Start verbredersprogramma 16 maart

Op woensdag 16 maart starten we weer met ons verbredersprogramma voor onze cognitief sterke leerlingen. Met dit programma bieden we deze leerlingen meer uitdaging om onderpresteren te voorkomen.
Leerlingen worden n.a.v. de resultaten van de CBO test óf op verzoek van de mentor uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Cognitief sterke leerlingen meer uitdaging bieden
Tijdens het programma komen leerlingen uit klas 1 t/m 5 om de week samen om 2 lesuren aan een zelfgekozen interesse te werken.
Dit zal plaatsvinden vanaf 16 maart, om de week, op de woensdagen tijdens het 4e en 5e lesuur.

Ze worden hierbij begeleid door dhr. F. Lutteken.
De leerlingen ontvangen tevens een zogenaamde ‘verbrederskaart’. Met deze kaart kunnen ze na overleg met de vakdocent ook tijdens andere lessen aan het programma werken.
Na afloop ontvangen de leerlingen een certificaat voor hun deelname.
Dit jaar doen er 32 leerlingen mee aan het programma.

Indien een leerling wordt uitgenodigd voor het programma wordt hij/zij, met goedkeuring van de mentor, elk jaar opnieuw gevraagd om deel te nemen.

Afsluiting op 22 juni
Op 22 juni wordt het programma afgesloten.
We hopen dat we deze afsluiting weer kunnen laten plaats vinden met een inloopmiddag in de aula.
Tijdens deze middag kunnen de leerlingen hun projecten op interactieve wijze presenteren aan familieleden en medewerkers en leerlingen van het Raayland College.