Melden positieve Covid-19 test leerlingen

Datum: 6-1-2021

Vriendelijk verzoek om bij een positieve Covid-19 test van uw zoon/dochter ons hiervan te allen tijde op de hoogte te stellen. Op deze manier houden wij als school zicht op het verloop van besmettingen onder onze leerlingen. Wij zullen de communicatie over besmette leerlingen en docenten richting de betreffende klas / jaarlaag vanaf heden weer oppakken.

Meldingen hierover kan middels telefonisch contact op 0478-551155 (buiten de schoolvakanties) of via de mentor van uw zoon/dochter.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Bas van Rooijen
Rector