GPS-Challenge voor leerlingen

Om zowel de beweging als creativiteit van onze leerlingen te stimuleren hebben wij een super toffe challenge bedacht voor alle leerlingen van het Raayland College: de GPS-Art Challenge!

GPS-art is het maken van een kunstwerk met je telefoon. Al lopend, fietsend of skatend maak je een kunstwerk dat wordt vastgelegd door je gps-signaal. Bij GPS-art gaat het om de creativiteit, niet om de snelheid.

Er zijn voor leerlingen fantastische prijzen te winnen in elke categorie, o.a. een paar skeelers. Meer informatie is te vinden in bijgaande flyer.

We kijken ernaar uit veel creatieve kunstwerken te ontvangen.

Leerlingen Raayland maken bankjes voor de Tennis Club Venray

Afgelopen jaar hebben de leerlingen van het Raaylandse Praktijkonderwijs op het VAP (Venrays Arbeidspraticum) enkele bankjes voor de Tennis Club Venray opgeknapt. Deze bankjes vielen zo goed in de smaak, dat de Tennis Club al snel met het verzoek kwam om meerdere bankjes te realiseren. Een succesvolle samenwerking die smaakt naar meer!

Voor veel jongeren die in de bloei van hun leven staan is het een onrustige en onzekere tijd. Ook de leerlingen van het Raaylandse Praktijkonderwijs hebben zoals iedereen erg moeten wennen aan alle coronamaatregelen. Een afleiding in de vorm van een project was dan ook zeer welkom. Met dank aan de Tennis Club Venray hebben leerlingen en vrijwilligers mogen werken aan het realiseren van verschillende bankjes en het resultaat mag er wezen!

Noureddine Salhi, coördinator van het VAP: “We zijn enorm trots op onze leerlingen die, ondanks de nieuwe coronamaatregelen die zijn ingevoerd voor het werken op het VAP, zo enthousiast hebben gewerkt aan dit project. Wat ons betreft smaakt het naar meer!”

Verenigingen, bedrijven, particulieren of andere instanties die nieuwsgierigheid zijn geworden, kunnen contact opnemen met Noureddine Salhi van het Raayland College. De leerlingen van het praktijkonderwijs zijn van alle markten thuis en staan klaar voor iedere uitdaging!

Inmiddels heeft Luuk Pennings namens de leerlingen de nieuwe bankjes mogen overhandigen aan Loek de Veen van de Tennis Club Venray.

Dinsdag 9 februari – Nog online lessen voor alle leerlingen

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

We hebben in samenspraak met de (P)MR moeten besluiten om ook morgen (dinsdag 9 februari) het onderwijs volledig online te verzorgen voor alle leerlingen. Dit geldt wederom ook voor de groep leerlingen die gebruik maken van de noodopvang en normaliter bij ons op school werken. Het merendeel van de wegen is naar verwachting ook morgen nog steeds slecht begaanbaar.

Voor veel collega’s is Venray vanuit hun woonplaats net als vandaag dan slecht bereikbaar. Daarnaast is het voor een groep leerlingen ook niet mogelijk om Venray morgen te bereiken. Ook hierin geldt voor ons: veiligheid van eenieder staat voorop.

Op basis van de weersvoorspellingen nu en de codering van het KNMI verwachten we woensdag 10 februari het onderwijs wel weer op locatie te kunnen verzorgen voor die groep leerlingen die fysiek op school les mag krijgen (examenleerlingen, techniekleerlingen en pro-leerlingen). Deze groep volgt dus woensdag weer op school les volgens het rooster en de eerder gestuurde verdeling.

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector

Maandag 8 februari – online lessen voor alle leerlingen

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

De winter heeft in Nederland zijn intrede gedaan en dat levert prachtige plaatjes op. We hopen dat jullie vandaag al van dit winterse weer hebben genoten, ondanks de koude wind.

In verband met de winterse weersomstandigheden hebben we besloten om morgen, maandag 8 februari 2021, de school voor één dag fysiek gesloten te houden. De lessen worden volledig online aangeboden voor alle leerlingen en gaan gewoon door volgens rooster. We verwachten dus morgen iedereen online te mogen begroeten. Dit geldt ook voor de groep leerlingen die gebruik maken van de noodopvang en normaliter bij ons op school werken.

We hebben hiertoe besloten vanwege de verslechterde verkeersomstandigheden. Vandaag zal de sneeuwstorm nog aanhouden en de verkeersdiensten zullen de komende dagen nog hun handen vol hebben om de wegen weer veilig en begaanbaar te maken. We hebben er vertrouwen in dat dit dinsdag weer helemaal op orde zal zijn.

Ik verwacht u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector

Raayland College start met agora-onderwijs

Vanaf september 2021 begint het Raayland College, in samenwerking met Initiatiefgroep Agora Venray en omstreken, als eerste school in de gemeente Venray en omliggende gemeenten een klas volgens de Agora filosofie: De Agora-klas! Agora is een vernieuwend onderwijsconcept waarbij gepersonaliseerd leren voorop staat. Het Raayland wil met deze nieuwe, extra leerweg tegemoet komen aan de wens vanuit de ouders voor een flexibelere inrichting van het onderwijs. Onderwijs waar meer persoonlijke aandacht is voor leerlingen, zij meer eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces en de focus ligt op een brede ontwikkeling. Op woensdag 24 februari 2021 is er een voorlichting over de opzet en van 2 tot en met 12 maart 2021 is de inschrijving.

Het bieden van kansen door persoonlijke werkwijze
Bas van Rooijen, rector van het Raayland College: ‘Het Agora onderwijs past in de nieuwe visie van het Raayland College: kansen bieden, maatwerk en persoonlijke begeleiding van leerlingen. De Agora-klas geeft hier op unieke wijze invulling aan. Leerlingen werken en leren in een gemengde groep qua niveau. Hier krijgen ze de kans om zelf de wereld te ontdekken en kennis op te doen. Op basis van hun eigen wensen, vragen en interesses stellen ze een persoonlijke leerroute samen met hun coach.’

Vrijheid, maar niet vrijblijvend
Loes Hanssen-Puts, projectleider Agora-klas: ’Agora geeft veel vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. Wij geloven erin dat je leerlingen het beste op de toekomst voorbereidt door ze, met goede begeleiding, hun eigen leerroute te laten volgen. Door hen regelmatig in nieuwe, uitdagende situaties te brengen, ontwikkelen ze kennis en ervaring om hiermee om te gaan. Vaardigheden die van pas komen in deze tijd waarin veranderingen steeds sneller gaan. Daarnaast bereiden we leerlingen wel nog steeds voor op het eindexamen en de bijbehorende kennis.’

“Als kinderen allemaal dezelfde kip uit moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt!”
Jolein Lakeman, Ellis Corstiaans en Marijke Hoogink, oprichters initiatiefgroep Agora Venray: ‘Wij als ouders vinden het belangrijk dat er een Agora klas komt, omdat een kind vanaf dag één aan de slag mag met zijn interesses en op zoek gaat naar zijn talenten en ambities. Alles wat op de wereld het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard is, mag hij als vertrekpunt gebruiken. Daarmee doet Agora optimaal recht aan ieder kind, omdat het op zijn eigen manier kan leren. Dit is een onderwijsvernieuwing waar we al jaren voor strijden in deze regio en het Raayland maakt dit nu mogelijk. Wij zijn van mening dat kinderen hiermee het beste worden voorbereid op hun vervolgopleiding en de veranderende maatschappij.’

Agora onderwijs
Agora-onderwijs is voor leerlingen met een vmbo, havo of vwo basisschooladvies. Het onderwijs werkt als een leercommunity waar men elkaar ontmoet, waar zelfkennis groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden worden ontdekt. Leerlingen doen dat aan de hand van challenges (leer-/studievragen) met een zelfgekozen reisdoel. Docenten zijn er om de leerlingen te begeleiden bij hun persoonlijke leerroute en heten daarom coaches. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback. Het standaard curriculum heeft plaatsgemaakt voor vijf werelden van Agora. Leerlingen gaan op onderzoek uit in de kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele, maatschappelijke en sociale/ethische wereld. In eigen tempo haalt de leerling na 4, 5 of 6 jaar zijn of haar diploma.

Agora is in 2014 begonnen in Roermond. Inmiddels zijn er in Nederland 12 Agora Leergemeenschappen, waarvan Niekée in Roermond de bekendste is. Voor de Agora-klas zal  Raayland lid van de vereniging Agora Onderwijs en de leergemeenschappen worden.
(bron: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/)

Aanmelding
Het Raayland College streeft er naar om in september 2021 te starten met minimaal 15 en maximaal 30 leerlingen. Leerlingen van groep 8 kunnen zich in maart aanmelden via de aanmeldprocedure zoals tegen die tijd wordt aangegeven op de website van het Raayland College (www.raayland.nl). Op woensdag 24 februari volgt nog een extra (online) voorlichtingsavond. Informatie hierover volgt snel.