Start schooljaar

Het duurt nog even, maar toch willen we je alvast informeren over enkele zaken rondom de start van het schooljaar. 

 • Je kluissleutel haal je op op maandag 19 augustus.
 • Binnenkort ontvang je van ons de vakantiepost. Hierin vind je veel informatie over komend schooljaar.
 • Leerlingen hebben onze schoolkrant ‘de Feniks’ digitaal in hun schoolmail ontvangen. Leuk leesvoer voor in de vakantie!
 • Magister is vanaf 12 juli niet meer bereikbaar. Vanaf 16 augustus kun je inloggen op Somtoday. Aan het begin van het schooljaar is hierover meer informatie te vinden op de website.
 • De fietsroute naar het Raayland College is (iets) gewijzigd. Zie hieronder:

Gewijzigde fietsroute Raayland College

De grote poort aan de St. Antoniusstraat is voor het Raayland College komen te vervallen, omdat gebouw C grotendeels een andere bestemming krijgt. In overleg met de gemeente Venray is ook de ingang langs het politiebureau komen te vervallen. Dat betekent dat de leerlingen voortaan gebruik maken van de ingang aan de St. Franciscuslaan en de kleine poort aan de St. Antoniusstraat.

Overstap van Magister naar Somtoday

Met ingang van het nieuwe schooljaar maken we op het Raayland College de overstap van Magister naar Somtoday en naar Itslearning. 

Om alle gegevens te kunnen verhuizen, is Magister vanaf vrijdag 12 juli aanstaande niet meer beschikbaar is. We bereiden ons dan voor op de overstap. Vanaf 16 augustus kunnen ouders en leerlingen inloggen via Somtoday.

Met Somtoday kunt u hetzelfde als met Magister. U kunt het lesrooster inzien, cijfers, aan- en afwezigheid, NAW-gegevens en het huiswerk.  Dit kan online via de website, maar ook via een app. Aan het begin van het schooljaar informeren wij de ouders en leerlingen hoe zij kunnen inloggen. Ook zal er dan op de website een handleiding te vinden zijn. Voor nieuwe leerlingen geldt dat zij tijdens de introductieweek hun inloggegevens ontvangen.

De digitale leermiddelen zijn straks bereikbaar via de Electronische Leeromgeving (ELO) Itslearning. Hier kunnen ouders niet inloggen, maar leerlingen wel. Zij kunnen dit vanaf maandag 19 augustus.

Door Stichting LVO is ervoor gekozen om op alle LVO-scholen over te stappen naar Somtoday en Itslearning. 

Bestellen boeken en lesmaterialen

Geachte ouders/verzorgers,

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat Iddink, leverancier van schoolboeken en lesmaterialen, de leermiddelenvoorziening voor ons verzorgen. Dit betekent dat de leerlingen niet meer de boeken ophalen, maar dat u deze thuisbezorgd krijgt voor aanvang van het nieuwe jaar. Hierover informeerden we u al eerder.

Belangrijk voor u om te weten is dat u zelf verantwoordelijk bent voor het bestellen van de boeken en leermiddelen voor uw kind(eren). Dit doet u online via www.iddink.nl.

Bestellen van leermiddelen voor uw zoon/dochter

 1. Ga naar https://www.iddink.nl
 2. Klik op bestellen
 3. U moet u eenmalig registreren. Hierbij is het heel belangrijk dat u zich exact met de naam van uw zoon/dochter registreert. De voor- en achternaam moet overeenkomen zoals opgenomen in onze leerlingenadministratie.
 4. Na registreren kunt u inloggen. U geeft hier de schoolcode in van het Raayland College: J8GVVBXS, druk vervolgens op OK en de knop volgende.
 5. Hierna vult u het leerjaar en de studierichting in. Hier staat het boekenpakket klaar. U ziet als eerste het verplichte boekenpakket klaarstaan, gevolgd door eventuele keuzevakken.
 6. Hierna volgen mogelijk nog enkele optionele keuzes waarvoor u moet betalen, zoals een extra werkboek of verzekering. Het boekenpakket zelf is gratis.
 7. Verzending gaat via PostNL. Zodra de bestelling onderweg is, ontvangt u een e-mail over de status van de bestelling.

Per leerling moet een account aangemaakt worden met een eigen e-mailadres. Heeft u meerdere kinderen op het Raayland College? Dan moet u zich meerdere malen registeren. Voor elke leerling maken wij een aparte inlogbrief. De brieven voor de huidige leerlingen worden uiterlijk vrijdag a.s. verstrekt. 

Bestel op tijd

Het is belangrijk dat u op tijd bestelt: als u uiterlijk 10 juli a.s. bestelt, dan wordt het pakket voor de start van het nieuwe schooljaar op uw huisadres afgeleverd. Als u later bestelt, kost het extra tijd en geld om de bestelling verzendklaar te maken. Deze extra kosten brengt Iddink gedeeltelijk in rekening.

Heeft u vragen? Kijk dan op de website van Iddink.

Geslaagden

Afgelopen vrijdag is de uitslag van het tweede tijdvak, de herexamens, bekend geworden. Dat betekent dat we, zoals elk jaar, afscheid moeten nemen van een groot aantal leerlingen. Na ontvangst van hun diploma maken zij een nieuwe stap in hun leven. Wij feliciteren alle leerlingen met hun welverdiende diploma!

Van de basisberoepsgerichte leerweg in het vmbo is 95% geslaagd, bij de kaderberoepsgerichte leerweg is dit 90%. Voor de gemengd-theoretische leerweg komen we op een slagingspercentage van 96% uit, ook een mooie score. Van de havo slaagde 87% van de leerlingen en op het vwo maar liefst 92%.

Op woensdag 3 juli ontvangen de vmbo-leerlingen hun diploma. Op donderdag 4 juli krijgen de havo- en vwo-leerlingen het diploma uitgereikt.

Convenant gemeente Venray en onze (technasium)school

Het Raayland College en de gemeente Venray spreken de intentie uit de komende jaren structureel samen te werken aan een doorlopende leerweg van Technasium naar vervolg onderwijs.

Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat dit voor zowel leerlingen/docenten als medewerkers/inwoners van de gemeente Venray voordelen oplevert.

Raayland College

Binnen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) van het Raayland werken leerlingen in groepen aan creatieve oplossingen voor actuele problemen van bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties in de regio. Daarbij leven ze zich in de rol van de deskundige die normaal gesproken soortgelijke problemen oplost. Zij bezoeken de gemeente, krijgen uitleg over het probleem en spreken met een deskundige over hoe je zo’n probleem aanpakt en gaan dan zelf aan de slag.

Het Raayland kan zich met deze samenwerking profileren als school die maatschappelijke betrokkenheid van de leerlingen stimuleert en faciliteert. Werken aan projecten binnen het vak O&O geeft bovendien een goed beeld van HBO/WO-beroepen binnen een bedrijfstak of organisatie. Het is een uitstekende manier om ook het bedrijfsleven de school binnen te halen, en een prima voorbereiding op een vervolgopleiding.

Gemeente Venray

De gemeente Venray werkt aan een toekomstbestendig Venray waar het goed wonen, werken en leven is. De vraagstukken waar de lokale overheid aan werkt zijn steeds complexer en vaak gemeente-overstijgend. Samenwerking met inwoners, wijk-en dorpsraden, bedrijven en andere stakeholders is belangrijk om tot gedragen oplossingen te komen. Daar horen nadrukkelijk ook jongeren bij.

In het collegeprogramma 2018-2022 is opgenomen dat Venray een samenleving wil waarbinnen alle inwoners op voet van gelijkheid met anderen kunnen meedoen: inwoners met en zonder beperkingen, jong en oud, autochtoon en allochtoon, ongeacht geaardheid. Dit geldt voor thema’s als arbeid, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan, maar ook voor een thema als duurzaamheid.

Beleid maken gebeurt in toenemende mate ‘van buiten naar binnen’. De leefwereld van onze ‘klanten’ is leidend. Samenwerking met het Raayland biedt een mooie kans om jongeren bij beleidsvorming te betrekken en sámen te werken aan een leefbaar Venray. De gemeente wil graag een bijdrage leveren aan een doorlopende leerweg naar vervolg onderwijs door praktijkcases aan te bieden.

Succes plus-en verbredersprogramma

Afgelopen woensdag was er een geslaagde inloopmiddag voor o.a. ouders, collega’s en leerlingen uit groep 8 van verschillende basisscholen, over de plus projecten uit de klassen 1, 2 en 3 en de projecten van het verbredersprogramma.
De aula C was ingericht als markt waarbij leerlingen in 25 kramen konden laten zien welke projecten er dit jaar zoal uitgevoerd zijn. Er waren o.a. projecten over het programmeren van lego mindstorms, het heelal, het maken van gezonde chocolade, het rechtssysteem in Nederland maar ook resultaten van onderzoeken naar gameverslaving en het omzetten van hersenactiviteiten in beweging. Verder ook uitgebreid aandacht voor muziek en dans. Aanwezigen konden ook kennis maken met onze huisrobot.
Op het eind van de middag ontvingen alle leerlingen uit GY3B als afsluiting van het plusprogramma onder het toeziend oog van hun ouders het felbegeerde certificaat.
Een bijeenkomst waar de talenten van onze leerlingen uitgebreid aan bod kwamen!

Indrukwekkende Maatschappelijke Stage in Lourdes

Onze ervaringen in Lourdes:

Een korte inleiding; afgelopen mei zijn wij (twee leerlingen van het Raayland College) als vrijwilliger meegegaan met de NLZ naar het bedevaartsoord Lourdes. Dit was een verschrikkelijk bijzondere ervaring en zouden het iedereen toewensen om een ervaring als deze mee te mogen maken.

Onze ervaringen:
Wij hebben allereerst een handige bijeenkomst gehad op voorhand, hierbij hebben wij veel handige info en praktische tips gekregen voor ons bezoek met de pelgrims aan Lourdes. Daarna een week later, het vertrek! Wauw wat was het mooi om zo’n grote groep mensen zonder ook maar enige weet van het bestaan van elkaar bijeen te zien komen en dan ook nog allemaal met hetzelfde fantastische doel: een pelgrimstocht begaan! Alleen dit was voor ons al een bijzonder samenkomen.
De week: in de week hebben we veel gezien, gehoord, gedaan en gevoeld. Het is op emotioneel vlak een zeer intensieve week, dit doet niets af aan het feit dat het super leerzaam is en een persoon zeker sterker in de schoenen kan laten staan. Je leeft echt mee met de verhalen van de pelgrims en hoort vooral ook veel van hoe het leven van deze mensen beïnvloed is door ziekte of andere zaken, dit maakt echt dat je heel nieuw, fris en vooral waarderend ook naar je eigen leven kan kijken. Verder zie je in deze week super imposante kerken, gebouwen, processies en een heel indrukwekkend stadje. Dit is dan ook waarom wij het eenieder aan zouden raken en we zeker nog een keertje vaker mee zouden gaan.

Noa Weijs en Jens van Oers,
Raayland College VWO 4

Geslaagd!

Het was een spannende dag voor de eindexamenleerlingen. Onze 461 leerlingen kregen woensdag te horen of ze geslaagd waren voor hun diploma.

Alle leerlingen die geslaagd zijn, werden gistermiddag onder luid applaus ontvangen. Zij werden op school in het zonnetje gezet en sluiten binnenkort met de diplomering hun schoolperiode af op het Raayland College. Leerlingen die (nu) niet geslaagd zijn, kregen gistermiddag een telefoontje. Zij hebben vervolgens op school advies gekregen over het vervolgtraject rondom de herexamens en hoe ze zich daar het beste op kunnen voorbereiden. De herexamens vinden plaats tussen 17 en 20 juni. De uitslag hiervan volgt op vrijdag 28 juni.

Op woensdag 3 juli vindt de diplomering plaats voor het vmbo. Op 4 juli mogen geslaagde leerlingen van havo en vwo hun diploma in ontvangst nemen.
Via deze weg willen we alle geslaagde leerlingen nogmaals feliciteren. Op Facebook zijn een aantal foto’s van de proclamatie te vinden.

Robots programmeren en chocolade maken

Op school onderzoeken wat de lekkerste chocola is en deze ook daadwerkelijk maken én proeven of je eigen robot maken, dat zal veel leerlingen aanspreken. Op het Raayland College is een aantal enthousiaste vwo-leerlingen hier daadwerkelijk mee aan de slag. Tijdens deze projecturen gaan ze gedurende 10 weken twee uur per week aan de slag met een eigen onderzoek.

Een kleine 30 leerlingen uit de vwo+ klassen van leerjaar 1 t/m 4 zijn zelfstandig in groepen aan de slag. “Dit zijn leerlingen die we extra willen uitdagen”, vertelt Flip Lutteken, docent van dit  verbredersprogramma. “Het zijn cognitief sterke leerlingen die we meer uitdaging willen bieden. In plaats van hun reguliere lessen gaan ze aan de slag met een eigen project. Met zelfstudie halen ze dan de gemiste lessen weer in. In deze lessen zijn ze bezig met het ontwikkelen van vaardigheden, zoals samenwerking, onderzoek doen en presenteren. We stimuleren de leerlingen om in groepen te werken en elkaar te helpen. Niet iedereen is overal even goed in en zo kunnen ze van elkaar leren.”

Een groep leerlingen uit de brugklas en tweede klas, Sten, Bora, Laura en Willem (zie foto), zijn aan de slag met een robot. Zij willen twee robots zo bouwen en programmeren dat ze de weg vinden in een doolhof. De robot die als eerste de uitgang gevonden heeft, wint. Ze vertellen: “We hadden ‘de basis’ van de robot gekregen, maar hebben deze met behulp van lego verder opgebouwd, zodat deze ook kan rollen. Daarbij moeten we ook problemen oplossen die we niet voorzien hadden, zoals de tandwielen die niet goed draaiden. We zijn nu bezig de robots te programmeren, zodat ze op zoek gaan naar de uitgang en draaien als ze een muur opmerken”.

Een andere groep heeft zichzelf als doel gesteld te onderzoeken wat nu de perfecte chocola is. Daarvoor hebben ze een enquête uitgezet onder mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Elke doelgroep bleek een andere voorkeur te hebben. De leerlingen gaan de komende weken aan de slag om chocolade te smelten en hier ‘de perfecte smaak’ aan toe te voegen. Weer een andere groep wil op 12 juni een sportactie organiseren voor leerlingen van de basisschool uit groep 6,7 en 8. De opbrengst daarvan is voor Kika.

Op woensdag 19 juni is er een afsluitende inloopmiddag met marktkramen waarin alle groepen hun projecten presenteren aan ouders, familie en andere geïnteresseerden.

Terugblik Limburgse MEP-conferentie

Afgelopen week waren leerlingen van 4 havo en 4 vwo in Maastricht voor de voor de jaarlijkse, provinciale conferentie van het Model European Parliament (MEP). Tijdens deze conferentie gingen scholieren van diverse scholen samen op zoek naar oplossingen voor actuele problemen binnen Europa. Onze leerlingen hebben heel goed gepresteerd.

Elk lid van de delegatie vergaderde in een commissie waar zij zich bogen over een lastig Europees vraagstuk. Het was de bedoeling dat elke commissie met oplossingen komt, die vervolgens in plenaire debatten worden verdedigd. Er werden ook interessante workshops georganiseerd om het lobbyen te leren, het spreken met de pers en het schrijven van resoluties. Tussendoor was er ook  tijd voor ontspanning, maar de gedrevenheid van de deelnemers om tot in de kleine uurtjes aan de resoluties te schaven is fantastisch.

De commissievergaderingen vonden plaats in congrescentrum Rolduc en de plenaire debatten waren in Maastricht in de statenzaal van het gouvernement en in de raadszaal van het gemeentehuis. Het Statenlid E. Geurts sloot de MEP af met een inspirerende speech.

Uiteindelijk wordt er per school één leerling gekozen die naar de nationale MEP-conferentie mag. Voor het Raayland College is dat Jens van Oers. Van harte gefeliciteerd Jens. Ook de andere Raaylanddeelnemers kregen lof van de organisatie voor hun inbreng tijdens deze intensieve week. Complimenten hiervoor!