Oud-leerlingen Studiekeuze avond – 12 april

De juiste studiekeuze maken is niet makkelijk. Daarom organiseren wij speciaal voor alle leerlingen havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 én hun ouder(s)/verzorger(s) een oud-leerlingen avond rondom studiekeuze op 12 april a.s.

Deze avond staat in het teken van het studiekeuzeproces, het gaan studeren en het maken van een studiekeuze.

We starten deze avond met een oud-leerlingen forum havo en een oud-leerlingen forum vwo. Tijdens dit forum worden vragen gesteld door docenten aan een aantal van onze oud-leerlingen over hun studiekeuzeproces. Vragen die aan bod komen zijn; hoe hebben onze oud-leerlingen de studiekeuze gemaakt, waar zijn ze tegenaan gelopen, welke tips hebben ze voor onze leerlingen etc. Uiteraard zijn ze ook bereid om vragen vanuit de zaal te beantwoorden.

Het tweede gedeelte van deze avond is er de mogelijkheid om zelf met de oud-leerlingen in gesprek te gaan. Per studierichting zijn er oud-leerlingen aanwezig om daar verder te praten over de studiekeuze, de studie inhoudelijk, het studeren en het eventueel op kamers wonen. Daarnaast zijn er ook oud-leerlingen die een tussenjaar hebben genomen. Kortom een super interessante en waardevolle avond!

Programma dinsdagavond 12 april:
Vanaf 18.45 uur: Inloop met koffie/thee in de aula (A0.43)
19.00 uur: Forum havo (aula A0.43)
19.00 uur: Forum vwo (aula A0.07)
19.45 uur: Pauze en wissel
20.00 uur: In gesprek met oud-leerlingen
21.00 uur: Afsluiting

Om deze avond goed te organiseren, willen we graag weten hoeveel belangstelling er is. Daarom verzoeken we u uiterlijk dinsdag 5 april aan te melden. Dat kan via de volgende link: aanmeldformulier

Actie Kus van Kiki

Onze kerstactie stond dit jaar in het teken van #KusvanKiki: een stichting die de plannenvan onze inmiddels overleden oud-leerlinge Kiki Toll met veel enthousiasme voortzet: namelijk geld inzamelen voor o.a. KiKa. Helaas kon de kerstactie vanwege de toen geldende lockdown niet doorgaan. Echter gaan we ons tijdens een speciale actie-dag in het voorjaar alsnog voor #KusvanKiki inzetten! Er zullen deze dag allerlei activiteiten worden georganiseerd om geld in te zamelen. Wordt vervolgd…

Theatervoorstelling Kameleon op Zevenmijlslaarzen

In samenwerking met het team Leerplicht/RMC van de gemeente Venray heeft het Raayland College de voorstelling Kameleon op Zevenmijlslaarzen naar Venray weten te halen. De Kameleon op Zevenmijlslaarzen is een interactieve muzikale theatervoorstelling over hoogbegaafde kinderen en jongeren, speciaal voor onderwijs- en zorgprofessionals én ouders van (mogelijk) hoogbegaafde kinderen en jongeren.

De voorstelling zal plaatsvinden op donderdag 14 april om 16.00 uur in de aula van het Raayland College.

Meer informatie is te lezen in bijgaande flyer: Flyer-Kameleon-op-Zevenmijlslaarzen

Aanmelden via de aanmeldlink.

Start verbredersprogramma 16 maart

Op woensdag 16 maart starten we weer met ons verbredersprogramma voor onze cognitief sterke leerlingen. Met dit programma bieden we deze leerlingen meer uitdaging om onderpresteren te voorkomen.
Leerlingen worden n.a.v. de resultaten van de CBO test óf op verzoek van de mentor uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Cognitief sterke leerlingen meer uitdaging bieden
Tijdens het programma komen leerlingen uit klas 1 t/m 5 om de week samen om 2 lesuren aan een zelfgekozen interesse te werken.
Dit zal plaatsvinden vanaf 16 maart, om de week, op de woensdagen tijdens het 4e en 5e lesuur.

Ze worden hierbij begeleid door dhr. F. Lutteken.
De leerlingen ontvangen tevens een zogenaamde ‘verbrederskaart’. Met deze kaart kunnen ze na overleg met de vakdocent ook tijdens andere lessen aan het programma werken.
Na afloop ontvangen de leerlingen een certificaat voor hun deelname.
Dit jaar doen er 32 leerlingen mee aan het programma.

Indien een leerling wordt uitgenodigd voor het programma wordt hij/zij, met goedkeuring van de mentor, elk jaar opnieuw gevraagd om deel te nemen.

Afsluiting op 22 juni
Op 22 juni wordt het programma afgesloten.
We hopen dat we deze afsluiting weer kunnen laten plaats vinden met een inloopmiddag in de aula.
Tijdens deze middag kunnen de leerlingen hun projecten op interactieve wijze presenteren aan familieleden en medewerkers en leerlingen van het Raayland College.