Onderwijs vanaf 1 maart – deel 2

Datum: 26 februari 2021

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),

Afgelopen woensdag informeerden we je al kort over de hoofdlijnen van het onderwijs per 1 maart. Inmiddels hebben we zowel het rooster als de school zo ingericht dat we een zo groot mogelijk groep leerlingen op school kunnen ontvangen binnen de gestelde richtlijnen waarbij veiligheid voorop staat. Middels deze brief informeren we je hoe dit concreet eruit zal zien.

Gebouw C in hergebruik
We hebben besloten om het leegstaande deel in gebouw C weer tijdelijk in hergebruik te nemen. Ondanks dat de faciliteiten wellicht niet optimaal zijn, is er de afgelopen dagen hard gewerkt om deze lokalen schoon te maken en in te richten volgens de richtlijnen. Zo kan er goed onderwijs gegeven worden én kunnen we een grotere groep leerlingen fysiek op school onderwijs aan bieden.

Splitsing op alfabet n.a.v. achternaam leerling
Het vergt veel gepuzzel om groepen te creëren die met 1,5 meter onderlinge afstand in de beschikbare lokalen les kunnen krijgen. Wij hebben gekozen om te splitsen op alfabet n.a.v. de achternaam van de leerling. Dit maakt het organisatorisch mogelijk om leerlingen zo snel mogelijk zo veel mogelijk onderwijs op school te laten volgen. Inmiddels is de splitsing en op welke dagen je op school bent en op welke dagen je thuis onderwijs volgt aan jullie gecommuniceerd via de teamleider van de betreffende afdeling.

Geen wijzigingen in groepsindeling PRO
Bij het Praktijkonderwijs verandert er niets aan de groepsindeling. De groepen komen volgens het huidige schema naar school. Doordat we vanaf maandag 1 maart lessen van 45 minuten hanteren, zijn de leerlingen echter langer op school of langer bij het VAP. Het is dus belangrijk goed om naar de nieuwe lestijden in Somtoday te kijken.

45-minutenrooster
Zoals je in de eerdere communicatie al kon lezen hebben we besloten weer terug te gaan naar het 45-minutenrooster met gescheiden pauzes zoals voorheen. Nu je weer regelmatig fysiek op school aanwezig bent, vergroot dit de effectiviteit van de lessen. Het rooster komt ook zo spoedig mogelijk in Somtoday te staan.
De laatste vijf minuten van elke les gebruikt de docenten om van lokaal te wisselen. Op de zoemer zelf verplaatsen leerlingen zich als dat nodig is: zij zitten echter zo veel mogelijk in vaste lokalen.
Op de dagen dat je thuis onderwijs op afstand volgt geldt: de eerste dertig minuten zijn voor instructie en begeleide oefening, het laatste kwartier werk je zelf aan de leerstof. Tijdens dat zelfstandig werken hoef je ook niet in de online les te blijven.

Geen keuze-uren
Om het aantal bewegingen van leerlingen en contacten tussen leerlingen te beperken tot een minimum, zullen er tot het einde van het schooljaar geen keuze-uren meer worden aangeboden. De tijd die hiermee vrij komt zullen we inzetten voor extra vakbegeleiding en/of mentorgesprekken. Voor de brugklassen maken we een uitzondering voor de leerlingen van TH1 die het vak Frans volgen in verband met de overstap naar Havo 2.

Noodopvang blijft beschikbaar
Ook nu we weer voor alle leerlingen gedeeltelijk op school onderwijs geven, blijft de noodopvang beschikbaar. Voor de dagen dat je niet fysiek in de les aanwezig bent.

Naast goed onderwijs ook weer veiligheid voorop
De huidige openstelling van het voorgezet onderwijs is onder de strikte voorwaarde dat we ons strikt houden aan de geldende RIVM voorschriften. Afdelingen worden zo veel mogelijk in vaste delen van het gebouw geroosterd. Andere landelijke maatregelen zijn de terugkeer van looproutes en extra aandacht voor hygiëne. De anderhalve meter afstand, het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en momenten waarop je geen anderhalve meter afstand kunt houden, blijven ook van kracht.

Voor nu hopen we dat jullie goed het voorjaar ingaan, de lessen op school goed kunnen starten en vol vertrouwen de komende periode ingaan. We wensen jullie daarbij alle energie, concentratie, gezondheid en doorzettingsvermogen om het jaar hier verder goed voort te zetten. Zet ‘m op!

Met vriendelijke groet,
namens de gehele schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector

 

Onderwijs vanaf 1 maart

Datum 24 februari 2021

 

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
Zoals jullie gisteren hebben vernomen tijdens de persconferentie, mag het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer gedeeltelijk zijn deuren openen. Ontzettend fijn om de leerlingen straks weer op school te mogen verwelkomen! Onze intentie is om zo veel mogelijk leerlingen binnen de gestelde maatregelen onderwijs te bieden op school, waarbij de veiligheid voorop staat. Dit vergt echter vanuit onze kant de nodige organisatie en tijd.
Middels deze brief willen wij jullie alvast informeren over de hoofdlijnen die wij aan het uitwerken zijn:

  • Onze prioriteit ligt bij de examenleerlingen. Deze groep leerlingen volgt daarom vanaf 1 maart volledig fysiek les op school.
  • De overige klassen en groepen (m.u.v. praktijkonderwijs) worden gesplitst en volgen de ene dag de les fysiek op school en de andere dag de les online vanuit thuis.
  • Alle lessen worden aangeboden volgens het oorspronkelijke 45-minuten rooster, waarbij we werken met gescheiden pauzes.
  • Om onderling contact tussen klassen te beperken, worden eindexamen- en onderbouwleerlingen zo veel mogelijk in een vast lokaal geroosterd, waarbij docenten rouleren.
  • Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot de docenten. Op plekken waar dit niet mogelijk is en bij verplaatsingen, is het dragen van een mondkapje verplicht.
  • Er worden vaste looproutes ingericht die met markering worden aangegeven.
  • In en buiten de lokalen worden de nodige hygiëne maatregelen in acht genomen (o.a. desinfecteren van handen, tafels en stoelen en het ventileren van de ruimtes).
  • Voor PRO leerlingen verandert er weinig. De wijzigingen die er zijn, worden apart gecommuniceerd.

Bovenstaande punten worden vandaag en morgen nog verder uitgewerkt. Vrijdag 26 februari volgt meer informatie over de concrete invulling per jaarlaag/niveau via de teamleider. Hopende jullie voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

Beslisboom Corona voor leerlingen en ouders (versie 15-2-21)

Wanneer moet je thuisblijven, en wanneer moet je naar school? Moet je je laten testen?  Wat als je huisgenoten posititief zijn getest?
Om dergelijke vragen te beantwoorden heeft BOinK een beslisboom voor 12 jaar en ouder opgesteld.

Klik hier voor de beslisboom

 

 

GPS-Challenge voor leerlingen

Om zowel de beweging als creativiteit van onze leerlingen te stimuleren hebben wij een super toffe challenge bedacht voor alle leerlingen van het Raayland College: de GPS-Art Challenge!

GPS-art is het maken van een kunstwerk met je telefoon. Al lopend, fietsend of skatend maak je een kunstwerk dat wordt vastgelegd door je gps-signaal. Bij GPS-art gaat het om de creativiteit, niet om de snelheid.

Er zijn voor leerlingen fantastische prijzen te winnen in elke categorie, o.a. een paar skeelers. Meer informatie is te vinden in bijgaande flyer.

We kijken ernaar uit veel creatieve kunstwerken te ontvangen.

Leerlingen Raayland maken bankjes voor de Tennis Club Venray

Afgelopen jaar hebben de leerlingen van het Raaylandse Praktijkonderwijs op het VAP (Venrays Arbeidspraticum) enkele bankjes voor de Tennis Club Venray opgeknapt. Deze bankjes vielen zo goed in de smaak, dat de Tennis Club al snel met het verzoek kwam om meerdere bankjes te realiseren. Een succesvolle samenwerking die smaakt naar meer!

Voor veel jongeren die in de bloei van hun leven staan is het een onrustige en onzekere tijd. Ook de leerlingen van het Raaylandse Praktijkonderwijs hebben zoals iedereen erg moeten wennen aan alle coronamaatregelen. Een afleiding in de vorm van een project was dan ook zeer welkom. Met dank aan de Tennis Club Venray hebben leerlingen en vrijwilligers mogen werken aan het realiseren van verschillende bankjes en het resultaat mag er wezen!

Noureddine Salhi, coördinator van het VAP: “We zijn enorm trots op onze leerlingen die, ondanks de nieuwe coronamaatregelen die zijn ingevoerd voor het werken op het VAP, zo enthousiast hebben gewerkt aan dit project. Wat ons betreft smaakt het naar meer!”

Verenigingen, bedrijven, particulieren of andere instanties die nieuwsgierigheid zijn geworden, kunnen contact opnemen met Noureddine Salhi van het Raayland College. De leerlingen van het praktijkonderwijs zijn van alle markten thuis en staan klaar voor iedere uitdaging!

Inmiddels heeft Luuk Pennings namens de leerlingen de nieuwe bankjes mogen overhandigen aan Loek de Veen van de Tennis Club Venray.

Dinsdag 9 februari – Nog online lessen voor alle leerlingen

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

We hebben in samenspraak met de (P)MR moeten besluiten om ook morgen (dinsdag 9 februari) het onderwijs volledig online te verzorgen voor alle leerlingen. Dit geldt wederom ook voor de groep leerlingen die gebruik maken van de noodopvang en normaliter bij ons op school werken. Het merendeel van de wegen is naar verwachting ook morgen nog steeds slecht begaanbaar.

Voor veel collega’s is Venray vanuit hun woonplaats net als vandaag dan slecht bereikbaar. Daarnaast is het voor een groep leerlingen ook niet mogelijk om Venray morgen te bereiken. Ook hierin geldt voor ons: veiligheid van eenieder staat voorop.

Op basis van de weersvoorspellingen nu en de codering van het KNMI verwachten we woensdag 10 februari het onderwijs wel weer op locatie te kunnen verzorgen voor die groep leerlingen die fysiek op school les mag krijgen (examenleerlingen, techniekleerlingen en pro-leerlingen). Deze groep volgt dus woensdag weer op school les volgens het rooster en de eerder gestuurde verdeling.

Ik hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector

Maandag 8 februari – online lessen voor alle leerlingen

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

De winter heeft in Nederland zijn intrede gedaan en dat levert prachtige plaatjes op. We hopen dat jullie vandaag al van dit winterse weer hebben genoten, ondanks de koude wind.

In verband met de winterse weersomstandigheden hebben we besloten om morgen, maandag 8 februari 2021, de school voor één dag fysiek gesloten te houden. De lessen worden volledig online aangeboden voor alle leerlingen en gaan gewoon door volgens rooster. We verwachten dus morgen iedereen online te mogen begroeten. Dit geldt ook voor de groep leerlingen die gebruik maken van de noodopvang en normaliter bij ons op school werken.

We hebben hiertoe besloten vanwege de verslechterde verkeersomstandigheden. Vandaag zal de sneeuwstorm nog aanhouden en de verkeersdiensten zullen de komende dagen nog hun handen vol hebben om de wegen weer veilig en begaanbaar te maken. We hebben er vertrouwen in dat dit dinsdag weer helemaal op orde zal zijn.

Ik verwacht u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector

Raayland College start met agora-onderwijs

Vanaf september 2021 begint het Raayland College, in samenwerking met Initiatiefgroep Agora Venray en omstreken, als eerste school in de gemeente Venray en omliggende gemeenten een klas volgens de Agora filosofie: De Agora-klas! Agora is een vernieuwend onderwijsconcept waarbij gepersonaliseerd leren voorop staat. Het Raayland wil met deze nieuwe, extra leerweg tegemoet komen aan de wens vanuit de ouders voor een flexibelere inrichting van het onderwijs. Onderwijs waar meer persoonlijke aandacht is voor leerlingen, zij meer eigenaarschap hebben over hun eigen leerproces en de focus ligt op een brede ontwikkeling. Op woensdag 24 februari 2021 is er een voorlichting over de opzet en van 2 tot en met 12 maart 2021 is de inschrijving.

Het bieden van kansen door persoonlijke werkwijze
Bas van Rooijen, rector van het Raayland College: ‘Het Agora onderwijs past in de nieuwe visie van het Raayland College: kansen bieden, maatwerk en persoonlijke begeleiding van leerlingen. De Agora-klas geeft hier op unieke wijze invulling aan. Leerlingen werken en leren in een gemengde groep qua niveau. Hier krijgen ze de kans om zelf de wereld te ontdekken en kennis op te doen. Op basis van hun eigen wensen, vragen en interesses stellen ze een persoonlijke leerroute samen met hun coach.’

Vrijheid, maar niet vrijblijvend
Loes Hanssen-Puts, projectleider Agora-klas: ’Agora geeft veel vrijheid om te leren wat je wilt, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt. Wij geloven erin dat je leerlingen het beste op de toekomst voorbereidt door ze, met goede begeleiding, hun eigen leerroute te laten volgen. Door hen regelmatig in nieuwe, uitdagende situaties te brengen, ontwikkelen ze kennis en ervaring om hiermee om te gaan. Vaardigheden die van pas komen in deze tijd waarin veranderingen steeds sneller gaan. Daarnaast bereiden we leerlingen wel nog steeds voor op het eindexamen en de bijbehorende kennis.’

“Als kinderen allemaal dezelfde kip uit moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt!”
Jolein Lakeman, Ellis Corstiaans en Marijke Hoogink, oprichters initiatiefgroep Agora Venray: ‘Wij als ouders vinden het belangrijk dat er een Agora klas komt, omdat een kind vanaf dag één aan de slag mag met zijn interesses en op zoek gaat naar zijn talenten en ambities. Alles wat op de wereld het onderzoeken, ontwikkelen of maken waard is, mag hij als vertrekpunt gebruiken. Daarmee doet Agora optimaal recht aan ieder kind, omdat het op zijn eigen manier kan leren. Dit is een onderwijsvernieuwing waar we al jaren voor strijden in deze regio en het Raayland maakt dit nu mogelijk. Wij zijn van mening dat kinderen hiermee het beste worden voorbereid op hun vervolgopleiding en de veranderende maatschappij.’

Agora onderwijs
Agora-onderwijs is voor leerlingen met een vmbo, havo of vwo basisschooladvies. Het onderwijs werkt als een leercommunity waar men elkaar ontmoet, waar zelfkennis groeit en waar eigen kracht, passie en ongekende mogelijkheden worden ontdekt. Leerlingen doen dat aan de hand van challenges (leer-/studievragen) met een zelfgekozen reisdoel. Docenten zijn er om de leerlingen te begeleiden bij hun persoonlijke leerroute en heten daarom coaches. De coach stuurt, stimuleert, inspireert, helpt analyseren, adviseert en geeft feedback. Het standaard curriculum heeft plaatsgemaakt voor vijf werelden van Agora. Leerlingen gaan op onderzoek uit in de kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele, maatschappelijke en sociale/ethische wereld. In eigen tempo haalt de leerling na 4, 5 of 6 jaar zijn of haar diploma.

Agora is in 2014 begonnen in Roermond. Inmiddels zijn er in Nederland 12 Agora Leergemeenschappen, waarvan Niekée in Roermond de bekendste is. Voor de Agora-klas zal  Raayland lid van de vereniging Agora Onderwijs en de leergemeenschappen worden.
(bron: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/)

Aanmelding
Het Raayland College streeft er naar om in september 2021 te starten met minimaal 15 en maximaal 30 leerlingen. Leerlingen van groep 8 kunnen zich in maart aanmelden via de aanmeldprocedure zoals tegen die tijd wordt aangegeven op de website van het Raayland College (www.raayland.nl). Op woensdag 24 februari volgt nog een extra (online) voorlichtingsavond. Informatie hierover volgt snel.