Elsevier-onderzoek: Raayland vmbo-gt is superschool

Supertrots zijn ze er zeker op in Venray. Uit de uitslag van de Elsevier ‘Beste scholen 2019’ is gebleken dat de afdeling vmbo-gt van het Raayland College uitgeroepen is tot ‘superschool’. Dit zijn de scholen met de hoogste examencijfers en de minste zittenblijvers.

Door weekblad Elsevier wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de ‘beste scholen’. Hierbij worden scholen beoordeeld op vier onderdelen. Er wordt gekeken naar de onderwijspositie: op welk niveau de leerling in de derde klas is uitgekomen vergeleken met het advies van de basisschool? Het tweede onderdeel is de onderbouwsnelheid, de tijd die een leerling nodig heeft oor de twee klassen. Het derde is het bovenbouwsucces, het aandeel leerlingen dat zonder zittenblijven het examen haalt. En het vierde is het gemiddeld behaalde cijfer voor het centraal examen. In totaal werden 2.459 afdelingen van Nederlandse scholen beoordeeld.

De vmbo-afdeling gemengd-theoretische leerweg van het Raayland College scoort landelijk samen met 20 andere scholen het hoogste. Op het Raayland college zijn ze hier supertrots op. Cisca Zweers, locatiedirecteur: “Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen vanuit hun eigen interesses kunnen leren. Een deel van hun lessen kunnen ze invullen met uren naar keuze. Want wij geloven dat je het beste leert vanuit intrinsieke motivatie, dus dat je meer leert als je aan het werk gaat met onderwerpen waarin je oprecht geïnteresseerd bent. En dat zie je terug in de resultaten.”

Leerlingen van het praktijkonderwijs lopen stage bij het WijkLeerbedrijf in Venray

Binnen het praktijkonderwijs hebben we elk jaar weer, meerdere leerlingen die na het praktijkonderwijs graag in de zorg willen gaan werken. Vanwege de hoge opleidingseisen is het voor onze leerlingen vaak moeilijk om een stageplek binnen de zorg te verwerven of direct door te stromen naar een niveau 2 opleiding Helpende zorg en welzijn. De leerlingen kunnen daarom ook niet ervaren of ze het werk in de zorg leuk vinden en of het bij hen past. Ook kunnen ze zonder stage niet door professionals in de zorg worden beoordeeld en zodoende van hen horen of ze wel of niet geschikt zijn voor het vak. Deze leerlingen beginnen dan meestal zónder of met slechts beperkte stage-ervaring aan de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg.

Nu de personele nood in de zorg steeds nijpender wordt, hebben we de stoute schoenen aangetrokken en de samenwerking opgezocht met het WijkLeerbedrijf (WLB)  in Venray. Mbo-studenten van het ROC Gilde Opleidingen die de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg of de opleiding Helpende zorg en welzijn volgen, zetten zich in voor wijkbewoners door het vervullen van informele hulp- en ondersteuningsvragen. Het gaat dan om hulp en ondersteuning waarvoor geen indicatie vanuit de Wmo of zorgverzekering is. De opleiding is op maat gemaakt en het theoretische deel van de opleiding wordt zoveel mogelijk verbonden aan de praktijk. WLB Venray is een samenwerking tussen onderwijsaanbieder, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente en versterkt de wijkkracht.

We hebben gevraagd of het mogelijk is dat de leerlingen van het praktijkonderwijs die in de uitstroomfase zitten (fase 3), stage kunnen gaan lopen bij het WLB. Op deze manier ervaren de leerlingen of het werken in de zorg bij hen past en vanuit de begeleiding van het WLB kan worden beoordeeld of de leerling geschikt is voor de zorg.

Welnu, onze leerlingen zijn met open armen ontvangen en we mogen na een jaar ervaring gerust stellen dat het een groot succes is geworden. Vanuit het WLB zijn ze erg te spreken over onze leerlingen. Daar waar de meeste leerlingen in eerste instantie met een meer ervaren leerling van de Gilde Opleidingen mee de wijk in werden gestuurd, gaan er nu al enkele leerlingen geheel zelfstandig op pad. De leerlingen worden vooraf goed geïnstrueerd en de begeleiding vanuit het WLB is altijd stand-by. De leerlingen weten wat ze wel en wat ze niet mogen doen. Ze komen vaak met enthousiaste verhalen vanuit de praktijk terug. Ook komen ze weleens bij wijkbewoners met wie het in eerste instantie minder klikt maar met hulp komen ze hier altijd wel weer uit.

Wanneer er op enig moment geen stageadres is waar de leerlingen naartoe kunnen gaan, dan werken ze op het WLB aan de theorie.

Er is daar op gezette tijden een vaste docent van de Gilde Opleidingen aanwezig die de studenten entree dienstverlening en zorg en de studenten Helpende zorg en welzijn (niveau 2) de theorie bijbrengt. Onze leerlingen kunnen hier dan al aan proeven. Wanneer ze dan na het praktijkonderwijs starten op de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg, hebben ze al een voorsprong op de andere studenten. Bijkomend voordeel is dat de begeleiders van het WLB, van waaruit de opleiding wordt verzorgd, onze leerlingen dan al kennen. Daarnaast starten ze in een voor hen vertrouwde omgeving wat voor de meeste van onze leerlingen belangrijk is.

Vorig schooljaar hebben 8 leerlingen van het praktijkonderwijs stagegelopen bij het WLB. Van deze 8 zijn er 6 leerlingen de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg gaan doen en 2 leerlingen hebben ervoor gekozen om nog een jaar op het praktijkonderwijs te blijven. Zij lopen er samen met twee andere leerlingen dit jaar weer stage en volgen na dit jaar de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg.

Binnen het praktijkonderwijs zelf zijn we gaan kijken hoe we onze leerlingen eerder al kunnen voorbereiden op het werken in de zorg en dan vooral gericht op ondersteunende huishoudelijke werkzaamheden. We zijn daarover met Calibris Advies in gesprek gegaan en zijn ons aan het oriënteren op de brancheopleiding Woonhulp. Deze opleiding willen we binnen het praktijkonderwijs aanbieden: de theorie intern en de praktijk grotendeels extern.

Een woonhulp ondersteunt bij de dagelijkse taken op een afdeling binnen de ouderen- en gehandicaptenzorg. Een woonhulp voert taken uit als koffie klaarzetten, boodschappen doen, bed verschonen, de was strijken, etc. Daarnaast geven woonhulpen extra aandacht geven aan de bewoners, door een spelletje te doen of samen een kopje koffie te drinken. De leerlingen die niet in staat zijn de entree opleiding assistent dienstverlening en zorg af te maken, behoren tot de doelgroep voor de opleiding woonhulp. Na het behalen van het diploma kunnen ze aan de slag als woonhulp. De opleiding is erkend door VGN (gehandicaptenzorg) en Actiz (zorg en ondersteuning aan ouderen). Wanneer alles goed verloopt, hopen we volgend schooljaar met deze opleiding te starten. Het zou mooi zijn wanneer onze leerlingen met het behaalde certificaat betaald werk vinden bij een van de ketenpartners die bij het WLB zijn aangesloten.

Een ding staat hoe dan ook voorop: binnen praktijkonderwijs hebben we pareltjes in huis waarvan het zonde zou zijn wanneer deze voor de zorg verloren zouden gaan.

Uitnodiging Opleidingsavond Vmbo 2, 3 en 4

Graag nodigen we alle leerlingen en ouders/verzorgers uit de 2e, 3e en 4e klas van het Vmbo uit voor de Opleidingsavond. Deze info-avond vindt plaats in de beide Aula’s A van 18.30 – 20.30 uur op donderdag 31 januari 2019.

Tijdens deze avond presenteren de diverse Roc’s, Aoc’s en instellingen zich uit de omgeving Venray. Zij geven informatie over de diverse opleidingen die zij aanbieden, maar jullie kunnen er ook terecht voor al jullie vragen.

Voorschools Vplus programma 2019

Ruim 50 leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen in en rondom Venray gaan de aankomende 6 dondermiddagen het programma “Creatief met kleur” op onze school volgen. Doel van dit uitdagende programma is om de cognitief sterke leerlingen een indruk te geven van de projecten die in het plus programma worden aangeboden. Ook kunnen ze al in een vroeg stadium nieuwe klasgenoten leren kennen.

Op basis van de ervaringen van afgelopen jaren en de nieuw gekozen opzet van maatwerk op onze school, hebben we een aantal aanpassingen gedaan in het programma. Wat houden deze aanpassingen in:
• Leerlingen kunnen uit modules kiezen
• Meer inzet van leerlingen bij de voorlichtingsavond
• Meer aandacht om elkaar beter te leren kennen in de intro-les
• De interesse van leerlingen moet meer ruimte krijgen

In dit project komen niet alleen natuurkundige, scheikundige en biologische kanten aan bod maar wordt ook aandacht besteed aan de wederzijdse beïnvloeding van emotie en kleuren.
8 Januari is de voorlichtingsouderavond voor ouders en leerlingen, op 10 januari start het programma

Raayland leerlingen ontvangen prijs veiligheidsdag

Vrijdag 14 december kregen Ilayda Acacak, Amalia van Es, Isabelle Hermsen, Maud Arts, Shania Jansen op school van de burgemeester een prijs aangeboden omdat zij op 12 oktober de beste antwoorden hadden ingevuld op de vragenlijst tijdens de veiligheidsdag.
Ilayda en Amalia mogen een dag meelopen met een wijkagent en Isabelle, Maud en Shania mogen een dag achter de schermen kijken bij luchtmachtbasis De Peel.

7 januari starten de lessen om 10.30 uur.

Op 7 januari starten de lessen om 10.30 uur. Het 1e t/m het 3e uur komen hiermee te vervallen.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en tot in het nieuwe jaar!

Geslaagden praktijkonderwijs

Donderdag 29 november hebben Rik van Helden ( PR 3-4 D) , Stan Baltussen ( PR 3-4 D) en Barry Folkert ( PR 3-4 A )  het reachtruck certificaat behaald bij Work to Do ( WtD)  in Blerick.
Dinsdag 27 november hebben zij daarnaast ook nog certificaten behaald voor de heftruck, de EPT en de stapelaar. Ook deze cursussen zijn door WtD gegeven en geëxamineerd.
Alexander Tsegay Medhane ( PR3-4 B)  is die dag geslaagd voor de EPT en de stapelaar.
Wij wensen alle leerlingen van harte proficiat met dit mooie resultaat.

Namens het team praktijkonderwijs
Bert Verstappen

ANWB Streetwise next level bezoekt Raayland College

Op vrijdag 7 december bezoekt de ANWB onze school met een interactief en opvallend verkeersprogramma voor een aantal klassen van het Pro, VWO2 en VMBO-3.

Jaarlijks zijn er relatief veel verkeersslachtoffers onder jongeren uit het Voortgezet Onderwijs. De ANWB heeft daarom besloten een verkeerseducatieprogramma te ontwikkelen speciaal voor jongeren.

Het programma bestaat uit twee onderdelen, t.w.:

ANWB Verkeersbus
De Verkeersbus, specifiek voor de tweedejaars, is een spannend verkeerstraject bestaande uit vijf verschillende workshops. De dode hoek wordt belicht en een uitdagende kennisquiz over de verkeersregels en voorrangssituaties maakt deel uit van de les. Bij een mobiliteitsgame (dobbelspel) vertegenwoordigen de leerlingen een voertuig en gaat men naar een festival toe waarbij inzicht ontstaat in verkeersgedrag. Tijdens de workshop ‘Kandatkandatniet’ worden filmpjes getoond en is er ruimte om middels stemkastjes te stemmen en met elkaar te discussiëren en te overleggen. Ook mag er worden gereden in een virtuele wereld op een scootersimulator. Daarbij wordt ervaren hoe het is om met én zonder licht aan het verkeer deel te nemen.

ANWB Virtual Reality!
De leerlingen van het derde jaar doen mee met de interactieve workshop ‘Virtual Reality!’. Met behulp van een laptop, VR-bril en controller wordt er in vijf verschillende scenario’s deelgenomen aan het verkeer. Verkeerssituaties worden ervaren vanuit het perspectief van een fietser, automobilist, scooterrijder, vrachtwagenchauffeur en buschauffeur. Door de situaties die ze onderweg tegenkomen, reflecteren de leerlingen op hun eigen gedrag in het verkeer. Hebben de keuzes die zij maken gevolgen voor medeweggebruikers?
Het gebruik van fietsverlichting, in groepen fietsen, roekeloos rijden en de dode hoek zijn ook onderwerpen die aan bod komen. Terwijl de route gereden wordt, komen er diverse kennis- en discussievragen voorbij over de situatie die zich op dat moment voordoet.

Een middag als juf voor de klas

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die les geven op de basisschool. In Venray gebeurt het. Lieke van Haperen is één van de 38 leerlingen van het Raayland College die onlangs een geschiedenisles heeft verzorgd. Zij gaf les aan leerlingen van groep 4 op basisschool de Lier in Merselo.

Lieke van Haperen zit in de 5e klas van de havo. Na haar eindexamen later dit jaar wil ze starten op de PABO, de opleiding tot leraar in het basisonderwijs. Het was voor haar dan logisch dat ze koos voor de keuzemodule “een les verzorgen op de basisschool”. Lieke (17): “Op het Raayland College mogen we een aantal uren naar keuze invullen. Een van de modules was om een les geschiedenis te verzorgen op de basisschool. Hiervoor kregen we les in de omgang met leerlingen en hebben we een geschiedenisles voorbereid. Ook moesten we contact opnemen met de basisschool om te regelen dat we de les ook konden geven.

Ik heb voor deze module gekozen, omdat ik het als kans zie om te zien hoe lesgeven in het basisonderwijs mij bevalt. Als onderwerp heb ik gekozen voor Anne Frank. Deze les heb ik gegeven aan groep 4. De scholieren hadden nog nooit van Anne Frank gehoord, maar waren erg nieuwsgierig wie ze was. Ik vond het les geven in het begin erg spannend, maar op het einde vond ik het wel leuk om te doen. Ook omdat de kinderen erg enthousiast waren!”

Tim Broeren, docent geschiedenis, begeleidde de leerlingen die deze keuzemodule volgden. Hij geeft aan dat deze module niet zomaar aangeboden wordt. Enerzijds is het natuurlijk ideaal voor leerlingen als snuffelstage voor het lesgeven met het oog op hun vervolgopleiding. Anderzijds, en dat is misschien nog wel belangrijker, is het “iemand iets kunnen uitleggen” de hoogste vorm van leren. En dat is hier met succes gedaan!

Onderwijsrobot op het Raayland College

Nao is sinds 9 oktober de onderwijsrobot van het Raayland College in Venray. Hij ondersteunt leerlingen bij hun leerproces. Nao kan verschillende dingen doen, zoals voor de klas een interactieve presentatie geven of een quiz spelen. Leerlingen kunnen ook zelf met de onderwijsrobot aan de slag om te leren programmeren. Nao is ontwikkeld in samenwerking met de TU Delft

Robots spelen een steeds grotere rol in het dagelijks leven, zowel op het werk, op school als thuis. Om hier goed mee om te gaan, is het van belang dat kinderen van jongs af aan in aanraking komen met technologie. Ze raken er vertrouwd mee en leren (on)mogelijkheden kennen. De interactieve onderwijsrobot van het Raayland College leert leerlingen hoe je met een robot (samen)werkt, onder andere door hen zelf de robot te laten programmeren.

Ben Scholten, leraar natuurkunde en Onderzoek & Ontwerpen (O&O), is de kartrekker van het project met de onderwijsrobot. Ben: ‘’Onze onderwijsrobot is eenvoudig te bedienen en toegankelijk voor leerlingen én leerkrachten. Iedereen kan dus met Nao werken. Leerlingen leren zelfs hoe ze de robot zelf kunnen programmeren. Ze schrijven een programma waardoor de robot bepaalde handelingen op een bepaald moment uitvoert. Onze leerlingen ervaren dit als een erg leuke uitdaging. De robot is een grote aanwinst voor het Raayland College en bevordert onze interactieve manier van lesgeven.’’

Onderwijsrobot Nao ontmoeten? Tijdens het Open Huis op woensdag 12 december, tussen 15.00 en 20.00 uur, is iedereen van harte welkom om het Raayland College te bezoeken en kan er kennis worden gemaakt met Nao.