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand dienen te houden. Er zijn verschillende opties om deze maatregel in te voeren. Voor Praktijkonderwijs betekent dit dat we gaan werken met een aangepast programma.

Halve klassen en halve lesdagen
Alle lessen binnen het Praktijkonderwijs gaan volgens het huidige rooster door, ook de lessen Lichamelijke Opvoeding, VAP-lessen en stages. De belangrijkste aanpassingen zijn het werken met halve klassen en met halve lesdagen.

Twee groepen per klas
We gaan op school lessen verzorgen aan halve klassen. De klas wordt door de mentor ingedeeld in twee groepen. Zo maken we bijvoorbeeld een klas ‘PR12A groep 1’ en een klas ‘PR12A groep 2’. Op deze manier verdelen we alle klassen. Via de mentor ontvangt u de groepsindeling van de klas van uw zoon of dochter.

Hoe ziet dit eruit?
Vanaf week 3 (18 t/m 22 januari) starten we elke lesdag met de groepen 1. Zij volgen lesuur 1, 2, 3 en 4 op school. Daarna gaan ze direct naar huis.
De groepen 2 van alle klassen zijn tijdens lesuur 1, 2, 3 en 4 thuis en komen naar school om vanaf lesuur 5 de lessen op school te volgen.
Een week later (25 t/m 29 januari) komen de groepen 2 van alle klassen op lesuur 1, 2, 3 en 4 naar school om de lessen te volgen. Daarna gaan ze direct naar huis.
De groepen 1 zijn tijdens lesuur 1, 2, 3 en 4 thuis en komen naar school om vanaf lesuur 5 de lessen te volgen.
In de daarop volgende week (1 t/m 5 februari) starten we vanaf maandag weer elke lesdag met de groepen 1 op school en komen de groepen 2 later op school, etc.
Let op: Alle leerlingen die het gedeelte van de dag thuis zijn, volgen dus géén lessen, ook niet online. Wel krijgen ze bij een aantal vakken huiswerkopdrachten.


We hanteren dit programma tot er redenen zijn om dit aan te passen.
Indien dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.

Omslagweek 2 vervalt
Zoals eerder gecommuniceerd, zal omslagweek 2 (die gepland staat van 25 t/m 29 januari) voor alle leerlingen in het Praktijkonderwijs komen te vervallen. Dit om de continuïteit van de lessen en de structuur voor deze leerlingen te behouden. Alle PRO-leerlingen krijgen die week gewoon les zoals hierboven in het schema ook staat vermeld.

Tot slot
Als er vragen zijn, neem dan a.u.b. contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Hopelijk heb ik u hierbij voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens het team van het Praktijkonderwijs,
Sjraar Arts
Teamleider

Online Beroepenmarkt Mbo 28 januari 2021

Op donderdagavond 28 januari vindt de online Beroepenmarkt plaats. Vanaf woensdag 13 januari t/m woensdag 20 januari kun je je aanmelden voor deze voorlichtingen. Informatie over deze avond en het aanmelden kun je terugvinden in je mail. Heb je nog vragen over deze avond, stuur gerust een mailtje naar [email protected]

Tips voor leerlingen en ouders mbt thuiswerken

Beste leerling,
Ineens moet je weer onderwijs op afstand gaan volgen. Geen lessen meer in een echt schoollokaal met je klasgenoten en docenten om je heen, maar een online les met je computer en camera op jouw eigen werkplek thuis. Dat is voor iedereen even wennen. Maar wist je dat we eigenlijk niet veel anders van je verwachten dan bij een les op school? Oké, wel wat meer zelfstandigheid en initiatief…

We missen jullie, maar ook op afstand proberen wij je zo goed mogelijk door deze tijd heen te loodsen, zoveel mogelijk contact te houden en ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk vertraging op loopt. Het is daarom belangrijk dat je alle online lessen volgt en je opdrachten op tijd inlevert. Maar hoe kun je je nou het beste voorbereiden op zo’n les? En hoe gaat het er in een online les aan toe? Lees hier de tips en tricks die je wegwijs maken in het “online onderwijs op afstand”.

 

Melden positieve Covid-19 test leerlingen

Datum: 6-1-2021

Vriendelijk verzoek om bij een positieve Covid-19 test van uw zoon/dochter ons hiervan te allen tijde op de hoogte te stellen. Op deze manier houden wij als school zicht op het verloop van besmettingen onder onze leerlingen. Wij zullen de communicatie over besmette leerlingen en docenten richting de betreffende klas / jaarlaag vanaf heden weer oppakken.

Meldingen hierover kan middels telefonisch contact op 0478-551155 (buiten de schoolvakanties) of via de mentor van uw zoon/dochter.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bas van Rooijen
Rector