Informatie start schooljaar

Helaas hebben we nog steeds te maken met coronamaatregelen. Hierbij willen we je informeren over de richtlijnen die in ieder geval gelden t/m maandag 20 september 2021.
Als er na 20 september aanpassingen zijn in de maatregelen, dan ontvang je hierover nieuwe informatie.

De afspraken die gelden vanaf aankomende maandag 6 september zijn:
• Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. De leerlingen houden wel 1,5 meter afstand van al onze medewerkers.
• Mondkapjes zijn verplicht buiten het klaslokaal;
• Leerlingen zorgen zelf voor een mondkapje;
• Tijdens de les is een mondkapje niet nodig;
• Dringend verzoek om twee maal per week een zelftest af te nemen wanneer je niet (volledig) gevaccineerd bent;
• Zelftests zijn beschikbaar op school bij de conciërges en worden ook uitgereikt tijdens de introductiedag;
• Tijdens en tussen de lessen worden de lokalen geventileerd door het openen van deuren en ramen;
• Zo lang de temperatuur het toelaat blijven ramen geopend;
• De catering in de aula is open;
• Verzoek om zoveel mogelijk buiten te pauzeren;
• Bij besmetting geldt dat volledig gevaccineerde leerlingen en medewerkers niet meer in quarantaine hoeven.

Mochten er nog vragen zijn, dan kan er contact worden opgenomen met de mentor en/of de teamleider. We rekenen op je medewerking en wensen je een fijn schooljaar toe!

Met vriendelijke groet,
mede namens de schoolleiding,

Bas van Rooijen
Rector