Actie Kus van Kiki

Onze kerstactie stond dit jaar in het teken van #KusvanKiki: een stichting die de plannenvan onze inmiddels overleden oud-leerlinge Kiki Toll met veel enthousiasme voortzet: namelijk geld inzamelen voor o.a. KiKa. Helaas kon de kerstactie vanwege de toen geldende lockdown niet doorgaan. Echter gaan we ons tijdens een speciale actie-dag in het voorjaar alsnog voor #KusvanKiki inzetten! Er zullen deze dag allerlei activiteiten worden georganiseerd om geld in te zamelen. Wordt vervolgd…