Volledige heropening vanaf 7 juni

Afgelopen weekend werd bekend dat alle middelbare scholen vanaf 7 juni weer opengaan voor alle leerlingen. Wij zijn, waarschijnlijk net zoals jullie, heel erg blij dat jullie weer allemaal volledig fysiek les kunnen volgen! Vanaf maandag 7 juni aanstaande zijn jullie dan ook weer allemaal welkom op school. Echter zal dit voor zowel leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers ook spannend zijn. Met deze brief willen we je informeren over de heropening en duidelijkheid geven over de zelftesten voor leerlingen.

Onderwijs vanaf 7 juni

In afstemming met de MR hebben wij besloten om vanaf maandag 7 juni de lessen voor alle leerlingen weer fysiek op school aan te bieden. Dit betekent dat vanaf 7 juni alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die volgens de meest recente beslisboom thuis moeten blijven, weer alle lessen volgens het rooster op school volgen. Tot en met vrijdag 4 juni volgen de leerlingen dus nog om de dag op school én thuis les volgens het huidige schema van de gedeeltelijke opening.

Onderling hoeven leerlingen vanaf 7 juni geen 1,5 meter afstand te houden. Leerlingen dienen wel 1,5 meter afstand te houden van medewerkers. In onze lokalen is een 1,5 meter zone afgeplakt. Hiermee houden de docenten in het lokaal afstand tot jullie en omgekeerd.

Overige maatregelen blijven wel gehandhaafd, zoals de welbekende hygiëne maatregelen, het dragen van mondkapjes bij verplaatsingen in het gebouw en tijdens praktijklessen. Ook blijven we gespreide pauzes hanteren voor de onder- en bovenbouw en worden lokalen voor, tussen en waar mogelijk tijdens de lessen en de pauzes goed gelucht.

Om de leswisselingen goed te laten verlopen, gelden de volgende afspraken:

  • Klassen en leerlingen hebben waar mogelijk een vast lokaal, daarmee voorkomen we onnodige verplaatsingen.
  • Docenten verlaten 5 minuten voor het einde van de les het leslokaal als eerste, vervolgens verlaten de leerlingen (gefaseerd) na de bel het leslokaal.
  • Op de gang houden we rechts aan en dragen we altijd een mondkapje.

Leerlingen die noodgedwongen in quarantaine moeten, werken zelfstandig volgens de klaargezette planners/opdrachten in Itslearning. Zij krijgen de mogelijkheid tot het volgen van de lessen via MS Teams. Dit kan alleen bij een melding door ouders via de receptie.

De leerling meldt zichzelf aan voor de les. De aandacht van de docent zal met name uitgaan naar de leerlingen in de klas. Er zal online dus minder interactie zijn dan de afgelopen tijd.

Preventief testen met zelftesten

Eén van de voorwaarden om volgende week open te kunnen gaan, is dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om thuis twee keer per week een zelftest te doen. Deze testen moeten door school verstrekt worden. Om deze reden geven wij de leerlingen, via de mentor, aankomende week twee testen mee. Per week zullen er nieuwe testen verstrekt worden.

Het zelftesten is een dringend advies van de overheid, geen verplichting. Het niet afnemen van een zelftest zal niet leiden tot uitsluiting van het fysiek onderwijs op school. Echter stellen wij het als school zeer op prijs als leerlingen deze zelftesten twee keer per week afnemen onder toezicht van een volwassene. Als een leerling een positieve zelftest heeft, dan dient er via http://www.coronatest.nl/ een nieuwe testafspraak te worden gemaakt bij de GGD. We hopen hiermee zo snel mogelijk een eventuele coronabesmetting onder leerlingen (én medewerkers) te signaleren en zo verspreiding te voorkomen. Mocht je vragen hebben over de zelftesten, dan kun je je bij onze collega Dennis Chitanie ([email protected]) melden.

Heeft een leerling klachten die kunnen duiden op een Covid-19 besmetting of is een leerling onderdeel van een bron- en contactonderzoek? Dan is een zelftest niet geschikt, maar moet de leerling zich direct laten testen bij de GGD. Graag vernemen wij dit ook van je ouders. Als je niet te ziek bent, kun je namelijk de lessen online gaan volgen.

In een eerdere brief gaven wij aan op school risicogericht te testen. Daar zullen wij op advies van de overheid eveneens mee doorgaan. Indien we van de GGD te horen krijgen dat iemand op school besmet is met het coronavirus, dan kunnen leerlingen en medewerkers die géén nauw contact zijn geweest, worden getest op school. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de GGD, en alleen als je ouders hier toestemming voor hebben gegeven.

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de mentor en/of de teamleider.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens de schoolleiding,

 

Bas van Rooijen

Rector