Beste groepsleerkracht van groep 7 / 8,

Graag willen we jou samen met jouw klas uitnodigen voor onze kennismakingslessen op dinsdag 9 of donderdag 11 november.
We hebben alle scholen ingedeeld op een tijdstip/dag (zie schema hieronder). Je bent dan van harte welkom op het Raayland College!

Maatwerk ook in onze kennismakingslessen
Maatwerk is belangrijk binnen ons onderwijs. Geen enkele leerling is hetzelfde, dus waarom zou elk rooster dan hetzelfde zijn? Leerlingen stellen op het Raayland een deel van hun lessen zelf samen, (uiteraard in overleg met de ouders en mentor). Dit doen we ook tijdens de kennismakingsdag. De leerlingen mogen zelf (in overleg met jou als leerkracht) een keuze maken uit ons aanbod van 14 pakketten. Als leerkracht ben je van harte welkom om een voorlichting en een rondleiding te volgen of zelf een kijkje te nemen bij verschillende lessen.

Inschrijven
We willen je vragen om samen met de leerlingen uit je klas één pakket per leerling uit te kiezen. Aan elk pakket kunnen maximaal 3 tot 5 kinderen uit een klas deelnemen. Middels onderstaande link kun je het aantal leerlingen en hun namen per pakket doorgeven. Inschrijven kan tot uiterlijk 25 oktober 2021.

Niet klassikaal deelnemen?
Mocht het niet mogelijk zijn om klassikaal deel te nemen, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Leerlingen kunnen zich namelijk ook individueel inschrijven voor de kennismakingsdagen in overleg met jou als leerkracht. Je kunt deze brief hiervoor verspreiden via Ouderportaal of anderszins.

Wij kijken er enorm naar uit om je te mogen begroeten op onze kennismakingsdagen. We maken er een mooie en leerzame dag van!

Heb je vragen? Neem dan contact op via [email protected].