Wij zoeken alumni en oud-medewerkers

Heb jij op het Raayland College je diploma behaald of gewerkt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij vinden het leuk om met je in contact te blijven en je via de Raayland Reünisten Vereniging op de hoogte te houden van activiteiten voor oud-leerlingen en oud-medewerkers. Ook horen we graag jouw ideeën hierover.

Lijkt het je leuk om lid te worden van de Raayland Reünisten of heb jij leuke ideeën hoe we het contact/de activiteiten het beste kunnen vormgeven? Schrijf je in via onderstaande link:

Aanmelden als oud-leerling

Aanmelden als oud-medewerker

Het Raayland doet mee aan Corona Gezondheidsmonitor Jeugd

Het coronavirus beheerst al meer dan een jaar onze samenleving. Ook voor jongeren heeft dit verstrekkende gevolgen. Van 4 tot en met 22 oktober houdt de GGD Limburg-Noord daarom een grootschalig onderzoek onder middelbare scholieren op het voortgezet onderwijs: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Dit onderzoek vindt plaats onder leerlingen van leerjaar 2 en 4 en brengt in kaart wat de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongeren is. Bijna alle middelbare scholen in de regio Limburg-Noord doen mee, zo ook onze school. Zo geven we een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongeren!

Meer info voor leerlingen en ouders
Zowel ouders als leerlingen in leerjaar 2 en 4 krijgen via school alle informatie over het onderzoek. Ook via deze link vindt u meer informatie over het onderzoek. U kunt hier bijvoorbeeld de vragenlijst inzien en u kunt lezen hoe de GGD de privacy waarborgt. Ook vindt u op deze website het antwoord op enkele veel gestelde vragen. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de onderzoekers van de GGD Limburg-Noord via [email protected]

Landelijk onderzoek
Alle GGD’en in Nederland voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en werken hierin samen met GGD GHOR Nederland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De GGD vraagt de Gezondheidsmonitor doorgaans één keer in de vier jaar uit, de laatst meting dateert van 2019. De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors via deze website

Gratis training “Less Fear @ school” vanaf 4 november

“Voel je, je met regelmaat onzeker tijdens sociale contacten, vind je het lastig om je grenzen aan te geven en/of ben je erg gespannen voor een toets?” Dan kan de training ‘Less Fear” iets voor je zijn!

Less Fear is een training voor jongeren (12-15 jaar) over omgaan met anderen, opkomen voor jezelf en verminderen van faalangst. De training is bedoeld voor jongeren die zich angstig en gespannen voelen in sociale contact(en) en/of in leersituaties.

In de training staan praktische tips en oefeningen centraal. Thema’s die aan bod komen zijn:
• Wat is sociale angst en faalangst?
• De relatie tussen gedachten en angst
• Vaardigheden om angstklachten te overwinnen
• Vergroten van het zelfvertrouwen
• Oefeningen in het aangaan van contacten met anderen
• Uitwisselen van ervaringen met elkaar

Aan het begin van de training worden je ouders/verzorgers uitgenodigd voor een online informatieve ouderavond. Zo weten je ouders wat de inhoud van de training is, en waar ze je bij kunnen ondersteunen. ‘Less Fear’ is een gratis preventieve training, geen therapie.
De training wordt verzorgd door de afdeling Preventie van Vincent van Gogh en Gezinscoach Venray.

Download de flyer hier.

Praktische informatie
Aantal: 6 wekelijkse bijeenkomsten (bij voldoende animo start 4 november 2021)
Duur: 1 uur en 30 minuten (van 15.30-17u)
Plaats: Stichting Synthese, Leunseweg 51 in Venray
Aanmelden: [email protected] (de training is gratis)

Afbouw coronamaatregelen met ingang van 25 september

Beste leerlingen, geachte ouder(s) en verzorger(s),
Gisteravond tijdens de persconferentie kondigde demissionair premier Rutte de verdere afbouw van het pakket coronamaatregelen aan. Wat dit betekent voor de regels op onze
school leggen we in deze brief uit.

Maatregelen voortgezet onderwijs
Met ingang van 25 september aanstaande hoeven leerlingen en medewerkers geen mondkapje meer te dragen. Ook vervalt de verplichte 1,5 meter afstand tussen de medewerkers onderling en tussen leerlingen en medewerkers. Ondanks dat het niet meer verplicht is, is het uiteraard wel toegestaan nog steeds een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand houden indien men zich daar prettig bij voelt.

De basisregels die in de rest van de samenleving gelden, blijven ook in het onderwijs van kracht:
• Was vaak en goed je handen.
• Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand.
• Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD. Wie positief test, gaat in quarantaine.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.

Zelftesten en quarantaine
Het advies om zelftesten te doen blijft van kracht voor leerlingen en medewerkers die nog niet als immuun worden gezien. Iemand is immuun wanneer hij of zij:
• 14 dagen of langer geleden de 2e prik heeft ontvangen van BioNTech/Pfizer, Moderna of AstraZeneca; of
• 14 dagen of langer geleden 1 prik heeft ontvangen van één van deze vaccins en corona heeft gehad; of
• 28 dagen of langer geleden uw Janssen-vaccinatie heeft ontvangen; of minder dan 6 maanden geleden corona heeft gehad.

Zelftesten kunnen gratis worden opgehaald bij de conciërges in het B-gebouw.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de mentor en/of de teamleider. Het onderwijs gaat gelukkig steeds meer terug naar normaal, maar het virus is er nog steeds. Blijf dus alert op klachten en zorg voor elkaar.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
Bas van Rooijen
Rector

Inschrijven sprokkelen

havo 4

havo 5

vwo 4

vwo 5

vwo 6

 

Deze formulieren zijn van 9 september tot en met 13 september tot 09.00 uur, in te vullen door de leerlingen.

Informatie start schooljaar

Helaas hebben we nog steeds te maken met coronamaatregelen. Hierbij willen we je informeren over de richtlijnen die in ieder geval gelden t/m maandag 20 september 2021.
Als er na 20 september aanpassingen zijn in de maatregelen, dan ontvang je hierover nieuwe informatie.

De afspraken die gelden vanaf aankomende maandag 6 september zijn:
• Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De leerlingen houden wel 1,5 meter afstand van al onze medewerkers.
• Mondkapjes zijn verplicht buiten het klaslokaal;
• Leerlingen zorgen zelf voor een mondkapje;
• Tijdens de les is een mondkapje niet nodig;
• Dringend verzoek om twee maal per week een zelftest af te nemen wanneer je niet (volledig) gevaccineerd bent;
• Zelftests zijn beschikbaar op school bij de conciërges en worden ook uitgereikt tijdens de introductiedag;
• Tijdens en tussen de lessen worden de lokalen geventileerd door het openen van deuren en ramen;
• Zo lang de temperatuur het toelaat blijven ramen geopend;
• De catering in de aula is open;
• Verzoek om zoveel mogelijk buiten te pauzeren;
• Bij besmetting geldt dat volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet meer in quarantaine hoeven.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de mentor en/of de teamleider. We rekenen op je medewerking en wensen je een fijn schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,
mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector