Aangepast onderwijsprogramma PRO

Datum 15 januari 2021

Beste leerlingen en ouder(s) / verzorger(s) van het Praktijkonderwijs,

Naar aanleiding van de persconferentie 12 januari jl. is het landelijk protocol ‘onderwijs tijdens corona’ aangepast, waarbij nu ook leerlingen onderling 1,5 meter afstand dienen te houden. Er zijn verschillende opties om deze maatregel in te voeren. Voor Praktijkonderwijs betekent dit dat we gaan werken met een aangepast programma.

Halve klassen en halve lesdagen
Alle lessen binnen het Praktijkonderwijs gaan volgens het huidige rooster door, ook de lessen Lichamelijke Opvoeding, VAP-lessen en stages. De belangrijkste aanpassingen zijn het werken met halve klassen en met halve lesdagen.

Twee groepen per klas
We gaan op school lessen verzorgen aan halve klassen. De klas wordt door de mentor ingedeeld in twee groepen. Zo maken we bijvoorbeeld een klas ‘PR12A groep 1’ en een klas ‘PR12A groep 2’. Op deze manier verdelen we alle klassen. Via de mentor ontvangt u de groepsindeling van de klas van uw zoon of dochter.

Hoe ziet dit eruit?
Vanaf week 3 (18 t/m 22 januari) starten we elke lesdag met de groepen 1. Zij volgen lesuur 1, 2, 3 en 4 op school. Daarna gaan ze direct naar huis.
De groepen 2 van alle klassen zijn tijdens lesuur 1, 2, 3 en 4 thuis en komen naar school om vanaf lesuur 5 de lessen op school te volgen.
Een week later (25 t/m 29 januari) komen de groepen 2 van alle klassen op lesuur 1, 2, 3 en 4 naar school om de lessen te volgen. Daarna gaan ze direct naar huis.
De groepen 1 zijn tijdens lesuur 1, 2, 3 en 4 thuis en komen naar school om vanaf lesuur 5 de lessen te volgen.
In de daarop volgende week (1 t/m 5 februari) starten we vanaf maandag weer elke lesdag met de groepen 1 op school en komen de groepen 2 later op school, etc.
Let op: Alle leerlingen die het gedeelte van de dag thuis zijn, volgen dus géén lessen, ook niet online. Wel krijgen ze bij een aantal vakken huiswerkopdrachten.


We hanteren dit programma tot er redenen zijn om dit aan te passen.
Indien dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.

Omslagweek 2 vervalt
Zoals eerder gecommuniceerd, zal omslagweek 2 (die gepland staat van 25 t/m 29 januari) voor alle leerlingen in het Praktijkonderwijs komen te vervallen. Dit om de continuïteit van de lessen en de structuur voor deze leerlingen te behouden. Alle PRO-leerlingen krijgen die week gewoon les zoals hierboven in het schema ook staat vermeld.

Tot slot
Als er vragen zijn, neem dan a.u.b. contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Hopelijk heb ik u hierbij voldoende geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens het team van het Praktijkonderwijs,
Sjraar Arts
Teamleider