Verplaatsing omslagweek/SE-week

Datum 29 december 2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),
Op de valreep van 2020 willen we jullie alvast informeren over een belangrijke verandering in het jaarrooster en de planning. In verband met de lock-down (van 4 jan t/m 15 jan 2021) en het aanbieden van het online onderwijs hebben we, na overleg met de medezeggenschapsraad, besloten om de omslagweek/SE-week te verplaatsen naar 25 t/m 29 januari 2021.
Dit geeft leerlingen de tijd en gelegenheid om zich beter voor te bereiden voor de toetsen en schoolexamens. Ze kunnen dan in de week van 18 t/m 22 januari 2021 vragen stellen aan docenten en eventueel extra uitleg krijgen.
Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter. Tenslotte willen wij iedereen alvast een goed uiteinde en een gezond en gelukkig 2021 toewensen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector