Maandag 8 februari – online lessen voor alle leerlingen

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

De winter heeft in Nederland zijn intrede gedaan en dat levert prachtige plaatjes op. We hopen dat jullie vandaag al van dit winterse weer hebben genoten, ondanks de koude wind.

In verband met de winterse weersomstandigheden hebben we besloten om morgen, maandag 8 februari 2021, de school voor één dag fysiek gesloten te houden. De lessen worden volledig online aangeboden voor alle leerlingen en gaan gewoon door volgens rooster. We verwachten dus morgen iedereen online te mogen begroeten. Dit geldt ook voor de groep leerlingen die gebruik maken van de noodopvang en normaliter bij ons op school werken.

We hebben hiertoe besloten vanwege de verslechterde verkeersomstandigheden. Vandaag zal de sneeuwstorm nog aanhouden en de verkeersdiensten zullen de komende dagen nog hun handen vol hebben om de wegen weer veilig en begaanbaar te maken. We hebben er vertrouwen in dat dit dinsdag weer helemaal op orde zal zijn.

Ik verwacht u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector