Onderwijs vanaf 1 maart

Datum 24 februari 2021

 

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
Zoals jullie gisteren hebben vernomen tijdens de persconferentie, mag het voortgezet onderwijs vanaf 1 maart weer gedeeltelijk zijn deuren openen. Ontzettend fijn om de leerlingen straks weer op school te mogen verwelkomen! Onze intentie is om zo veel mogelijk leerlingen binnen de gestelde maatregelen onderwijs te bieden op school, waarbij de veiligheid voorop staat. Dit vergt echter vanuit onze kant de nodige organisatie en tijd.
Middels deze brief willen wij jullie alvast informeren over de hoofdlijnen die wij aan het uitwerken zijn:

  • Onze prioriteit ligt bij de examenleerlingen. Deze groep leerlingen volgt daarom vanaf 1 maart volledig fysiek les op school.
  • De overige klassen en groepen (m.u.v. praktijkonderwijs) worden gesplitst en volgen de ene dag de les fysiek op school en de andere dag de les online vanuit thuis.
  • Alle lessen worden aangeboden volgens het oorspronkelijke 45-minuten rooster, waarbij we werken met gescheiden pauzes.
  • Om onderling contact tussen klassen te beperken, worden eindexamen- en onderbouwleerlingen zo veel mogelijk in een vast lokaal geroosterd, waarbij docenten rouleren.
  • Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden, tot elkaar en tot de docenten. Op plekken waar dit niet mogelijk is en bij verplaatsingen, is het dragen van een mondkapje verplicht.
  • Er worden vaste looproutes ingericht die met markering worden aangegeven.
  • In en buiten de lokalen worden de nodige hygiëne maatregelen in acht genomen (o.a. desinfecteren van handen, tafels en stoelen en het ventileren van de ruimtes).
  • Voor PRO leerlingen verandert er weinig. De wijzigingen die er zijn, worden apart gecommuniceerd.

Bovenstaande punten worden vandaag en morgen nog verder uitgewerkt. Vrijdag 26 februari volgt meer informatie over de concrete invulling per jaarlaag/niveau via de teamleider. Hopende jullie voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector