Onderwijs vanaf 1 maart – deel 2

Datum: 26 februari 2021

Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),

Afgelopen woensdag informeerden we je al kort over de hoofdlijnen van het onderwijs per 1 maart. Inmiddels hebben we zowel het rooster als de school zo ingericht dat we een zo groot mogelijk groep leerlingen op school kunnen ontvangen binnen de gestelde richtlijnen waarbij veiligheid voorop staat. Middels deze brief informeren we je hoe dit concreet eruit zal zien.

Gebouw C in hergebruik
We hebben besloten om het leegstaande deel in gebouw C weer tijdelijk in hergebruik te nemen. Ondanks dat de faciliteiten wellicht niet optimaal zijn, is er de afgelopen dagen hard gewerkt om deze lokalen schoon te maken en in te richten volgens de richtlijnen. Zo kan er goed onderwijs gegeven worden én kunnen we een grotere groep leerlingen fysiek op school onderwijs aan bieden.

Splitsing op alfabet n.a.v. achternaam leerling
Het vergt veel gepuzzel om groepen te creëren die met 1,5 meter onderlinge afstand in de beschikbare lokalen les kunnen krijgen. Wij hebben gekozen om te splitsen op alfabet n.a.v. de achternaam van de leerling. Dit maakt het organisatorisch mogelijk om leerlingen zo snel mogelijk zo veel mogelijk onderwijs op school te laten volgen. Inmiddels is de splitsing en op welke dagen je op school bent en op welke dagen je thuis onderwijs volgt aan jullie gecommuniceerd via de teamleider van de betreffende afdeling.

Geen wijzigingen in groepsindeling PRO
Bij het Praktijkonderwijs verandert er niets aan de groepsindeling. De groepen komen volgens het huidige schema naar school. Doordat we vanaf maandag 1 maart lessen van 45 minuten hanteren, zijn de leerlingen echter langer op school of langer bij het VAP. Het is dus belangrijk goed om naar de nieuwe lestijden in Somtoday te kijken.

45-minutenrooster
Zoals je in de eerdere communicatie al kon lezen hebben we besloten weer terug te gaan naar het 45-minutenrooster met gescheiden pauzes zoals voorheen. Nu je weer regelmatig fysiek op school aanwezig bent, vergroot dit de effectiviteit van de lessen. Het rooster komt ook zo spoedig mogelijk in Somtoday te staan.
De laatste vijf minuten van elke les gebruikt de docenten om van lokaal te wisselen. Op de zoemer zelf verplaatsen leerlingen zich als dat nodig is: zij zitten echter zo veel mogelijk in vaste lokalen.
Op de dagen dat je thuis onderwijs op afstand volgt geldt: de eerste dertig minuten zijn voor instructie en begeleide oefening, het laatste kwartier werk je zelf aan de leerstof. Tijdens dat zelfstandig werken hoef je ook niet in de online les te blijven.

Geen keuze-uren
Om het aantal bewegingen van leerlingen en contacten tussen leerlingen te beperken tot een minimum, zullen er tot het einde van het schooljaar geen keuze-uren meer worden aangeboden. De tijd die hiermee vrij komt zullen we inzetten voor extra vakbegeleiding en/of mentorgesprekken. Voor de brugklassen maken we een uitzondering voor de leerlingen van TH1 die het vak Frans volgen in verband met de overstap naar Havo 2.

Noodopvang blijft beschikbaar
Ook nu we weer voor alle leerlingen gedeeltelijk op school onderwijs geven, blijft de noodopvang beschikbaar. Voor de dagen dat je niet fysiek in de les aanwezig bent.

Naast goed onderwijs ook weer veiligheid voorop
De huidige openstelling van het voorgezet onderwijs is onder de strikte voorwaarde dat we ons strikt houden aan de geldende RIVM voorschriften. Afdelingen worden zo veel mogelijk in vaste delen van het gebouw geroosterd. Andere landelijke maatregelen zijn de terugkeer van looproutes en extra aandacht voor hygiëne. De anderhalve meter afstand, het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en momenten waarop je geen anderhalve meter afstand kunt houden, blijven ook van kracht.

Voor nu hopen we dat jullie goed het voorjaar ingaan, de lessen op school goed kunnen starten en vol vertrouwen de komende periode ingaan. We wensen jullie daarbij alle energie, concentratie, gezondheid en doorzettingsvermogen om het jaar hier verder goed voort te zetten. Zet ‘m op!

Met vriendelijke groet,
namens de gehele schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector