Biologie Olympiade 2022

Dit jaar hebben 12.156 leerlingen van 214 scholen meegedaan aan de Biologie-Olympiade en de Biologie Olympiade junior.

Afgelopen december deden aan de voorronde van de Biologie Olympiade voor de bovenbouw  6.128 deelnemers mee. Een heel mooi aantal, ondanks dat veel scholen toetsweken hadden of niet mee deden vanwege corona. Alle V6 leerlingen Biologie (35) en 5 leerlingen van V5 van onze school hebben meegedaan aan de 1e ronde van de Biologie Olympiade 2022. Leerlingen met 62 punten of meer horen bij de top-10% en ontvangen een oorkonde. Dat zijn voor het Raayland College 2 leerlingen:
Hannah Vennekens    66 punten
Lars Michels               62 punten

Als school eindigde we op een 100e plaats van de 214 deelnemende scholen. Waarbij de scores van de 5 beste leerlingen werden gebruikt.

Eind januari was het de beurt aan meer dan 6.000 leerlingen in de onderbouw van het havo en vwo om zich aan de voorronde van de Biologie Olympiade Junior te wagen. De topgroep bleek dicht bij elkaar te liggen en er zijn leerlingen geweest met een bijna perfecte score op de toets! Aan de 1e ronde van de Biologie olympiade Junior deden dit jaar alle HAVO-2 en 3 en VWO-2 en 3  leerlingen van onze school mee.

Voor VWO: 109 lln
In totaal waren er 4.114 deelnemers. Leerlingen met 54 punten of meer horen bij de top-10% en ontvangen een oorkonde.
Hannah Ceresa         66
Bram  Halmans         65
Isa Krebbers              65
Joep Boshuisen             60
Jente Mous                     57
Britt Jeucken                  56
Nathalie Rijt,van           55
Nienke Holtackers       54

Hannah, Bram en Isa waren door naar de 2e ronde van de Biologie Olympiade Junior.
Op woensdag 20 april zijn Hannah en Isa naar Aeres Hogeschool Almere geweest voor een themadag, met zowel theoretische als praktische onderdelen. Ze verdiepten zich in het onderwerp “sprinkhanen”. Er werd les gegeven over deze nuttige en interessante insecten en tijdens een practicum moesten de meiden zelfs een sprinkhaan ontleden en van binnen bekijken!. Aan het einde volgde de 2e ronde toets. Helaas behoorde Hannah en Isa niet tot de top 10. En hebben zij zich niet geplaatst voor de finale.

Als school eindigde we op een 5e plaats van de 105 deelnemende VWO-scholen. Waarbij de scores van de 5 beste leerlingen werden gebruikt.

Voor HAVO: 122 lln
In totaal waren er 1.914 deelnemers. Leerlingen met 55 punten of meer horen bij de top-10% en ontvangen een oorkonde.
Jord Rutten               64
Jasper Moerkens        57
Simon  Ermers            57
Cato Drabbels             55

Jord was door naar de 2e ronde van de Biologie Olympiade Junior. Maar heeft helaas niet deelgenomen.

Als school eindigde we op een 16e plaats van de 53 deelnemende HAVO-scholen. Waarbij de scores van de 5 beste leerlingen werden gebruikt.

Een heel mooi resultaat!

Sectie Biologie, HAVO-VWO